Egenandel

Det er egenandel på rehabiliteringsopphold.

Se mer informasjon: 

Har du yrkes- eller krigsskade, må dokumentasjon medbringes for å fritas fra å betale egenandel. 

Se mer informasjon: 

Har du yrkes- eller krigsskade, må dokumentasjon medbringes for å fritas fra å betale egenandel. 

CFS/ME - Sørlandets rehabiliteringssenter