Om oss

Om oss

Sørlandets rehabiliteringssenter ligger idyllisk til i naturskjønne omgivelser i Eiken ved Lygnevannet under Hekkfjell i Hægebostad kommune.

Sørlandets rehabiliteringssenter drives på ideell basis som et aksjeselskap av Nasjonalforeningen for folkehelsen Fylkeshelselaget i Vest-Agder, Helselagene samt enkelte private aksjeeiere.

Siden oppstarten i 1982 har Sørlandets rehabiliteringssenter utviklet seg fra å være en opptrenings-institusjon til å være et rehabiliteringssenter på spesialisthelsetjenestenivå. Vi arbeider med tverrfaglig spesialisert rehabilitering og har driftsavtaler med Helse Sør-Øst. Våre avtaler er framforhandlet gjennom anbudsprosesser.

Våre driftsavtaler er pr.2015:

Langsiktig rammeavtale med Helse Sør-Øst, 46 døgnplasser fordelt på fordelt på gruppetilbud, individuelle tilbud og utredningstilbud for følgende diagnosegrupper;

  • Kreftrehabilitering – individuelt tilbud
  • Kreftrehabilitering – gruppetilbud
  • CFS/ME – gruppetilbud
  • Kroniske smertetilstander – gruppetilbud
  • Kroniske smertetilstander – kartlegging/ utredning
  • Brudd og slitasjeskader i skjelett – individuelt opphold

Rammeavtale RASKERE TILBAKE med Helse Sør-Øst. Arbeidsrettet rehabilitering døgntilbud, fordelt på følgende diagnosegrupper;

  • Kroniske muskel- og bløtdelssmerter og utmattelsestilstander
  • Diagnoseuavhengig rehabiliteringstilbud med vekt på arbeidslivsdeltakelse
Copyright © Sørlandets rehabiliteringssenter / Webmail / Nettside av Havdur Design