Forside Nyheter 40 år med rehabilitering i Eiken
Sørlandets rehabiliteringssenter i Eiken

Jubileum. Sørlandets rehabiliteringssenter fyller 40 år i 2022. 7. juni 1982 ankom de første gjestene til det som den gang bar navnet Eiken Rekhjem. (Foto: Erlend Haddeland, Media Sør).

40 år med rehabilitering i Eiken

Fra Eiken Rekhjem til Sørlandets rehabiliteringssenter: I år er det 40 år siden de første gjestene ankom, den gang med en helt annen innstilling enn i dag.

I fire tiår har gjester og pasienter pakket snippesken og satt kursen mot Hægebostad kommune, nærmere bestemt på Skeie i Eiken. Med mål om bedre helse og et avbrekk fra en hverdag som ofte har vært preget av sykdom og smerter, har den naturskjønne bygda tatt imot mennesker fra hele Norge, siden 1982. 

Mens det i dag er 51 døgnplasser og over 800 pasienter innom Sørlandets rehabiliteringssenter i løpet av et år, startet man den gang i det små.

4 gjester gikk inn døra til det nye rekonvalesenthjemmet i Eiken på åpningsdagen 7. juni, ifølge årsmeldingen til Eiken Rekhjem for 1982. 

Den da 33 år gamle Gerd Foss Skeie var på jobb denne dagen. Både hun og kollegaen Anny Birkestøl var på plass en måned i forveien for å re opp senger til gjestene og gjøre i stand på kjøkkenet med kopper og kar.

Gerd og Anny rer opp seng på rom
Trofaste. I dag er både Anny Birkestøl (bak) og Gerd Foss Skeie vikarer på Sørlandets rehabiliteringssenter. De var begge en del av staben som åpnet Eiken Rekhjem tilbake i 1982. (Foto: Erlend Haddeland, Media Sør)

–  Jeg så for meg at de som fikk plass her, skulle komme til Eiken for å trene og bli sterkere, sier Gerd Foss Skeie. 

Gerds forventninger om fysiske utskeielser ble raskt nedjustert, minnes hun.

 – De fleste pasientene ville kose seg, veldig mye. Det var mye god mat og hvile, og heller mindre av den fysiske aktiviteten. Ja, det var fyisoterapeut og de fikk behandling, men det en helt annen ånd i det enn det er i dag. Feriefølelse er et godt ord på det som pasientene søkte den gang, sier Foss Skeie.

Hun legger til at det for mange nok også var godt “å skifte stue”. Anny Birkestøl bemerker at det langt ifra var like god aldersspredning som det er den dag i dag. 

– Det var mest folk som var oppe i årene, og unntaksvis noen yngre, sier hun. 

40 år senere er både Gerd og Anny vikarer på det som i dag heter Sørlandets rehabiliteringssenter. 

Ark med gammel logo for Eiken Rekhjem
Rekheimen. Eiken Rekhjem ble opprettet på initiativ fra Nasjonalforeningenes fylkeslag i Vest-Agder. – Et rekhjem skal ta imot dem som trenger en tid å komme seg på etter et sykehusopphold eller sykdom i hjemmet, og som ikke har tilfredsstillende mulighet til det der de bor, stod det å lese i en brosjyre fra foreningen i forkant av byggingen. (Foto: Erlend Haddeland, Media Sør)

40 år med stadig fornyelse

Anton Aune var første leder for Eiken Rekhjem. Han kom fra en jobb ved Den norske sjømannsmisjon i Japan og bodde i en egen leilighet i rekheimen med kone og tre barn. Anny Birkestøl minnes godt Aune. 

– Han var en god og imøtekommende bestyrer, minnes hun.  

Aune ble etterfulgt av Arne Raen, fem år senere, som skulle få totalt 20 års fartstid i Eiken, først i ti år som daglig leder (1987–1997), og i en periode senere (2009–2019) som kvalitetsleder og en spydspiss i ulike byggeprosjekter. 

– Jeg har fått være med på alle de bygningsmessige endringene, sier Raen. 

Arne Raen står i tomta til uterehabiliteringshagen sammen med Ånen Werdal
Sentrale i prosjektet med uterehabiliteringshage. Ånen Werdal (t.v.) og Arne Raen, henholdsvis driftsleder og kvalitetsleder i 2019, så stort på det nye området for uterehabilitering og hva det kunne bety for pasientene. Begge har nå gått av med pensjon. (Foto: Erlend Haddeland, Media Sør)

Han forteller om den første store utbyggingen i 1995, da de blant annet etablerte varmtvannsbassenget, til stor glede for mange pasienter, helt frem til den dag i dag. 

I den første perioden ble det også endring på navnesiden. 

– Eiken Rekhjem var ikke nynorsk nok, fant noen ut, så da ble det Eiken Rekheim. Etter hvert kom en forskrift fra myndighetene, for opptreningsinstitusjoner, og vi skiftet navn til Eiken opptreningssenter, ca. i 1992, forteller han. 

Hægebostad-ordfører Margrethe Handeland med spaden
Nye byggetrinn. Hægebostad-ordfører Margrethe Handeland på vei til å sette spaden i jorda for den nye uterehabiliteringshagen. Til høyre: Arne Raen, daværende kvalitetsleder og tidligere daglig leder (1987–1997). (Foto: Erlend Haddeland, Media Sør)

Pressemeldingen i 1981: Nå skjer det

Sørlandets Rehabiliteringssenter Eiken eies og drives av Nasjonalforeningen for folkehelsen, på ideell basis. Dette betyr at eierne ikke skal ha utbytte, og det som måtte komme av overskudd ikke utbetales til eierne, men går tilbake i driften til videre utvikling, fag og forskning.  

Etter seks års arbeid i kulissene var Nasjonalforeningen endelig klare for å presentere nyheten for omverdenen i 1981. Nasjonalforeningens formann for fylkeslaget i Vest-Agder, Erling Sangvik, innkalte alle fylkets aviser til pressekonferanse i forbindelse med ekstraordinær generalforsamling i Eiken Rekhjem A/L (andelslag). 

Her skulle de annonsere en storslått satsing i den vesle bygda i Hægebostad kommune. 

Ark med innkalling til pressekonferanse for Eiken Rekhjem
Pressemeldingen. Pressekonferansen ble avholdt på Solborg Turisthotell i Mandal 3. oktober 1981, og nyheten om et nytt rekonvalesenthjem i Eiken ble presentert for Fædrelandsvennen, Agder Tidend, Lindesnes og Farsunds Avis. (Foto: Erlend Haddeland, Media Sør)

«Fra naturens side ligger forholdende i Eiken særdeles godt til rette for et helsebringende opphold», lød det i pressemeldingen. 

Allerede syv år tidligere hadde planene om å starte et senter i Hægebostad kommune blitt formalisert, på generalforsamlingen til Eiken Rekhjem A/L, 14. mai 1975. 

Bok om Eiken Rekhjem med foto av byggetomta
Byggeperiode på ett år. Kontrakten med hovedentreprenør Brødrene Reme ble inngått og underskrevet den 15. mai 1981.

Sørlandets rehabiliteringssenter i dag

Siden oppstarten i 1982 har Sørlandets rehabiliteringssenter gått utviklingen fra opptreningsinstitusjon til å bli et rehabiliteringssenter på spesialisthelsetjenestenivå, med avtale med Helse Sør-Øst og NAV. Virksomheten ledes av Reidun Meberg, som har stått støtt ved roret siden 2008. 

– Nå er vi akkurat kommet ut av tunnelen etter to år med corona-drift, som helt klart har vært en stor utfordring for oss, samme som for mange andre bedrifter i helsebransjen. Det har for min del vært en et godt tidspunkt for refleksjoner, både etter to krevende driftsår, men også et 40-årsjubileum der jeg har bladd bakover i 40 år gamle protokoller, sier Meberg.

oversiktsbilde over uterehabiliteringshagen
2019. Åpningen av uterehabiliteringshagen ble en milepæl for Sørlandets rehabiliteringssenter. (Foto: Erlend Haddeland, Media Sør)

Hun berømmer det fantastiske engasjementet og innsatsen som ligger bak etablering av det som i dag er Sørlandets rehabiliteirngssenter. 

– Senteret har fulgt trendene i helsevesenet, fra rekheim til opptreningssenter og til dagens rehabiliteringssenter, som har hørt til under spesialisthelsetjenesten siden 2003, og vi har direkte avtaler med Helse Sør-Øst. Å se bakover i historien gir meg perspektiv, og det bringer tankene over på å løfte blikket og «hvor går veien videre?». Videreutvikling er en del av min spennende jobb som daglig leder som jeg har vært siden 2008. Det har for meg vært spennende reise, og vi har utviklet vår kompetanse og vunnet flere anbud, vi har gått fra å ha avtale med to diagnosegrupper til dagens fem, og der arbeidsrettet rehabilitering er en egen og viktig avtale, fortsetter hun.

Reidun Meberg smiler
Kompetansebedrift. – Jeg er stolt av den faglige kvaliteten vi leverer og den flotte høykompetansebedriften vi faktisk er, med 80 ansatte hvorav ca. 50 av de ansatte har høyere utdanning, sier daglig leder Reidun Meberg. (Foto: Erlend Haddeland, Media Sør)

Rehabiliteringssenteret er en hjørnesteinsbedrift i lokalsamfunnet i Hægebostad, med sine over 80 arbeidsplasser. Per 2022 har de 51 døgnplasser og tar hvert år imot over 800 pasienter til behandling. 

De tilbyr gruppetilbud, individuelle tilbud og utredningstilbud for fem diagnosegrupper:

  1. Kreftrehabilitering 
  2. CFS/ME
  3. Kroniske smertetilstander 
  4. Brudd- og slitasjeskader i skjelett
  5. Arbeidsrettet rehabilitering 

Som en kompetansearbeidsplass tiltrekker Sørlandets rehabiliteringssenter mennesker fra omkringliggende kommuner, og i 2018 vant de prisen for inkluderende arbeidsliv, IA-prisen

– Jeg ønsker å fremheve alle de fantastiske, faglige, dedikerte, dyktige kollegaene som gjør en fantastisk jobb for våre pasienter hver eneste dag. Pasientene som kommer hit, opplever å bli sett, hørt og tatt på alvor, og de opplever å ha fått ny kunnskap, erfaring og verktøy som vil hjelpe dem på veien videre med sine sykdommer og utfordringer de har i livet, avslutter Reidun Meberg. 

I fire tiår har gjester og pasienter pakket snippesken og satt kursen mot Hægebostad kommune, nærmere bestemt på Skeie i Eiken. Med mål om bedre helse og et avbrekk fra en hverdag som ofte har vært preget av sykdom og smerter, har den naturskjønne bygda tatt imot mennesker fra hele Norge, siden 1982. 

Mens det i dag er 51 døgnplasser og over 800 pasienter innom Sørlandets rehabiliteringssenter i løpet av et år, startet man den gang i det små.

4 gjester gikk inn døra til det nye rekonvalesenthjemmet i Eiken på åpningsdagen 7. juni, ifølge årsmeldingen til Eiken Rekhjem for 1982. 

Den da 33 år gamle Gerd Foss Skeie var på jobb denne dagen. Både hun og kollegaen Anny Birkestøl var på plass en måned i forveien for å re opp senger til gjestene og gjøre i stand på kjøkkenet med kopper og kar.

Gerd og Anny rer opp seng på rom
Trofaste. I dag er både Anny Birkestøl (bak) og Gerd Foss Skeie vikarer på Sørlandets rehabiliteringssenter. De var begge en del av staben som åpnet Eiken Rekhjem tilbake i 1982. (Foto: Erlend Haddeland, Media Sør)

–  Jeg så for meg at de som fikk plass her, skulle komme til Eiken for å trene og bli sterkere, sier Gerd Foss Skeie. 

Gerds forventninger om fysiske utskeielser ble raskt nedjustert, minnes hun.

 – De fleste pasientene ville kose seg, veldig mye. Det var mye god mat og hvile, og heller mindre av den fysiske aktiviteten. Ja, det var fyisoterapeut og de fikk behandling, men det en helt annen ånd i det enn det er i dag. Feriefølelse er et godt ord på det som pasientene søkte den gang, sier Foss Skeie.

Hun legger til at det for mange nok også var godt “å skifte stue”. Anny Birkestøl bemerker at det langt ifra var like god aldersspredning som det er den dag i dag. 

– Det var mest folk som var oppe i årene, og unntaksvis noen yngre, sier hun. 

40 år senere er både Gerd og Anny vikarer på det som i dag heter Sørlandets rehabiliteringssenter. 

Ark med gammel logo for Eiken Rekhjem
Rekheimen. Eiken Rekhjem ble opprettet på initiativ fra Nasjonalforeningenes fylkeslag i Vest-Agder. – Et rekhjem skal ta imot dem som trenger en tid å komme seg på etter et sykehusopphold eller sykdom i hjemmet, og som ikke har tilfredsstillende mulighet til det der de bor, stod det å lese i en brosjyre fra foreningen i forkant av byggingen. (Foto: Erlend Haddeland, Media Sør)

40 år med stadig fornyelse

Anton Aune var første leder for Eiken Rekhjem. Han kom fra en jobb ved Den norske sjømannsmisjon i Japan og bodde i en egen leilighet i rekheimen med kone og tre barn. Anny Birkestøl minnes godt Aune. 

– Han var en god og imøtekommende bestyrer, minnes hun.  

Aune ble etterfulgt av Arne Raen, fem år senere, som skulle få totalt 20 års fartstid i Eiken, først i ti år som daglig leder (1987–1997), og i en periode senere (2009–2019) som kvalitetsleder og en spydspiss i ulike byggeprosjekter. 

– Jeg har fått være med på alle de bygningsmessige endringene, sier Raen. 

Arne Raen står i tomta til uterehabiliteringshagen sammen med Ånen Werdal
Sentrale i prosjektet med uterehabiliteringshage. Ånen Werdal (t.v.) og Arne Raen, henholdsvis driftsleder og kvalitetsleder i 2019, så stort på det nye området for uterehabilitering og hva det kunne bety for pasientene. Begge har nå gått av med pensjon. (Foto: Erlend Haddeland, Media Sør)

Han forteller om den første store utbyggingen i 1995, da de blant annet etablerte varmtvannsbassenget, til stor glede for mange pasienter, helt frem til den dag i dag. 

I den første perioden ble det også endring på navnesiden. 

– Eiken Rekhjem var ikke nynorsk nok, fant noen ut, så da ble det Eiken Rekheim. Etter hvert kom en forskrift fra myndighetene, for opptreningsinstitusjoner, og vi skiftet navn til Eiken opptreningssenter, ca. i 1992, forteller han. 

Hægebostad-ordfører Margrethe Handeland med spaden
Nye byggetrinn. Hægebostad-ordfører Margrethe Handeland på vei til å sette spaden i jorda for den nye uterehabiliteringshagen. Til høyre: Arne Raen, daværende kvalitetsleder og tidligere daglig leder (1987–1997). (Foto: Erlend Haddeland, Media Sør)

Pressemeldingen i 1981: Nå skjer det

Sørlandets Rehabiliteringssenter Eiken eies og drives av Nasjonalforeningen for folkehelsen, på ideell basis. Dette betyr at eierne ikke skal ha utbytte, og det som måtte komme av overskudd ikke utbetales til eierne, men går tilbake i driften til videre utvikling, fag og forskning.  

Etter seks års arbeid i kulissene var Nasjonalforeningen endelig klare for å presentere nyheten for omverdenen i 1981. Nasjonalforeningens formann for fylkeslaget i Vest-Agder, Erling Sangvik, innkalte alle fylkets aviser til pressekonferanse i forbindelse med ekstraordinær generalforsamling i Eiken Rekhjem A/L (andelslag). 

Her skulle de annonsere en storslått satsing i den vesle bygda i Hægebostad kommune. 

Ark med innkalling til pressekonferanse for Eiken Rekhjem
Pressemeldingen. Pressekonferansen ble avholdt på Solborg Turisthotell i Mandal 3. oktober 1981, og nyheten om et nytt rekonvalesenthjem i Eiken ble presentert for Fædrelandsvennen, Agder Tidend, Lindesnes og Farsunds Avis. (Foto: Erlend Haddeland, Media Sør)

«Fra naturens side ligger forholdende i Eiken særdeles godt til rette for et helsebringende opphold», lød det i pressemeldingen. 

Allerede syv år tidligere hadde planene om å starte et senter i Hægebostad kommune blitt formalisert, på generalforsamlingen til Eiken Rekhjem A/L, 14. mai 1975. 

Bok om Eiken Rekhjem med foto av byggetomta
Byggeperiode på ett år. Kontrakten med hovedentreprenør Brødrene Reme ble inngått og underskrevet den 15. mai 1981.

Sørlandets rehabiliteringssenter i dag

Siden oppstarten i 1982 har Sørlandets rehabiliteringssenter gått utviklingen fra opptreningsinstitusjon til å bli et rehabiliteringssenter på spesialisthelsetjenestenivå, med avtale med Helse Sør-Øst og NAV. Virksomheten ledes av Reidun Meberg, som har stått støtt ved roret siden 2008. 

– Nå er vi akkurat kommet ut av tunnelen etter to år med corona-drift, som helt klart har vært en stor utfordring for oss, samme som for mange andre bedrifter i helsebransjen. Det har for min del vært en et godt tidspunkt for refleksjoner, både etter to krevende driftsår, men også et 40-årsjubileum der jeg har bladd bakover i 40 år gamle protokoller, sier Meberg.

oversiktsbilde over uterehabiliteringshagen
2019. Åpningen av uterehabiliteringshagen ble en milepæl for Sørlandets rehabiliteringssenter. (Foto: Erlend Haddeland, Media Sør)

Hun berømmer det fantastiske engasjementet og innsatsen som ligger bak etablering av det som i dag er Sørlandets rehabiliteirngssenter. 

– Senteret har fulgt trendene i helsevesenet, fra rekheim til opptreningssenter og til dagens rehabiliteringssenter, som har hørt til under spesialisthelsetjenesten siden 2003, og vi har direkte avtaler med Helse Sør-Øst. Å se bakover i historien gir meg perspektiv, og det bringer tankene over på å løfte blikket og «hvor går veien videre?». Videreutvikling er en del av min spennende jobb som daglig leder som jeg har vært siden 2008. Det har for meg vært spennende reise, og vi har utviklet vår kompetanse og vunnet flere anbud, vi har gått fra å ha avtale med to diagnosegrupper til dagens fem, og der arbeidsrettet rehabilitering er en egen og viktig avtale, fortsetter hun.

Reidun Meberg smiler
Kompetansebedrift. – Jeg er stolt av den faglige kvaliteten vi leverer og den flotte høykompetansebedriften vi faktisk er, med 80 ansatte hvorav ca. 50 av de ansatte har høyere utdanning, sier daglig leder Reidun Meberg. (Foto: Erlend Haddeland, Media Sør)

Rehabiliteringssenteret er en hjørnesteinsbedrift i lokalsamfunnet i Hægebostad, med sine over 80 arbeidsplasser. Per 2022 har de 51 døgnplasser og tar hvert år imot over 800 pasienter til behandling. 

De tilbyr gruppetilbud, individuelle tilbud og utredningstilbud for fem diagnosegrupper:

  1. Kreftrehabilitering 
  2. CFS/ME
  3. Kroniske smertetilstander 
  4. Brudd- og slitasjeskader i skjelett
  5. Arbeidsrettet rehabilitering 

Som en kompetansearbeidsplass tiltrekker Sørlandets rehabiliteringssenter mennesker fra omkringliggende kommuner, og i 2018 vant de prisen for inkluderende arbeidsliv, IA-prisen

– Jeg ønsker å fremheve alle de fantastiske, faglige, dedikerte, dyktige kollegaene som gjør en fantastisk jobb for våre pasienter hver eneste dag. Pasientene som kommer hit, opplever å bli sett, hørt og tatt på alvor, og de opplever å ha fått ny kunnskap, erfaring og verktøy som vil hjelpe dem på veien videre med sine sykdommer og utfordringer de har i livet, avslutter Reidun Meberg. 

Tekst og foto

Telefon med SMS om registrering på Ad Voca

Ja, det er oss som sender deg en SMS

Før du kommer på et opphold på Sørlandets rehabiliteringssenter, får du en SMS for å fylle ut skjema i Ad Voca. 

Les mer
Arbeidsrettet rehabilitering / Sørlandets rehabiliteringssenter

Ledige plasser på arbeidsrettet rehabilitering dagtilbud

Ledige plasser i Lyngdal.

Les mer
CFS/ME - Sørlandets rehabiliteringssenter

Fusjon

Aksjeeiere i Sørlandets Rehabiliteringssenter Eiken AS informeres om planlagt fusjon med datterselskapene AS Eiken og Eiken Rekhjem AS, vedtak forventes 16.10.23.

Les mer om fusjonen