Forside Nyheter Stor tillit til den faglige dyktigheten
Renate Foss Skardal står ved Lygnas bredder og smiler til kamera

Ansvarlig for undersøkelsen. – Jeg tror det tverrfaglige teamet vårt gjør at pasienter føler seg sett og forstått, sier Renate Foss Skardal ved Sørlandets rehabiliteringssenter (SRE), ansvarlig for innhenting av svar til undersøkelsen.

Stor tillit til den faglige dyktigheten

Pasientene opplever stort utbytte av oppholdet i Eiken, viser fersk undersøkelse.

Årlig undersøker rehabiliteringssenteret i Eiken hvor fornøyde pasientene er med tilbudet. Her kartlegger de alt fra 

 • kommunikasjonen mellom pasienter og behandler
 • utbytte av behandling
 • tillit 
 • forberedelse på tiden etter utskriving
 • informasjon
 • ventetid

I pasientundersøkelsen for 2022 har 315 pasienter ved Sørlandets rehabiliteringssenter (SRE) lagt igjen svar så langt i år. 

Bildetekst

Disse tre svarene scorer SRE høyest på, i positiv forstand: 

Jobber med kontinuerlig forbedring

Pasientundersøkelsene brukes som et verktøy for de ansatte ved SRE, for å bli enda bedre. 

– Vi har egne fagdager og samlinger der vi jobber med hvordan vi kan forbedre oss for å gjøre pasientene enda mer fornøyd i fremtiden, sier Skardal. 

Undersøkelsen kartla ingen kritisk lav score, men på en skala fra 1–5, der 5 er best, var det disse tre spørsmålene som fikk lavest score:

– Denne innsikten fra undersøkelsen, som gjennomføres årlig, gjør at vi kan jobbe aktivt med å forbedre egne rutiner og dermed tilbudet til pasientene. Eksempelvis jobber vi med å få ut enda tydeligere informasjon om oppholdene våre, både på hjemmeside, velkomstbrev og annet informasjonsmateriell, fordi undersøkelsen viser at dette er noe vi kan bli bedre på, sier hun.

Les om flere av de fornøyde pasientene ved Sørlandets rehabiliteringssenter: 

Og hun synes det er spesielt gledelig hva pasientene sier i undersøkelsen om hvordan de blir møtt:

– Vi ønsker nettopp det, at våre pasienter skal bli sett, hørt og forstått, sier hun. 

ØNSKER DU OPPHOLD PÅ SØRLANDETS REHABILITERINGSSENTER? Les mer om tilbudene

Bildetekst

Årlig undersøker rehabiliteringssenteret i Eiken hvor fornøyde pasientene er med tilbudet. Her kartlegger de alt fra 

 • kommunikasjonen mellom pasienter og behandler
 • utbytte av behandling
 • tillit 
 • forberedelse på tiden etter utskriving
 • informasjon
 • ventetid

I pasientundersøkelsen for 2022 har 315 pasienter ved Sørlandets rehabiliteringssenter (SRE) lagt igjen svar så langt i år. 

Bildetekst

Disse tre svarene scorer SRE høyest på, i positiv forstand: 

Jobber med kontinuerlig forbedring

Pasientundersøkelsene brukes som et verktøy for de ansatte ved SRE, for å bli enda bedre. 

– Vi har egne fagdager og samlinger der vi jobber med hvordan vi kan forbedre oss for å gjøre pasientene enda mer fornøyd i fremtiden, sier Skardal. 

Undersøkelsen kartla ingen kritisk lav score, men på en skala fra 1–5, der 5 er best, var det disse tre spørsmålene som fikk lavest score:

– Denne innsikten fra undersøkelsen, som gjennomføres årlig, gjør at vi kan jobbe aktivt med å forbedre egne rutiner og dermed tilbudet til pasientene. Eksempelvis jobber vi med å få ut enda tydeligere informasjon om oppholdene våre, både på hjemmeside, velkomstbrev og annet informasjonsmateriell, fordi undersøkelsen viser at dette er noe vi kan bli bedre på, sier hun.

Les om flere av de fornøyde pasientene ved Sørlandets rehabiliteringssenter: 

Og hun synes det er spesielt gledelig hva pasientene sier i undersøkelsen om hvordan de blir møtt:

– Vi ønsker nettopp det, at våre pasienter skal bli sett, hørt og forstått, sier hun. 

ØNSKER DU OPPHOLD PÅ SØRLANDETS REHABILITERINGSSENTER? Les mer om tilbudene

Bildetekst

Tekst og foto

Telefon med SMS om registrering på Ad Voca

Ja, det er oss som sender deg en SMS

Før du kommer på et opphold på Sørlandets rehabiliteringssenter, får du en SMS for å fylle ut skjema i Ad Voca. 

Les mer
Arbeidsrettet rehabilitering / Sørlandets rehabiliteringssenter

Ledige plasser på arbeidsrettet rehabilitering dagtilbud

Ledige plasser i Lyngdal.

Les mer
CFS/ME - Sørlandets rehabiliteringssenter

Fusjon

Aksjeeiere i Sørlandets Rehabiliteringssenter Eiken AS informeres om planlagt fusjon med datterselskapene AS Eiken og Eiken Rekhjem AS, vedtak forventes 16.10.23.

Les mer om fusjonen