Forside Praktisk informasjon Universell utforming

Universell utforming

 Sørlandets Rehabiliteringssenter er en plass for alle. 

Vi har fokus på at bygg og uteområdet innfrir krav til universell utforming. Jfr. “Lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne”, kapittel 3: Universell utforming og individuell tilrettelegging. Vi legger til rette for at omgivelser, produkter, informasjon, og tjenester skal kunne benyttes av alle.  

Vi tar astma og allergi på alvor. Hos oss skal det være parfymefritt. 

Vi har fokus på at bygg og uteområdet innfrir krav til universell utforming. Jfr. “Lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne”, kapittel 3: Universell utforming og individuell tilrettelegging. Vi legger til rette for at omgivelser, produkter, informasjon, og tjenester skal kunne benyttes av alle.  

Vi tar astma og allergi på alvor. Hos oss skal det være parfymefritt. 

CFS/ME - Sørlandets rehabiliteringssenter