Renate Foss Skardal står ved Lygnas bredder og smiler til kamera

Ansvarlig for undersøkelsen. – Jeg tror det tverrfaglige teamet vårt gjør at pasienter føler seg sett og forstått, sier Renate Foss Skardal ved Sørlandets rehabiliteringssenter (SRE), ansvarlig for innhenting av svar til undersøkelsen.

Pasientundersøkelse: Stor tillit til den faglige dyktigheten på Sørlandets rehabiliteringssenter

av Erlend Haddeland (Media Sør)

Pasientene opplever stort utbytte av oppholdet i Eiken, viser fersk undersøkelse. 

Årlig undersøker rehabiliteringssenteret i Eiken hvor fornøyde pasientene er med tilbudet. Her kartlegger de alt fra 

  • kommunikasjonen mellom pasienter og behandler
  • utbytte av behandling
  • tillit 
  • forberedelse på tiden etter utskriving
  • informasjon
  • ventetid

I pasientundersøkelsen for 2022 har 315 pasienter ved Sørlandets rehabiliteringssenter (SRE) lagt igjen svar så langt i år. 

Disse tre svarene scorer SRE høyest på, i positiv forstand: 

Graf fra pasientundersøkelsen som viser hvilke 3 spørsmål Sørlandets rehabiliteringssenter scorer høyest på. Nummer 1: Mener du at du på noen måte har blitt feilbehandlet på institusjonen (etter det du selv kan bedømme)?Nummer 2: Snakket behandlerne til deg slik at du forsto dem? Nummer 3: Har du tillit til behandlernes faglige dyktighet?

Jobber med kontinuerlig forbedring

Pasientundersøkelsene brukes som et verktøy for de ansatte ved SRE, for å bli enda bedre. 

– Vi har egne fagdager og samlinger der vi jobber med hvordan vi kan forbedre oss for å gjøre pasientene enda mer fornøyd i fremtiden, sier Skardal. 

Undersøkelsen kartla ingen kritisk lav score, men på en skala fra 1–5, der 5 er best, var det disse tre spørsmålene som fikk lavest score:

Graf som viser de tre spørsmålene Sørlandets rehabiliteringssenter scoret lavest på i pasientundersøkelsen for 2022, i nedadgående rekkefølge: 3) Var du involvert i avgjørelser som angikk din behandling? 2) Fikk du tilstrekkelig informasjon om din diagnose/dine plager? 1) Måtte du vente for å få et tilbud ved institusjonen?

– Denne innsikten fra undersøkelsen, som gjennomføres årlig, gjør at vi kan jobbe aktivt med å forbedre egne rutiner og dermed tilbudet til pasientene. Eksempelvis jobber vi med å få ut enda tydeligere informasjon om oppholdene våre, både på hjemmeside, velkomstbrev og annet informasjonsmateriell, fordi undersøkelsen viser at dette er noe vi kan bli bedre på, sier hun.

Les om flere av de fornøyde pasientene ved Sørlandets rehabiliteringssenter: 

Og hun synes det er spesielt gledelig hva pasientene sier i undersøkelsen om hvordan de blir møtt:

– Vi ønsker nettopp det, at våre pasienter skal bli sett, hørt og forstått, sier hun. 

ØNSKER DU OPPHOLD PÅ SØRLANDETS REHABILITERINGSSENTER? Les mer om tilbudene

Syntes du denne artikkelen var interessant? Del den gjerne med dine venner.


Kommentarer