Sørlandets rehabiliteringssenter var teknisk arrangør for fagkonferansen om oppfølgning og rehabilitering mens Nettverk for forskning og fagutvikling innen kreftrehabilitering var hovedarrangør.

Konferansen var fullbooket og det deltok 210 personer. Deltagerne gav på evalueringsskjemaene tydelig tilbakemelding om stort faglig utbytte og flott praktisk gjennomføring av konferansen.
For mer informasjon om kreftkonferanse og nettverket se www.kreftkonferansen.no.