Forside Kreftrehabilitering

Kreftrehabilitering

Mennesker sitter ved pult og følger med

Temamøte om senskader: livet med og etter kreft

17. november 2023

Stadig flere overlever kreft, men noen opplever senskader som påvirker hverdagen.

Les mer
Renate Foss Skardal står ved Lygnas bredder og smiler til kamera

Stor tillit til den faglige dyktigheten

27. oktober 2022

Pasientene opplever stort utbytte av oppholdet i Eiken, viser fersk undersøkelse.

Les mer om undersøkelsen
Smilende ved et grantre

Senskadene etter kreften innhentet henne i jobbhverdagen

5. juni 2020

Hvis Ruth-Marit Larsen Bruvik (47) visste det hun nå vet om senskader etter kreftsykdommen, hadde hun aldri entret arbeidslivet igjen på den måten. Det skulle ta syv år før hun fikk hjelp.

Les hvordan hun fikk hjelp

Friskmeldte Gro finner styrke i å godta at livet etter kreften ikke blir som før

13. desember 2019

Kreftbeskjeden kom som ei bombe inn i livet til Gro Belinda Åvesland Lund. Men hun var minst like uforberedt på livet etter at hun ble friskmeldt.

Les mer
Teamet bak kreftrehabilitering på Sørlandets rehabiliteringssenter

Kreftrehabilitering er et lagarbeid med felles mål

22. desember 2017

Kreft rammer forskjellig. Derfor får alle kreftpasienter et tilpasset tilbud av fagpersoner, som alle har et klinkende klart mål: Å se hele mennesket.

Les hvordan vi arbeider
Kreftsykepleier Astrid Cecilie Salvesen Moe

Kreftrehabilitering med fokus på livet

30. desember 2016

Astrid Cecilie Salvesen Moe er kreftsykepleier ved Sørlandets rehabiliteringssenter i Eiken i Vest-Agder. Hun jobber med rehabilitering av kreftpasienter.

Les mer om tilbudet vårt
Fagdag kreft og kreftrehabilitering ved Sørlandets rehabiliteringssenter

Fagdag om kreft og kreftrehabilitering

5. juli 2016

En stor takk til alle som var med og bidro til at fagdagen 9. juni om Kreft og Kreftrehabilitering ble så vellykket.

Les mer
Kreftkonferansen 2013 - teknisk arrangør Sørlandets rehabiliteringssenter

Den første nasjonale kreftkonferanse ble vellykket

19. november 2013

Sørlandets rehabiliteringssenter var teknisk arrangør for fagkonferansen om oppfølgning og rehabilitering mens Nettverk for forskning og fagutvikling innen kreftrehabilitering var hovedarrangør.

Les mer