Sørlandets rehabiliteringssenter / Uterehabilitering

Kreftrehabilitering med fokus på livet

Les om tilbudet

Sørlandets rehabiliteringssenter - Fritt rehabiliteringsvalg - søk fra hvor som helst i landet
Sørlandets rehabiliteringssenter

Sosiale aktiviteter

Padle kano
på Lygnevannet

Individuell trening
og gruppetrening

Sørlandets rehabiliteringssenter

Avslapning i
idyllisk natur

Sørlandets rehabiliteringssenter

Tilrettelagt trening
i varmtvannsbasseng

Ønsker alle noen riktig gode juledager, og de beste ønsker for det nye året!

Vi har stengt i julen. Sentralbordet er åpent torsdag 29. desember og fredag 30. desember mellom kl. 10 og 12.
Fra mandag 2. januar kl. 08 har vi vanlige åpningstider igjen.

Sommerstengt 2020 – uke 29, 30 og 31

Det er sommerstengt i perioden 13. juli til 6. august. Sentralbordet er åpent mandag til fredag mellom kl 10 og kl 14. God sommer!

Se ledige stillinger! Les mer her

Høy kompetanse

Vi tilbyr gruppetilbud og individuelle tilbud med spesialisert tverrfaglig rehabilitering, og har faggrupper som leger, sykepleiere, fysioterapeuter, ergoterapeut, attføringskonsulent m.fl. Disse har spesialkompetanse innenfor rehabilitering. Vi har fokus på fagutvikling og kompetanseheving for fagpersoner.

Les mer

Allsidige aktiviteter

Rehabiliteringstilbudene er sammensatte, og består av relevant undervisning og en rekke allsidige aktiviteter. Aktivitetene foregår i treningssal, i varmtvannsbasseng (34°C) og i naturskjønne omgivelser ved Lygnevannet. Det er mulighet for turer på stier og til fjells, og innsjøen byr på kano- og fiskemuligheter.

Les mer

Brukermedvirkning

Alle aktivitetene tilpasses ditt funksjonsnivå, og du får god oppfølging fra kontaktperson og fagteam. Vi har fokus på at du skal oppleve bedre funksjon og økt mestring gjennom en prosess som kan videreføres når du kommer hjem.

Les mer

Spennende nytt byggeprosjekt

Uterehabiliteringshage

Vi har bygget en flott uterehabiliteringshage i området ved rehabiliteringssenteret mot Lygnevannet og som ligger i tilknytning til Lygneparken.

Åpnet 14. juni 2019

Uterehabiliteringshage - Sørlandets rehabiliteringssenter

VELKOMMEN TIL FAGSEMINAR

Sørlandets rehabiliteringssenter ønsker å ha fokus på fag og nettverksbygging. Fagseminarene er ment å bidra til kompetanseheving, kompetanseutveksling og nettverksbygging for fagpersoner som jobber innen fagområdene.

Ortogeriatri

Fagseminar er utsatt

Hvordan kan du som fagperson bidra til at eldre som faller, ikke faller helt ut av livet? Ofte er fallet et symptom på bakenforliggende årsaker som det er helt avgjørende at du som fagperson oppdager, behandler og gjør tiltak mot.

Velkommen til Sørlandets rehabiliteringssenter

Vi har ledig stilling som ergoterapeut!

«Kreftsykepleier, kreftkoordinator og fastlege skulle anbefale alle et slikt opphold.»

«Jeg har lært å stresse ned.»

«Jeg har lært å finne nye mestringsstrategier.»

«Det var en god atmosfære. En slags indre ro.»

«Jeg har lært å leve her og nå.»

SNARVEIER

Vi ønsker å gjøre det enklere for deg å finne frem på nettsiden. Vi har derfor samlet noen undersider for deg som pasient/pårørende og for deg som fagperson slik at du lettere kan finne informasjonen du søker. Klikk på logoer for direkte link til eksterne sider.

Pasient

Fagpersoner

Venteliste

Vi har ventelister som du kan sjekke via Regional koordinerende enhet (RKE).

Sunnaas sykehus - Regional koordinerende enhet
Helse Sør-Øst logo
Sørlandet sykehus logo
Helsenorge.no logo
Sørlandets rehabiliteringssenter / Raskere tilbake

Våre rehabiliteringstilbud

Målet er at du gjennom et rehabiliteringsopphold skal nå din målsetning, at du skal oppleve økt overskudd og selvfølelse, og at den prosessen du begynner på her skal kunne videreføres når du kommer hjem.

Rehabiliteringstilbudet ved Sørlandets rehabiliteringssenter er sammensatt og består av relevante temasamlinger, veiledningssamtaler og en rekke spennende og allsidige aktiviteter både i grupper og individuelt. Aktivitetene foregår i treningssal, i varmtvannsbasseng og ute i de flotte omgivelsene våre. Alle aktivitetene tilpasses ditt funksjonsnivå, og du får god oppfølging.

Sørlandets rehabiliteringssenter har fra 1. januar 2015 ny, langsiktig samarbeidsavtale med Helse Sør-Øst. Avtalen omfatter på 46 døgnplasser fordelt på gruppetilbud, individuelle tilbud og utredningstilbud.

Klikk for å lese mer om tilbudene våre.

Vi tilbyr individuelt opphold for deg som er i behandling, skal styrke deg for videre behandling eller nylig er ferdigbehandlet. Vi tilbyr gruppeopphold for deg som er ferdigbehandlet og ønsker å komme «videre i livet». Alle tilbud er uavhengig av kreftdiagnose.

Individuellt opphold

Er du i kreftbehandling eller nylig ferdigbehandlet? Vårt individuelle kreftrehabiliteringstilbud hjelper og styrker deg for å håndtere endringer som følge av kreftsykdommen og behandlingen.

Kreftrehabilitering i gruppe

Ønsker du hjelp til å finne en god vei videre i livet? Vårt behandlingstilbud i gruppe er for deg som har vært igjennom kreftbehandling og trenger hjelp på veien videre.

Les mer

Sørlandets rehabiliteringssenter har gode rutiner for å ivareta tilrettelegging for CFS/ME pasienter. Metoder som benyttes ved gruppemestringstilbudet for CFS/ME bygger på anbefalinger fra Nasjonal veileder om pasienter med CFS/ME utgitt av Helsedirektoratet. Det gruppebaserte opplegget er lagt opp med korte økter, godt med pauser og lavintensitet på aktiviteter. Det er stor grad av individuell tilpassing.

Les mer

Målet med Arbeidsrettet rehabilitering er å øke den enkeltes muligheter for arbeidslivsdeltakelse og mestre arbeidslivets krav. Med arbeidslivsdeltakelse forstås også deltakelse i skole og utdanning.

Dette gjøres gjennom å tenke helhetlig. Det er en prosess å komme i arbeid som innbefatter personens gjenvinning av funksjon, motivasjon, atferd, samt god samhandling med arbeidsplassen, NAV og andre eksterne aktører som skal vi bistå i prosessen med tilbakeføring i arbeid.

Ny avtale om Arbeidsrettet rehabilitering gjelder fra 9. mars 2018. Avtalen vi hadde innen Raskere tilbake gikk ut 28. februar 2018.

Les mer

Kartlegging/utredning

Vårt tilbud om utredningsopphold er en tverrfaglig vurderings- og utredningssamtale med individuelle treff med sykepleier, fysioterapeut, ergoterapeut og lege. Det utføres en systematisk kartlegging i 3-5 dager av hver enkelt pasient der formålet er å kunne gi en tverrfaglig grundig og strukturert vurdering i forhold til funksjonsnivå.

I samarbeid med pasienten og evt henvisende instans vil den tverrfaglige utredningen munne ut i en tverrfaglig epikrise med beskrivelse av forslag til videre tiltak og evt avdekke behov for videre utredning av uavklarte problemstillinger.

Gruppetilbud

Rehabiliteringstilbudet legger vekt på ressurser og begrensninger i dagliglivets aktiviteter, deltakelse i samfunnslivet og opplevd livskvalitet. Rehabiliteringen er rettet mot gjenvinning av tapt funksjon, som igjen skal føre til økt aktivitet, deltakelse og livskvalitet.

Les mer

Sørlandets rehabiliteringssenter har gode rutiner for å ivareta hjelpebehov til pasienter som trenger dette. Rehabiliteringsopplegget skjer umiddelbart etter sykehusopphold og pasienter med ekstra rehabiliteringsbehov hvor det er påkrevet tverrfaglig tilnærming pga. et komplekst symptombilde.

Les mer

Vi har tilbud til deg som ønsker et ferieopphold med tilgang til flott turterreng og varmtvannsbasseng og treningssal.

Les mer

Aktuelt / siste nyheter

Fusjon

Som aksjeeier i selskapet Sørlandets Rehabiliteringssenter Eiken…
Gule blomster ved Lygnevann

Sommerstengt uke 29, 30 og 31

Det er sommerstengt i perioden 13. juli til 6. august. Sentralbordet er åpent mandag til fredag mellom kl 10 og kl 14. God sommer!
Sørlandets rehabiliteringssenter / Hekkfjell
Ansatte følger med på undervisning i klasserom
Dronebilde over Sørlandets rehabiliteringssenter i sol
Sørlandets rehabiliteringssenter / Lygnevannet

Copyright © Sørlandets rehabiliteringssenter / Webmail / Nettside av Havdur Design