Forside Nyheter 6 systematiske grep bedriften skapte et inkluderende arbeidsmiljø med og vant IA-pris for
Reidun Meberg smiler

Kunsten å inkludere. – Alle de ansatte har ansvar og æren for et inkluderende arbeidsmiljø, sier daglig leder Reidun Meberg. (Foto: Erlend Haddeland, Media Sør)

6 systematiske grep bedriften skapte et inkluderende arbeidsmiljø med og vant IA-pris for

På Sørlandets rehabiliteringssenter falt sykefraværet markant på 6 år. Det er ikke tilfeldig.

Alle de 70 ansatte ved Sørlandets rehabiliteringssenter i Eiken er tildelt samme ansvar:

Å bidra til å skape et inkluderende arbeidsmiljø.

Bekreftelsen på at bedriften har gjort mye riktig, fikk de 9. oktober 2018.

Da ble Sørlandets rehabiliteringssenter kåret til årets IA-bedrift, under IA-konferansen i Kilden i Kristiansand.

Når man leser rapporten som danner grunnlaget for at Sørlandets rehabiliteringssenter vant prisen, ser man at et mønster: Det har blitt jobbet systematisk over tid for å skape en inkluderende arbeidsplass.

La oss ta et dykk i 6 systematiske grep som den prisvinnende bedriften har tatt.

1. Aktivt arbeid med sykefravær

På seks år opplevde Sørlandets rehabiliteringssenter et markant fall i sykefravær, fra 10,2 % (2012) til 3,9 % (2017).

Det var ikke tilfeldig.

– Vi har arbeidet aktivt med sykefravær i flere år, og jobbet systematisk med å tilrettelegge tidlig når ansatte ikke klarer å fungere optimalt, sier daglig leder Reidun Meberg.

Det høyeste sykefraværet på en avdeling så langt i 2018 er på 3,7 prosent, forteller HR-leder Lena Verdal Vittali.

– Det har over lang tid vært jobbet med en holdning for at de ansatte har tillit til å komme til sin leder før de går til legen. Vi som bedrift har flere verktøy enn legen når det kommer til tilrettelegging og forebygging. Vi loggfører alle små og store tilrettelegginger og kan vise til kreative løsninger for å holde folk i jobb. Et eksempel er middag med hjem i 3 måneder for å lette på totalsituasjonen til en ansatt. Også små «nærværsgaver» brukes i stor grad når noen har stått på litt utover det som forventes. Vi ønsker å se hver og en av de ansatte, sier Verdal Vittali.

Hun overtok jobben som HR-leder etter Elin R. Korsveien i august.

Antall ansatte er mer enn doblet i løpet av de siste seks årene.

2. Budsjett til utvikling av de ansatte

Rehabiliteringssenteret er omgitt av vakker natur i fantastiske omgivelser i Eiken, lokalt bare omtalt som «perla i Agder». I takt med pasientenes krav til toppmoderne fasiliteter, har millioner blitt investert i ny bygningsmasse og uterehabilitering.  

Men hva hadde et rehabiliteringssenter vært uten ansatte som kan fylle omgivelsene og bygningsmassene med engasjement for pasientene og faglig kompetanse?

På Sørlandets rehabiliteringssenter jobbes det aktivt med å øke kompetansen til de ansatte, og det pekes på som nøkkelen til de mange fornøyde pasientene.

Årlig er det satt av en stor budsjettpost som gir stor takhøyde for de ansatte til videreutdanninger, deltakelse på konferanser, kurs og fagseminarer.

Les om arbeidsrettet rehabilitering: I Eiken tar mange første steg tilbake igjen jobb

Artikkelen fortsetter under bildet.

Stine Vikøyr og Anette Hobbesland Sandnæss balanserer
Et lag. Sørlandets rehabiliteringssenter huser 70 ansatte. Her er fysioterapeut Stine Vikøyr (t.h.) sammen med sykepleier Anette Hobbesland Sandnæss, som er en del av teamet på arbeidsrettet rehabilitering. (Foto: Erlend Haddeland, Media Sør)

3. Medbestemmelse når millioner investeres

Utviklingsarbeidet i bedriften har pågått på flere områder, og det er bygningsmessig investert over 50 millioner gjennom to byggeprosjekt som stod ferdig i 2014 og 2016.

I byggeprosjektene som bestod av nybygg og ombygging, var de ansatte sterkt inkludert og involvert for å definere behovene.

Det var kreative prosesser blant de ansatte, og det har resultert i oppgraderinger som kommer både pasientene og de ansatte til gode.

For de ansatte betyr det at de har fått bedre arbeidsforhold med nye kontorer, undervisningsrom, møterom, utvidet spiserom og treningsarealer ute og inne.

Siste byggeprosjekt som skal ferdigstilles i høst er en hage for uterehabilitering. Innholdet i den er et resultat av samarbeidet mellom de ansatte, byggekomitéen og hagedesigneren.

4. Forebygging av baksnakking

Sørlandets rehabiliteringssenter har en egen IA-plan som er utarbeidet av ledergruppen og de tillitsvalgte, sammen med en IA-kontakt fra NAV Arbeidslivssenter.

IA-planen har som målsetting å forebygge og redusere sykefravær, styrke jobbnærværet, bedre arbeidsmiljøet og hindre utstøting fra arbeidslivet. Planen inneholder målsettinger og beskriver konkrete tiltak for å oppnå disse målene.  

– Vi har en egen liste med hvordan vi ønsker å ha det her hos oss, som er laget her hos oss. Et av punktene er «Vi snakker til og ikke om hverandre», sier daglig leder Reidun Meberg.

5. Å se de ansatte i et 24-timersperspektiv

For å holde de ansatte i jobb lenge, har det blitt utarbeidet tiltak. Seniorpolitikk er bakt inn i en rutine for tilrettelegging i ulike livsfaser, blant annet.

– Vi ser den enkelte i et 24-timersperspektiv, og spør derfor den enkelte ansatte tre spørsmål, sier HR-leder Lena Verdal Vittali.

 1. Hva skal til for at du kan stå i jobb?
 2. Hva trenger du av oss?
 3. Hva trenger du av deg selv?

– Det at Sørlandets rehabiliteringssenter tilrettelegger best mulig og samtidig har fokus på dem som er på jobb og opplever økt belastning når kollegaer har sykefravær, er også en faktor for redusert sykefravær, sier hun.

De ansatte har fri tilgang til

 • treningsarealer med treningssal
 • spinningsykler
 • varmtvannsbasseng

På matfronten er det også tatt grep. De ansatte får tilbud om å kjøpe sunn og smakfull lunsj til solid rabattert pris. I tillegg har de mulighet til å kjøpe med seg middag til en rimelig penge som er et sunt alternativ til «fastfood-middag» som mange kan ende opp med.  

6. Inkludering i praksis

I tillegg til egen seniorpolitikk har bedriften årlig en håndfull personer på arbeidsutprøving.

Bedriften har et godt og tett samarbeid med NAV omkring inkludering av personer med nedsatt funksjonsevne.

– Ved sykdom og redusert arbeidsevne har vi tatt grep for at «alle skal om bord igjen» og at vi strekker oss langt både i tiltak og tid for å få den ansatte i jobb igjen, sier daglig leder Reidun Meberg.

Visjonen til rehabiliteringssenteret henger nøye sammen med hvordan bedriften jobber med inkluderende arbeidsliv:

«Sørlandets rehabiliteringssenter skal være det beste rehabiliteringssenteret»:

 • for våre kunder (pasienter/brukere, Helse Sør-Øst)
 • for våre ansatte
 • for våre eiere
 • for våre omgivelser

– Visjonen vår er en ledestjerne. Nå er vi i startgropa på nytt og spennende strategiarbeid, fordi vi ønsker å være en solid og spennende arbeidsplass også i fremtiden, sier avslutter leder Reidun Meberg.

Alle de 70 ansatte ved Sørlandets rehabiliteringssenter i Eiken er tildelt samme ansvar:

Å bidra til å skape et inkluderende arbeidsmiljø.

Bekreftelsen på at bedriften har gjort mye riktig, fikk de 9. oktober 2018.

Da ble Sørlandets rehabiliteringssenter kåret til årets IA-bedrift, under IA-konferansen i Kilden i Kristiansand.

Når man leser rapporten som danner grunnlaget for at Sørlandets rehabiliteringssenter vant prisen, ser man at et mønster: Det har blitt jobbet systematisk over tid for å skape en inkluderende arbeidsplass.

La oss ta et dykk i 6 systematiske grep som den prisvinnende bedriften har tatt.

1. Aktivt arbeid med sykefravær

På seks år opplevde Sørlandets rehabiliteringssenter et markant fall i sykefravær, fra 10,2 % (2012) til 3,9 % (2017).

Det var ikke tilfeldig.

– Vi har arbeidet aktivt med sykefravær i flere år, og jobbet systematisk med å tilrettelegge tidlig når ansatte ikke klarer å fungere optimalt, sier daglig leder Reidun Meberg.

Det høyeste sykefraværet på en avdeling så langt i 2018 er på 3,7 prosent, forteller HR-leder Lena Verdal Vittali.

– Det har over lang tid vært jobbet med en holdning for at de ansatte har tillit til å komme til sin leder før de går til legen. Vi som bedrift har flere verktøy enn legen når det kommer til tilrettelegging og forebygging. Vi loggfører alle små og store tilrettelegginger og kan vise til kreative løsninger for å holde folk i jobb. Et eksempel er middag med hjem i 3 måneder for å lette på totalsituasjonen til en ansatt. Også små «nærværsgaver» brukes i stor grad når noen har stått på litt utover det som forventes. Vi ønsker å se hver og en av de ansatte, sier Verdal Vittali.

Hun overtok jobben som HR-leder etter Elin R. Korsveien i august.

Antall ansatte er mer enn doblet i løpet av de siste seks årene.

2. Budsjett til utvikling av de ansatte

Rehabiliteringssenteret er omgitt av vakker natur i fantastiske omgivelser i Eiken, lokalt bare omtalt som «perla i Agder». I takt med pasientenes krav til toppmoderne fasiliteter, har millioner blitt investert i ny bygningsmasse og uterehabilitering.  

Men hva hadde et rehabiliteringssenter vært uten ansatte som kan fylle omgivelsene og bygningsmassene med engasjement for pasientene og faglig kompetanse?

På Sørlandets rehabiliteringssenter jobbes det aktivt med å øke kompetansen til de ansatte, og det pekes på som nøkkelen til de mange fornøyde pasientene.

Årlig er det satt av en stor budsjettpost som gir stor takhøyde for de ansatte til videreutdanninger, deltakelse på konferanser, kurs og fagseminarer.

Les om arbeidsrettet rehabilitering: I Eiken tar mange første steg tilbake igjen jobb

Artikkelen fortsetter under bildet.

Stine Vikøyr og Anette Hobbesland Sandnæss balanserer
Et lag. Sørlandets rehabiliteringssenter huser 70 ansatte. Her er fysioterapeut Stine Vikøyr (t.h.) sammen med sykepleier Anette Hobbesland Sandnæss, som er en del av teamet på arbeidsrettet rehabilitering. (Foto: Erlend Haddeland, Media Sør)

3. Medbestemmelse når millioner investeres

Utviklingsarbeidet i bedriften har pågått på flere områder, og det er bygningsmessig investert over 50 millioner gjennom to byggeprosjekt som stod ferdig i 2014 og 2016.

I byggeprosjektene som bestod av nybygg og ombygging, var de ansatte sterkt inkludert og involvert for å definere behovene.

Det var kreative prosesser blant de ansatte, og det har resultert i oppgraderinger som kommer både pasientene og de ansatte til gode.

For de ansatte betyr det at de har fått bedre arbeidsforhold med nye kontorer, undervisningsrom, møterom, utvidet spiserom og treningsarealer ute og inne.

Siste byggeprosjekt som skal ferdigstilles i høst er en hage for uterehabilitering. Innholdet i den er et resultat av samarbeidet mellom de ansatte, byggekomitéen og hagedesigneren.

4. Forebygging av baksnakking

Sørlandets rehabiliteringssenter har en egen IA-plan som er utarbeidet av ledergruppen og de tillitsvalgte, sammen med en IA-kontakt fra NAV Arbeidslivssenter.

IA-planen har som målsetting å forebygge og redusere sykefravær, styrke jobbnærværet, bedre arbeidsmiljøet og hindre utstøting fra arbeidslivet. Planen inneholder målsettinger og beskriver konkrete tiltak for å oppnå disse målene.  

– Vi har en egen liste med hvordan vi ønsker å ha det her hos oss, som er laget her hos oss. Et av punktene er «Vi snakker til og ikke om hverandre», sier daglig leder Reidun Meberg.

5. Å se de ansatte i et 24-timersperspektiv

For å holde de ansatte i jobb lenge, har det blitt utarbeidet tiltak. Seniorpolitikk er bakt inn i en rutine for tilrettelegging i ulike livsfaser, blant annet.

– Vi ser den enkelte i et 24-timersperspektiv, og spør derfor den enkelte ansatte tre spørsmål, sier HR-leder Lena Verdal Vittali.

 1. Hva skal til for at du kan stå i jobb?
 2. Hva trenger du av oss?
 3. Hva trenger du av deg selv?

– Det at Sørlandets rehabiliteringssenter tilrettelegger best mulig og samtidig har fokus på dem som er på jobb og opplever økt belastning når kollegaer har sykefravær, er også en faktor for redusert sykefravær, sier hun.

De ansatte har fri tilgang til

 • treningsarealer med treningssal
 • spinningsykler
 • varmtvannsbasseng

På matfronten er det også tatt grep. De ansatte får tilbud om å kjøpe sunn og smakfull lunsj til solid rabattert pris. I tillegg har de mulighet til å kjøpe med seg middag til en rimelig penge som er et sunt alternativ til «fastfood-middag» som mange kan ende opp med.  

6. Inkludering i praksis

I tillegg til egen seniorpolitikk har bedriften årlig en håndfull personer på arbeidsutprøving.

Bedriften har et godt og tett samarbeid med NAV omkring inkludering av personer med nedsatt funksjonsevne.

– Ved sykdom og redusert arbeidsevne har vi tatt grep for at «alle skal om bord igjen» og at vi strekker oss langt både i tiltak og tid for å få den ansatte i jobb igjen, sier daglig leder Reidun Meberg.

Visjonen til rehabiliteringssenteret henger nøye sammen med hvordan bedriften jobber med inkluderende arbeidsliv:

«Sørlandets rehabiliteringssenter skal være det beste rehabiliteringssenteret»:

 • for våre kunder (pasienter/brukere, Helse Sør-Øst)
 • for våre ansatte
 • for våre eiere
 • for våre omgivelser

– Visjonen vår er en ledestjerne. Nå er vi i startgropa på nytt og spennende strategiarbeid, fordi vi ønsker å være en solid og spennende arbeidsplass også i fremtiden, sier avslutter leder Reidun Meberg.

Tekst og foto

Telefon med SMS om registrering på Ad Voca

Ja, det er oss som sender deg en SMS

Før du kommer på et opphold på Sørlandets rehabiliteringssenter, får du en SMS for å fylle ut skjema i Ad Voca. 

Les mer
Arbeidsrettet rehabilitering / Sørlandets rehabiliteringssenter

Ledige plasser på arbeidsrettet rehabilitering dagtilbud

Ledige plasser i Lyngdal.

Les mer
CFS/ME - Sørlandets rehabiliteringssenter

Fusjon

Aksjeeiere i Sørlandets Rehabiliteringssenter Eiken AS informeres om planlagt fusjon med datterselskapene AS Eiken og Eiken Rekhjem AS, vedtak forventes 16.10.23.

Les mer om fusjonen