Slide background

Vi ønsker deg en riktig fin jul
og de beste ønsker for det nye året!

I perioden 24.12 til og med 1.1 er vårt sentralbord
åpent mellom kl 10.00 og 14.00.

Slide background

Sosiale aktiviteter

Slide background

Padle kano
på Lygnevannet

Slide background

Individuell trening
og gruppetrening

Slide background
Slide background
Slide background

Avslapning i
idyllisk natur

Slide background

Tilrettelagt trening
i varmtvannsbasseng

Fagseminar

Sørlandets rehabiliteringssenter ønsker å ha fokus på fag og nettverksbygging. I 2016 planlegger vi å arrangere tre åpne seminarer for fagpersoner i helsevesenet.

I september 2016 planlegges en 2 dagers nasjonal konferanse om uterehabilitering sammen med Sørlandet sykehus HF. Fagkonferansen har egen hjemmeside med informasjon.

«I morgen skal jeg hjem og gleder meg til det. Men jeg vil savne tiden hos dere i Eiken. Jeg vil savne de gode smilene, de oppmuntrende ordene og de fine stundene med ansatte og medpasienter. Jeg har vært på mange fine rehabiliteringssentre før, men aldri har jeg følt meg i sentrum som her. Vi er blitt lagt merke til – alle som én. Ting er blitt lagt til rette på beste måte for hver enkelt. Jeg reiser herfra med en god og optimistisk følelse.»

– pasient

«Tusen takk alle sammen! Takket være dere har jeg kommet meg gjennom de tøffeste ukene i mitt liv. Den varmen og omsorgen dere har er fantastisk. Dere byr på dere selv på en unik måte, og jeg har blitt kjent med fantastiske mennesker. Jeg vil se tilbake på tiden her som en fantastisk tid, til tross for smerter.»

– pasient

«Takk for et kjempeopphold. Kunne ikke hatt det bedre. Dere er helt fantastiske alle sammen, og jeg går hjem med friskt mot! Ser veldig positivt på alt nå, og dere har hjulpet meg godt på vei. Kommer til å savne dere mye.»

– pasient

«Jeg kommer aldri til å glemme mitt opphold her! Dyktige fagpersoner som motiverer oss, lærer oss, og gir oss det beste oppholdet med trening, fysisk aktivitet ute i vær og vind, kos rundt bålet! Alt i en pakke!»

– pasient
Fagpersonell ved Sørlandets rehabiliteringssenter

Høy kompetanse

Vi tilbyr gruppetilbud og individuelle tilbud med spesialisert tverrfaglig rehabilitering og har faggrupper som leger, sykepleiere, fysioterapeuter, ergoterapeut, attføringskonsulent m.fl. som har spesialkompetanse innenfor rehabilitering. Det er høyt fokus på fagutvikling og kompetanseheving for fagpersoner

Les mer

Trening ved Sørlandets rehabiliteringssenter

Allsidige aktiviteter

Rehabiliteringstilbudene er sammensatte og består foruten relevant undervisning av en rekke allsidige aktiviteter i treningssal, varmtvannsbasseng (34°C) og i naturskjønne omgivelser ved Lygnevannet. Det mulighet for turer på stier og til fjells samt at det er kano- og fiskemuligheter på innsjøen.

Les mer

Sørlandets rehabiliteringssenter

Brukermedvirkning

Alle aktivitetene tilpasses ditt funksjonsnivå, og du får god oppfølging fra kontaktperson og fagteam. Det er stort fokus på at du skal oppleve bedre funksjon og økt mestring gjennom en prosess som kan videreføres når du kommer hjem.

Les mer

Sitater fra pasienter

«I morgen skal jeg hjem og gleder meg til det. Men jeg vil savne tiden hos dere i Eiken. Jeg vil savne de gode smilene, de oppmuntrende ordene og de fine stundene med ansatte og medpasienter. Jeg har vært på mange fine rehabiliteringssentre før, men aldri har jeg følt meg i sentrum som her. Vi er blitt lagt merke til – alle som én. Ting er blitt lagt til rette på beste måte for hver enkelt. Jeg reiser herfra med en god og optimistisk følelse.»

– pasient

«Tusen takk alle sammen! Takket være dere har jeg kommet meg gjennom de tøffeste ukene i mitt liv. Den varmen og omsorgen dere har er fantastisk. Dere byr på dere selv på en unik måte, og jeg har blitt kjent med fantastiske mennesker. Jeg vil se tilbake på tiden her som en fantastisk tid, til tross for smerter.»

– pasient

«Takk for et kjempeopphold. Kunne ikke hatt det bedre. Dere er helt fantastiske alle sammen, og jeg går hjem med friskt mot! Ser veldig positivt på alt nå, og dere har hjulpet meg godt på vei. Kommer til å savne dere mye.»

– pasient

«Jeg kommer aldri til å glemme mitt opphold her! Dyktige fagpersoner som motiverer oss, lærer oss, og gir oss det beste oppholdet med trening, fysisk aktivitet ute i vær og vind, kos rundt bålet! Alt i en pakke!»

– pasient
46

Sengeplasser
(Avtale med Helse Sør-Øst)

11

Faggrupper
med spesialister arbeider hos oss

34

grader oppvarmet
varmtvannsbasseng (°C)

718

Pasienter behandlet i 2014

SNARVEIER

Vi ønsker å gjøre det enklere for deg å finne frem på nettsiden. Vi har derfor samlet noen undersider for deg som pasient/pårørende og for deg som fagperson slik at du lettere kan finne informasjonen du søker. Klikk på logoer for direkte link til eksterne sider.

Venteliste

Vi har ventelister som du kan sjekke via Regional Koordinerende Enhet (RKE).

Sjekk ventelister

RKE Regional koordinerende enhet - logo
Helse Sør-Øst logo
Sørlandet sykehus logo
Helsenorge.no logo

Våre rehabiliteringstilbud

Målet er at du gjennom et rehabiliteringsopphold skal oppnå din målsetting, oppleve økt overskudd, økt selvfølelse og at den prosessen du begynner på her, kan videreføres når du kommer hjem.

Rehabiliteringstilbudet ved Sørlandets rehabiliteringssenter er sammensatt og består av relevante temasamlinger, veiledningssamtaler, en rekke spennende og allsidige aktiviteter både i grupper og individuelt, i treningssal, varmtvannsbasseng og ute i de flotte omgivelsene våre. Alle aktivitetene tilpasses ditt funksjonsnivå, og du får god oppfølging.

Sørlandets rehabiliteringssenter har fra 1. januar 2015 ny langsiktig samarbeidsavtale med Helse Sør-Øst på 46 døgnplasser, fordelt på gruppetilbud, individuelle tilbud og utredningstilbud.

I tillegg har Sørlandets rehabiliteringssenter avtaler om Arbeidsrettet rehabilitering gjennom avtalene Raskere tilbake, og NAV – døgntilbud.

Klikk for å lese mer om tilbudene våre.

Raskere tilbake

Målet med «Raskere tilbake» er arbeidsrettet rehabilitering og tilbakeføring til arbeid. Tilbudet er rettet mot personer som står i fare for å bli sykemeldt, de som er sykemeldt, langtidssykemeldte m.m.

Les mer

NAV arbeidsrettet

Sørlandets rehabiliteringssenter har tilbudt spesialisert arbeidsrettet døgnrehabilitering etter avtale med Helse Sør-Øst og NAV siden 2008 i tråd med de siste anbefalingene fra Nasjonalt kompetansesenter for arbeidsrettet rehabilitering.

Les mer

CFS/ME – Gruppe

Sørlandets rehabiliteringssenter har gode rutiner for å ivareta tilrettelegging for CFS/ME pasienter. Metoder som benyttes ved gruppemestringstilbudet for CFS/ME bygger på anbefalinger fra Nasjonal veileder om pasienter med CFS/ME utgitt av Helsedirektoratet. Det gruppebaserte opplegget er lagt opp med korte økter, godt med pauser og lavintensitet på aktiviteter. Det er stor grad av individuell tilpassing.

Les mer

Kreftrehabilitering

Sørlandets rehabiliteringssenter Eiken har utarbeidet internt rehabiliteringsforløp for å sikre kvalitet i tjenesten og sømløst rehabiliteringsforløp sykehus – rehabilitering hos oss – hjemme.

Individuellt tilbud

Målet med individuelt tverrfaglig rehabiliteringsforløp er at den enkelte skal oppnå bedret funksjon og oppleve mestring. Dette for å kunne fungere hjemme, mestre hverdagen og kunne fortsette å leve et meningsfullt liv. Målsetting blir nøye kartlagt sammen med den enkelte, og ut fra et helhetlig menneskesyn.

Gruppetilbud

Det gruppebaserte tverrfaglige kreft-rehabiliteringstilbudet legges vekt på ressurser og begrensninger i dagliglivets aktiviteter, deltakelse i samfunnslivet, og opplevd livskvalitet. Rehabiliteringen er rettet mot gjenvinning av tapt funksjon, som igjen skal føre til økt aktivitet, deltakelse og livskvalitet.

Les mer

Kroniske smertetilstander

Kartlegging/utredning

Vårt tilbud om utredningsopphold er en tverrfaglig vurderings- og utredningssamtale med individuelle treff med sykepleier, fysioterapeut, ergoterapeut og lege. Det utføres en systematisk kartlegging i 3-5 dager av hver enkelt pasient der formålet er å kunne gi en tverrfaglig grundig og strukturert vurdering i forhold til funksjonsnivå.

I samarbeid med pasienten og evt henvisende instans vil den tverrfaglige utredningen munne ut i en tverrfaglig epikrise med beskrivelse av forslag til videre tiltak og evt avdekke behov for videre utredning av uavklarte problemstillinger.

Gruppetilbud

Rehabiliteringstilbudet legger vekt på ressurser og begrensninger i dagliglivets aktiviteter, deltakelse i samfunnslivet og opplevd livskvalitet. Rehabiliteringen er rettet mot gjenvinning av tapt funksjon, som igjen skal føre til økt aktivitet, deltakelse og livskvalitet.

Les mer

Brudd- og slitasjeskader

Sørlandets rehabiliteringssenter har gode rutiner for å ivareta hjelpebehov til pasienter som trenger dette. Rehabiliteringsopplegget skjer umiddelbart etter sykehusopphold og pasienter med ekstra rehabiliteringsbehov hvor det er påkrevet tverrfaglig tilnærming pga. et komplekst symptombilde.

Les mer

Rehabiliteringsferie

Vi har tilbud til deg som ønsker et ferieopphold med tilgang til flott turterreng og varmtvannsbasseng og treningssal.

Les mer

Aktuelt / siste nyheter

Kreftsykepleier Astrid Cecilie Salvesen Moe

Kreftrehabilitering med fokus på livet

Astrid Cecilie Salvesen Moe er kreftsykepleier ved Sørlandets rehabiliteringssenter i Eiken i Vest-Agder. Hun jobber med rehabilitering av kreftpasienter.
Fagdag kreft og kreftrehabilitering ved Sørlandets rehabiliteringssenter

Fagdag om kreft og kreftrehabilitering

En stor takk til alle som var med og bidro til at fagdagen 9. juni om Kreft og Kreftrehabilitering ble så vellykket. Se bilder her.
Godmorgen Norge faksimile / Sørlandets rehabiliteringssenter

Fra God Morgen Norge; «Hun fikk ME diagnosen og tok grep som endret livet»

En flott sak på «God Morgen Norge» i går 10. februar, der en person med diagnosen ME delte sin historie på en engasjerende måte! Og så var det utrolig godt å høre at hun opplevde å få hjelp hos oss ved Sørlandets rehabiliteringssenter!
Fagdag Søvn og søvnproblemer ved Bjørn Bjorvatn / Sørlandets rehabiliteringssenter Eiken

Suksess med faglig påfyll!

Fagdagen 11. september med Bjørn Bjorvatn ble en stor suksess.
Sørlandets rehabiliteringssenter - Ledige plasser fagseminar 11. september 2015

Vi har ledige plasser på fagdagen 11. september

Meld deg på fagseminaret vårt "Søvn og søvnvansker". Begrenset antall plasser!
Sørlandets rehabiliteringssenter - Reidun Meberg Bulut - Omsetning på over 30 millioner

Omsetning på over 30 millioner

Vi har hatt et bra vekst og kom for første gang over 30 millioner i omsetning. Det var en flott sak om oss i lokalavisen torsdag.
Sommerstengt ved Sørlandets rehabiliteringssenter

Sommerstengt uke 30 og 31

Vi stenger senteret i sommer fra 20. juli til 3. august på grunn av vedlikeholdsarbeid. I denne perioden vil sentralbordet være åpent mellom 10 og 14 på hverdager.
Rehabiliteringsferie ved Sørlandets rehabiliteringssenter

Ønsker du rehabilitering i ferien?

Benytt ferien til å komme i form. Tren i trygge og trivelige omgivelser med flott turterreng, varmtvannsbasseng og moderne treningsfasiliteter.
Fagdag ved Sørlandets rehabiliteringssenter

Lærerik og vellykket fagdag

Det ble en meget vellykket og lærerik fagdag på Sørlandets rehabiliteringssenter torsdag 4. juni.

Copyright © Sørlandets rehabiliteringssenter / Webmail / Nettside av Havdur Design