Forside Praktisk informasjon Hvordan reise til oss

Hvordan reise til oss

Sørlandets Rehabiliteringssenter er lokalisert i Eiken i Hægebostad kommune som ligger midt i Agder ved fylkesvei 42 som er tilknytningsvei mellom fylkene Rogaland og Agder. Det er god adkomst med offentlige kommunikasjonsmidler til oss slik at du kan reise til oss med fly, tog, buss og bil.

Bil 

Se kart nedenfor og klikk veibeskrivelse for kjøreplanlegging.  

Tog 

Tog fra Kristiansand, Oslo og Stavanger (Sørlandsbanen) har stopp på Snartemo stasjon. Se reiseplanlegger på  

Korrespondanse Snartemo stasjon – Sørlandets rehabiliteringssenter:  

Fra Snartemo stasjon er det 20 km til oss. Kjøretid er ca. 20 minutter.

Det er buss til flere togankomster og –avganger:

Bussrute 240 Snartemo – Eiken (Skeie) – Snartemo (Agder Kollektivtrafikk) 

Buss 

  • Det er daglige bussavganger til/fra Lyngdal og Kristiansand. 
  • Fra Kristiansand er det overgang til tog til Snartemo. Fra Lyngdal er det daglig lokalbuss til Eiken.
  • Ekspressbusser til/fra Oslo har flere daglige avganger/ankomster til Kristiansand og Lyngdal.  

Agder kollektivtrafikk reiseplanlegger (akt.no) 

Fly 

Ved Kristiansand Lufthavn, Kjevik er det flere daglige flyavganger og -ankomster til sentrale flyplasser som Oslo, Bergen og Stavanger. Fra Kristiansand Lufthavn, Kjevik er det korrespondanse med flybuss med overgang til annen buss eller tog, (anbefaler tog fra Kristiansand sentrum til Snartemo stasjon).  

Pasientreiser 

Du kan ha rett til å få dekket reiseutgifter til eller fra offentlig godkjent behandling. I utgangspunktet gjennomfører du reisen på egenhånd og søker om godtgjørelse for reiseutgiftene i etterkant. Du kan lese mer om pasientreiser og søke om reisedekning på Pasientreiser – Helsenorge 

Hvis du av helsemessige årsaker ikke kan benytte kollektivtransport til behandlingsstedet, må du kontakte den som har henvist deg (som oftest fastlegen), for å få rekvisisjon til annen transport. Er det trafikale årsaker til at du ikke kan bruke offentlig transport, som for eksempel manglende transporttilbud på strekningen, må du kontakte det lokale pasientkontoret på telefon 05515.   

Bil 

Se kart nedenfor og klikk veibeskrivelse for kjøreplanlegging.  

Tog 

Tog fra Kristiansand, Oslo og Stavanger (Sørlandsbanen) har stopp på Snartemo stasjon. Se reiseplanlegger på  

Korrespondanse Snartemo stasjon – Sørlandets rehabiliteringssenter:  

Fra Snartemo stasjon er det 20 km til oss. Kjøretid er ca. 20 minutter.

Det er buss til flere togankomster og –avganger:

Bussrute 240 Snartemo – Eiken (Skeie) – Snartemo (Agder Kollektivtrafikk) 

Buss 

  • Det er daglige bussavganger til/fra Lyngdal og Kristiansand. 
  • Fra Kristiansand er det overgang til tog til Snartemo. Fra Lyngdal er det daglig lokalbuss til Eiken.
  • Ekspressbusser til/fra Oslo har flere daglige avganger/ankomster til Kristiansand og Lyngdal.  

Agder kollektivtrafikk reiseplanlegger (akt.no) 

Fly 

Ved Kristiansand Lufthavn, Kjevik er det flere daglige flyavganger og -ankomster til sentrale flyplasser som Oslo, Bergen og Stavanger. Fra Kristiansand Lufthavn, Kjevik er det korrespondanse med flybuss med overgang til annen buss eller tog, (anbefaler tog fra Kristiansand sentrum til Snartemo stasjon).  

Pasientreiser 

Du kan ha rett til å få dekket reiseutgifter til eller fra offentlig godkjent behandling. I utgangspunktet gjennomfører du reisen på egenhånd og søker om godtgjørelse for reiseutgiftene i etterkant. Du kan lese mer om pasientreiser og søke om reisedekning på Pasientreiser – Helsenorge 

Hvis du av helsemessige årsaker ikke kan benytte kollektivtransport til behandlingsstedet, må du kontakte den som har henvist deg (som oftest fastlegen), for å få rekvisisjon til annen transport. Er det trafikale årsaker til at du ikke kan bruke offentlig transport, som for eksempel manglende transporttilbud på strekningen, må du kontakte det lokale pasientkontoret på telefon 05515.   

CFS/ME - Sørlandets rehabiliteringssenter