Forside Personvern­­erklæring

Personvern­­erklæring

Behandlingsansvarlig

Daglig leder ved Sørlandets rehabiliteringssenter Eiken AS (SRE) er ansvarlig for bedriftens behandling av personopplysninger.

Personopplysninger som lagres

SRE lagrer opplysninger på:

 • Pasienter: Navn, adresse, personnummer, pårørende, pasientjournal
 • Ansatte: Navn, adresse, statsborgerskap, personnummer, kontonummer
 • Kunder: Navn, adresse, epost
 • Deltakere på fagseminarer: Navn, fødselsår, epost, telefon, stilling, arbeidssted, allergier

Formål med behandlingen

SRE behandler personopplysninger for å oppfylle rettslige forpliktelser i forhold til pasienter og ansatte. Kundeopplysninger behandles for å kunne følge opp inngåtte avtaler og utføre målrettet markedsføring.

Grunnlaget for behandlingen

 • Pasienter: SRE innhenter, håndterer og oppbevarer pasientopplysninger i henhold til bl.a. Lov om helsepersonell og Forskrift om pasientjournal.
 • Ansatte: Inngåtte arbeidsavtaler medfører registrering og oppbevaring av personopplysninger som er nødvendige for å oppfylle arbeidsgivers forpliktelser i forhold til lønn og skatt mm.
 • Kunder: Ved kjøpsavtaler oppbevares personopplysninger for å oppfylle den aktuelle avtalen. Ved markedskommunikasjon oppbevares personopplysninger som navn, adresse, mail og telefon på kunder som har gitt bekreftet samtykke til dette.

Innhenting av personopplysninger

 • Pasientopplysninger: Opplysninger kommer fra henvisende lege eller sykehus. Under oppholdet avgir pasienten opplysninger gjennom sin kontakt med institusjonens helsepersonell. Registrering av opplysningene gjøres i institusjonens journalsystem, i henhold til bl.a. Forskrift om pasientjournal.
 • Ansattopplysninger: Opplysninger kommer fra den ansatte selv i form av søknad og CV mm. Samt opplysninger som avgis for at arbeidsgiver skal kunne oppfylle sine forpliktelser overfor den ansatte.
 • Kundeopplysninger: Opplysninger registreres i forbindelse med kjøpsavtaler mm.  Registrering av kontaktopplysninger til nyhetsbrev mm skjer kun etter bekreftet samtykke.

Utlevering av opplysninger til tredjeparter

SRE vil ikke dele, selge, overføre eller på annen måte utlevere personopplysninger til andre, med mindre vi er rettslig forpliktet til det. Aktuelle instanser for utlevering av personopplysninger er Nav, skattemyndighetene, sykehus, fastlege, apotek, multisenterstudie (forskning), forsikringsselskap og advokater (ved samtykke).

Dersom SRE benytter andre instanser til å behandle og oppbevare personopplysninger vil dette skje i henhold til en databehandleravtale som sikrer at opplysningene håndteres i tråd med gjeldende regler.

Sletting av personopplysninger

 • Pasientopplysninger: Lagres så lenge det er nødvendig for å oppfylle formålet med rehabiliteringsoppholdet. Kravet om lagring er normalt 10 år etter avsluttet behandling.
 • Ansatte-opplysninger: Lagres så lenge det er nødvendig for å oppfylle plikter som følger av ansettelsesforholdet.
 • Kundeopplysninger: Lagres i henhold til krav i bokføringsloven.

Rettigheter for den registrerte

Forutsatt at det ikke strider imot lovpålagte krav og SREs plikter som helseinstitusjon og arbeidsgiver kan det kreves retting eller sletting av registrerte personopplysninger.

Det kan klages til Datatilsynet på behandling som er i strid med reglene.

Personvernombud

SREs personvernombud skal påse at personopplysningslovens regler om behandling av personopplysninger blir fulgt.

Informasjonssikkerhet

SRE arbeider systematisk med å opprettholde et høyt sikkerhetsnivå. Bedriftens ISO-sertifisering og kvalitetssikringssystem bidrar til risikovurderinger og kontinuerlig forbedring. Gjennom databehandleravtaler stiller SRE krav til sine leverandører om at personopplysninger behandles i tråd med lovens krav.

Informasjonskaplser

Vi bruker informasjonskapsler på nettsiden vår for å analysere trafikken, gi innhold og annonser et personlig preg og for å levere sosiale mediefunksjoner. Du kan lese mer om informasjonskapsler og endre ditt samtykke her.

Kontaktinformasjon

Henvendelser om opplysninger som er registrert, samt krav om retting og sletting sendes skriftlig til Sørlandets rehabiliteringssenter Eiken AS v/daglig leder, Ola Garsonsvei 1, 4596 Eiken.