Rehabilitering

Behandlingstilbud

Rehabilitering

Målet er at du gjennom et rehabiliteringsopphold skal oppnå din målsetting, oppleve økt overskudd, økt selvfølelse og at den prosessen du begynner på her, kan videreføres når du kommer hjem.

Rehabiliteringstilbudet ved Sørlandets rehabiliteringssenter er sammensatt og består av relevante temasamlinger, veiledningssamtaler, en rekke spennende og allsidige aktiviteter både i grupper og individuelt, i treningssal, varmtvannsbasseng og ute i de flotte omgivelsene våre. Alle aktivitetene tilpasses ditt funksjonsnivå, og du får god oppfølging.

Sørlandets rehabiliteringssenter har fra 1. januar 2015 ny langsiktig samarbeidsavtale med Helse Sør-Øst på 46 døgnplasser, fordelt på gruppetilbud, individuelle tilbud og utredningstilbud.

Ny avtale om Arbeidsrettet rehabilitering gjelder fra 9. mars 2018. Avtalen vi hadde innen Raskere tilbake gikk ut 28. februar 2018.

Tusen takk alle sammen! Takket være dere har jeg kommet meg gjennom de tøffeste ukene i mitt liv. Den varmen og omsorgen dere har er fantastisk. Dere byr på dere selv på en unik måte, og jeg har blitt kjent med fantastiske mennesker. Jeg vil se tilbake på tiden her som en fantastisk tid, til tross for smerter.

Fantastisk personale – man får inntrykk av at alle er genuint opptatt av våres ve og vel, og vil vårt beste.

Godt program med relevant og lett forståelig stoff til CFS/ME gruppen. Fikk mye nyttig lærdom.

Les mer om våre rehabiliteringstilbud

Copyright © Sørlandets rehabiliteringssenter / Webmail / Nettside av Havdur Design