Fusjon

CFS/ME - Sørlandets rehabiliteringssenter

Som aksjeeier i selskapet Sørlandets Rehabiliteringssenter Eiken AS orienteres du med dette om at styrene i selskapene Sørlandets Rehabiliteringssenter Eiken AS og i de heleide datterselskapene AS Eiken og Eiken Rekhjem AS har utarbeidet en fusjonsplan. Styrene planlegger å vedta sammenslåingen (fusjonen) av selskapene på styremøtene den 16.10.23 i Sørlandets Rehabiliteringssenter Eiken AS og den…

Les mer

Nytt dagtilbud skal hjelpe flere ut i jobb

Arbeidsrettet rehabilitering Sørlandets rehabiliteringssenter

Fra 1. januar i år har Sørlandets Rehabiliteringssenter fått avtale med Helse Sør-Øst om dagtilbud på arbeidsrettet rehabilitering, i tillegg til døgntilbud. Dagtilbudet gis i Amentos lokaler på Kvavik i Lyngdal, og i dag, 15. mars, var første dagen.  – Vi er gode på hvert vårt fagfelt, og så kan vi lære av hverandre og…

Les mer

Stor tillit til den faglige dyktigheten

Renate Foss Skardal står ved Lygnas bredder og smiler til kamera

Årlig undersøker rehabiliteringssenteret i Eiken hvor fornøyde pasientene er med tilbudet. Her kartlegger de alt fra  I pasientundersøkelsen for 2022 har 315 pasienter ved Sørlandets rehabiliteringssenter (SRE) lagt igjen svar så langt i år.  Disse tre svarene scorer SRE høyest på, i positiv forstand:  Jobber med kontinuerlig forbedring Pasientundersøkelsene brukes som et verktøy for de…

Les mer

Invitasjon til kurs: Førstehjelp ved selvmordsfare

Ansatte følger med på undervisning i klasserom

16. og 17.november arrangeres kurset Førstehjelp ved selvmordsfare, på Sørlandets rehabiliteringssenter. Invitasjonen er særlig rettet til fastleger, men alle som er interessert i å delta er selvfølgelig velkommen til å melde seg på. Det er et tak på 30 deltakere. –Det at leger har denne kompetansen er kjempeviktig. Å kunne førstehjelp ved selvmordsfare er nyttig for alle…

Les mer

40 år med rehabilitering i Eiken

Sørlandets rehabiliteringssenter i Eiken

I fire tiår har gjester og pasienter pakket snippesken og satt kursen mot Hægebostad kommune, nærmere bestemt på Skeie i Eiken. Med mål om bedre helse og et avbrekk fra en hverdag som ofte har vært preget av sykdom og smerter, har den naturskjønne bygda tatt imot mennesker fra hele Norge, siden 1982.  Mens det…

Les mer

Smittevern etter pandemien – hva vi gjør i Eiken nå når kohorter er historie

Sørlandets rehabiliteringssenter / Lygnevannet

– I møte med pasienter og pårørende er det viktig å opprettholde oppmerksomheten på grunnleggende smittevern, sier enhetsleder Hildegunn Vik Risnes ved Sørlandets rehabiliteringssenter.  På den internasjonale håndhygienedagen 5. mai, som ble startet av World Health Organization (WHO), var de ansatte i Eiken med på en markering i regi av Folkehelseinstituttet (FHI).  Det ble også…

Les mer

Kjedekollisjonen sendte helsa til Malene i en negativ spiral

Malene Totland har lært seg å leve med smertene, etter et opphold på Sørlandets rehabiliteringssenter.

Hun var på vei hjem til Vennesla etter en dag på jobben som tannhelsesekretær i Søgne. I en Nissan Micra bremset Malene rolig ned og la seg inn i rushtrafikken, klar for å snirkle seg hjem etter endt arbeidsdag.  Det var sekunder før det skulle komme en bil bak henne, som skulle sende Malenes livskvalitet…

Les mer

Sammenligner smerte med en kaktus i hånda: – Unngå å klemme hardt rundt den

Anne Dorte Lyken står i uterehabiliteringshagen

I fagessayet Hva har kaktuser med rehabilitering å gjøre?, publisert i Fysioterapeuten, reflekterer syv fagpersoner over bruken av Acceptance and Commitment Therapy (ACT) i rehabilitering.  De forteller om den fiktive pasienten Asles opplevelse av å bli møtt med ACT-metodikken i behandlingen, og bruker bilde på en kaktus i hånda for å forklare: – Ved å øve seg over tid…

Les mer

Anny og Gerd har totalt 78 år i samme jobb: – I digitaliseringens tid må vi aldri glemme å se pasientene

Karriererådgivere forteller at det er vanligere å skifte jobb oftere i dag enn før. Noen som ikke har fulgt den trenden, og snarere tvert imot blitt på samme arbeidsplass en konfirmasjonsalder etter 25 år og gullklokke, er Gerd Foss Skeie (72) og Anny Birkestøl (70).  – Da vi begynte å jobbe her, fikk pasientene kake til kaffen hver dag.…

Les mer