Forside Event Fagdag om kreft og kreftrehabilitering
Fagdag kreft og kreftrehabilitering ved Sørlandets rehabiliteringssenter

Fagdag om kreft og kreftrehabilitering

En stor takk til alle som var med og bidro til at fagdagen 9. juni om Kreft og Kreftrehabilitering ble så vellykket.

Her er en oppsummering av evalueringen fra fagseminaret (der skalaen er fra 0-10,og 10 er høyeste score);

  • Praktisk gjennomføring: gjennomsnitt på 9,5
  • Hvor nyttig var fagseminaret for din kliniske hverdag: gjennomsnitt på 8,7
  • 97 % vil gjerne delta igjen på lignende fagseminar

Foto: Berit K. Høyland

Fagdag kreft og kreftrehabilitering ved Sørlandets rehabiliteringssenter
Fagdag kreft og kreftrehabilitering ved Sørlandets rehabiliteringssenter
Fagdag kreft og kreftrehabilitering ved Sørlandets rehabiliteringssenter
Fagdag kreft og kreftrehabilitering ved Sørlandets rehabiliteringssenter
Fagdag kreft og kreftrehabilitering ved Sørlandets rehabiliteringssenter
Fagdag kreft og kreftrehabilitering ved Sørlandets rehabiliteringssenter
Fagdag kreft og kreftrehabilitering ved Sørlandets rehabiliteringssenter
Fagdag kreft og kreftrehabilitering ved Sørlandets rehabiliteringssenter
Fagdag kreft og kreftrehabilitering ved Sørlandets rehabiliteringssenter
Fagdag kreft og kreftrehabilitering ved Sørlandets rehabiliteringssenter
Fagdag kreft og kreftrehabilitering ved Sørlandets rehabiliteringssenter

Her er en oppsummering av evalueringen fra fagseminaret (der skalaen er fra 0-10,og 10 er høyeste score);

  • Praktisk gjennomføring: gjennomsnitt på 9,5
  • Hvor nyttig var fagseminaret for din kliniske hverdag: gjennomsnitt på 8,7
  • 97 % vil gjerne delta igjen på lignende fagseminar

Foto: Berit K. Høyland

Fagdag kreft og kreftrehabilitering ved Sørlandets rehabiliteringssenter
Fagdag kreft og kreftrehabilitering ved Sørlandets rehabiliteringssenter
Fagdag kreft og kreftrehabilitering ved Sørlandets rehabiliteringssenter
Fagdag kreft og kreftrehabilitering ved Sørlandets rehabiliteringssenter
Fagdag kreft og kreftrehabilitering ved Sørlandets rehabiliteringssenter
Fagdag kreft og kreftrehabilitering ved Sørlandets rehabiliteringssenter
Fagdag kreft og kreftrehabilitering ved Sørlandets rehabiliteringssenter
Fagdag kreft og kreftrehabilitering ved Sørlandets rehabiliteringssenter
Fagdag kreft og kreftrehabilitering ved Sørlandets rehabiliteringssenter
Fagdag kreft og kreftrehabilitering ved Sørlandets rehabiliteringssenter
Fagdag kreft og kreftrehabilitering ved Sørlandets rehabiliteringssenter

Foto: Berit K. Høyland

Telefon med SMS om registrering på Ad Voca

Ja, det er oss som sender deg en SMS

Før du kommer på et opphold på Sørlandets rehabiliteringssenter, får du en SMS for å fylle ut skjema i Ad Voca. 

Les mer
Arbeidsrettet rehabilitering / Sørlandets rehabiliteringssenter

Ledige plasser på arbeidsrettet rehabilitering dagtilbud

Ledige plasser i Lyngdal.

Les mer
Mennesker sitter ved pult og følger med

Temamøte om senskader: livet med og etter kreft

Stadig flere overlever kreft, men noen opplever senskader som påvirker hverdagen.

Les mer