Teamet. De ønsker velkommen til første dag på arbeidsrettet rehabilitering i Amentos lokaler: Inntakskoordinator Renate Foss Skardal (fra venstre), sosionom Olga Forgard Oliegreen, lege og fagansvarlig Kjersti Widding, arbeidskonsulent Tone Johnsen og fysioterapeut Cecilia Villagra. Sykepleier Laila Høyland bidrar også i teamet.

Nytt dagtilbud skal hjelpe flere ut i jobb

av Erlend Haddeland (Media Sør)

Sørlandets rehabiliteringssenter Eiken og Amento går sammen om å hjelpe enda flere ut i arbeidslivet.

Fra 1. januar i år har Sørlandets Rehabiliteringssenter fått avtale med Helse Sør-Øst om dagtilbud på arbeidsrettet rehabilitering, i tillegg til døgntilbud.

Dagtilbudet gis i Amentos lokaler på Kvavik i Lyngdal, og i dag, 15. mars, var første dagen. 

– Vi er gode på hvert vårt fagfelt, og så kan vi lære av hverandre og hjelpe hverandre. Vi jobber med de samme pasientene, men i forskjellig rekkefølge, sier Tone Johnsen, arbeidskonsulent i Amento. 

Arbeidskonsulent. Tone Johnsen i Amento.

Ønsker å hjelpe en større andel

Amento har i lang tid jobbet tett sammen med bedrifter, med arbeidsutprøving. Sørlandets rehabiliteringssenter har fra før av et døgntilbud i Eiken, et tverrfaglig spesialisert rehabiliteringstilbud. Målet er å øke den enkeltes muligheter for arbeidslivsdeltakelse og å mestre arbeidslivets krav. 

Lege Kjersti Widding ser flere fordeler med å samarbeide med Amento. 

– De sitter på en spisskompetanse og har jobbet med dette i lang tid. De kan utfylle oss på en god måte, slik at vi sammen kan få en større andel pasienter inn i arbeidslivet. Vi har en felles visjon om at arbeid er bra for helsa, svarer Widding. 

– Vi tenker at alle har en grad av arbeidsevne. Så er det vår jobb, sammen med jobbsøkeren, å finne den, supplerer Johnsen.

Lege. Kjersti Widding ved Sørlandets rehabiliteringssenter.

Oppfordrer til å snakke med fastlegen

I dag hadde en håndfull brukere av dagtilbudet møtt opp på Amento. Her skal de blitt møtt for den de er og få tett og god oppfølging, sier Johnsen og Widding. 

I 2023 gjennomføres dagtilbudet innen arbeidsrettet rehabilitering en gang på våren og en gang på høsten, og antall plasser øker fra 2024. 

– Det å se blikket i øynene på noen som kommer til arbeidslivet, der de opplever mestring, det er utrolig inspirerende, sier Widding. 

Begge er skjønt enige om at flere folk tilbake i arbeidslivet, både gagner den enkelte og samfunnet for øvrig. 

– Vi oppfordrer personer til å snakke med sin fastlege og NAV om å søke dem inn på  tilbudet, avslutter Kjersti Widding.


Les mer om arbeidsrettet rehabilitering

Syntes du denne artikkelen var interessant? Del den gjerne med dine venner.


Kommentarer