Fusjon

Som aksjeeier i selskapet Sørlandets Rehabiliteringssenter Eiken AS orienteres du med dette om at styrene i selskapene Sørlandets Rehabiliteringssenter Eiken AS og i de heleide datterselskapene AS Eiken og Eiken Rekhjem AS har utarbeidet en fusjonsplan.

Styrene planlegger å vedta sammenslåingen (fusjonen) av selskapene på styremøtene den 16.10.23 i Sørlandets Rehabiliteringssenter Eiken AS og den 16.10.23 i AS Eiken og Eiken Rekhjem AS.

Dersom du er aksjeeier og ønsker ytterligere orientering om dette, så kan du sende e-post til post@sorrehab.no

Gule blomster ved Lygnevann

Sommerstengt uke 29, 30 og 31

Det er sommerstengt i perioden 13. juli til 6. august. Sentralbordet er åpent mandag til fredag mellom kl 10 og kl 14. God sommer!

Nytt dagtilbud skal hjelpe flere ut i jobb

Sørlandets rehabiliteringssenter / Hekkfjell

CFS/ME: Velkommen til nettverkssamling for pårørende og fagpersoner

Ansatte følger med på undervisning i klasserom

Invitasjon til kurs: Førstehjelp ved selvmordsfare

Dronebilde over Sørlandets rehabiliteringssenter i sol

40 år med rehabilitering i Eiken

Kjedekollisjonen sendte helsa til Malene i en negativ spiral

Sørlandets rehabiliteringssenter

Fortsatt smitteverntiltak