Slide background

Kreftrehabilitering
med fokus på livet

Les mer

Slide background

Sosiale aktiviteter

Slide background

Padle kano
på Lygnevannet

Slide background

Individuell trening
og gruppetrening

Slide background

Avslapning i
idyllisk natur

Slide background

Tilrettelagt trening
i varmtvannsbasseng

Fagseminar

Sørlandets rehabiliteringssenter ønsker å ha fokus på fag og nettverksbygging. I 2016 planlegger vi å arrangere tre åpne seminarer for fagpersoner i helsevesenet.

I september 2016 planlegges en 2 dagers nasjonal konferanse om uterehabilitering sammen med Sørlandet sykehus HF. Fagkonferansen har egen hjemmeside med informasjon.

«I morgen skal jeg hjem og gleder meg til det. Men jeg vil savne tiden hos dere i Eiken. Jeg vil savne de gode smilene, de oppmuntrende ordene og de fine stundene med ansatte og medpasienter. Jeg har vært på mange fine rehabiliteringssentre før, men aldri har jeg følt meg i sentrum som her. Vi er blitt lagt merke til – alle som én. Ting er blitt lagt til rette på beste måte for hver enkelt. Jeg reiser herfra med en god og optimistisk følelse.»

– pasient

«Tusen takk alle sammen! Takket være dere har jeg kommet meg gjennom de tøffeste ukene i mitt liv. Den varmen og omsorgen dere har er fantastisk. Dere byr på dere selv på en unik måte, og jeg har blitt kjent med fantastiske mennesker. Jeg vil se tilbake på tiden her som en fantastisk tid, til tross for smerter.»

– pasient

«Takk for et kjempeopphold. Kunne ikke hatt det bedre. Dere er helt fantastiske alle sammen, og jeg går hjem med friskt mot! Ser veldig positivt på alt nå, og dere har hjulpet meg godt på vei. Kommer til å savne dere mye.»

– pasient

«Jeg kommer aldri til å glemme mitt opphold her! Dyktige fagpersoner som motiverer oss, lærer oss, og gir oss det beste oppholdet med trening, fysisk aktivitet ute i vær og vind, kos rundt bålet! Alt i en pakke!»

– pasient

Høy kompetanse

Vi tilbyr gruppetilbud og individuelle tilbud med spesialisert tverrfaglig rehabilitering, og har faggrupper som leger, sykepleiere, fysioterapeuter, ergoterapeut, attføringskonsulent m.fl. Disse har spesialkompetanse innenfor rehabilitering. Vi har fokus på fagutvikling og kompetanseheving for fagpersoner.

Les mer

Allsidige aktiviteter

Rehabiliteringstilbudene er sammensatte, og består av relevant undervisning og en rekke allsidige aktiviteter. Aktivitetene foregår i treningssal, i varmtvannsbasseng (34°C) og i naturskjønne omgivelser ved Lygnevannet. Det er mulighet for turer på stier og til fjells, og innsjøen byr på kano- og fiskemuligheter.

Les mer

Brukermedvirkning

Alle aktivitetene tilpasses ditt funksjonsnivå, og du får god oppfølging fra kontaktperson og fagteam. Vi har fokus på at du skal oppleve bedre funksjon og økt mestring gjennom en prosess som kan videreføres når du kommer hjem.

Les mer

Vi har ledig stilling som ergoterapeut!

«Kreftsykepleier, kreftkoordinator og fastlege skulle anbefale alle et slikt opphold.»

Pasient

«Jeg har lært å stresse ned.»

Pasient

«Jeg har lært å finne nye mestringsstrategier.»

Pasient

«Det var en god atmosfære. En slags indre ro.»

Pasient

«Jeg har lært å leve her og nå.»

Pasient

SNARVEIER

Vi ønsker å gjøre det enklere for deg å finne frem på nettsiden. Vi har derfor samlet noen undersider for deg som pasient/pårørende og for deg som fagperson slik at du lettere kan finne informasjonen du søker. Klikk på logoer for direkte link til eksterne sider.

Venteliste

Vi har ventelister som du kan sjekke via Regional koordinerende enhet (RKE).

RKE Regional koordinerende enhet - logo
Helse Sør-Øst logo
Sørlandet sykehus logo
Helsenorge.no logo
Sørlandets rehabiliteringssenter / Raskere tilbake
51

Sengeplasser
Avtale med Helse Sør-Øst og Raskere tilbake

34

grader oppvarmet
varmtvannsbasseng (°C)

927

Pasienter behandlet i 2016

Våre rehabiliteringstilbud

Målet er at du gjennom et rehabiliteringsopphold skal nå din målsetning, at du skal oppleve økt overskudd og selvfølelse, og at den prosessen du begynner på her skal kunne videreføres når du kommer hjem.

Rehabiliteringstilbudet ved Sørlandets rehabiliteringssenter er sammensatt og består av relevante temasamlinger, veiledningssamtaler og en rekke spennende og allsidige aktiviteter både i grupper og individuelt. Aktivitetene foregår i treningssal, i varmtvannsbasseng og ute i de flotte omgivelsene våre. Alle aktivitetene tilpasses ditt funksjonsnivå, og du får god oppfølging.

Sørlandets rehabiliteringssenter har fra 1. januar 2015 ny, langsiktig samarbeidsavtale med Helse Sør-Øst. Avtalen omfatter på 46 døgnplasser fordelt på gruppetilbud, individuelle tilbud og utredningstilbud.

I tillegg har Sørlandets rehabiliteringssenter avtaler om arbeidsrettet rehabilitering gjennom avtalen Raskere tilbake.

Klikk for å lese mer om tilbudene våre.

Kreftrehabilitering

Vi tilbyr individuelt opphold for deg som er i behandling, skal styrke deg for videre behandling eller nylig er ferdigbehandlet. Vi tilbyr gruppeopphold for deg som er ferdigbehandlet og ønsker å komme «videre i livet». Alle tilbud er uavhengig av kreftdiagnose.

Individuellt opphold

Er du i kreftbehandling eller nylig ferdigbehandlet? Vårt individuelle kreftrehabiliteringstilbud hjelper og styrker deg for å håndtere endringer som følge av kreftsykdommen og behandlingen.

Kreftrehabilitering i gruppe

Ønsker du hjelp til å finne en god vei videre i livet? Vårt behandlingstilbud i gruppe er for deg som har vært igjennom kreftbehandling og trenger hjelp på veien videre.

Les mer

Raskere tilbake

Målet med «Raskere tilbake» er arbeidsrettet rehabilitering og tilbakeføring til arbeid. Tilbudet er rettet mot personer som står i fare for å bli sykemeldt, de som er sykemeldt, langtidssykemeldte m.m.

Les mer

CFS/ME – Gruppe

Sørlandets rehabiliteringssenter har gode rutiner for å ivareta tilrettelegging for CFS/ME pasienter. Metoder som benyttes ved gruppemestringstilbudet for CFS/ME bygger på anbefalinger fra Nasjonal veileder om pasienter med CFS/ME utgitt av Helsedirektoratet. Det gruppebaserte opplegget er lagt opp med korte økter, godt med pauser og lavintensitet på aktiviteter. Det er stor grad av individuell tilpassing.

Les mer

Kroniske smertetilstander

Kartlegging/utredning

Vårt tilbud om utredningsopphold er en tverrfaglig vurderings- og utredningssamtale med individuelle treff med sykepleier, fysioterapeut, ergoterapeut og lege. Det utføres en systematisk kartlegging i 3-5 dager av hver enkelt pasient der formålet er å kunne gi en tverrfaglig grundig og strukturert vurdering i forhold til funksjonsnivå.

I samarbeid med pasienten og evt henvisende instans vil den tverrfaglige utredningen munne ut i en tverrfaglig epikrise med beskrivelse av forslag til videre tiltak og evt avdekke behov for videre utredning av uavklarte problemstillinger.

Gruppetilbud

Rehabiliteringstilbudet legger vekt på ressurser og begrensninger i dagliglivets aktiviteter, deltakelse i samfunnslivet og opplevd livskvalitet. Rehabiliteringen er rettet mot gjenvinning av tapt funksjon, som igjen skal føre til økt aktivitet, deltakelse og livskvalitet.

Les mer

Brudd- og slitasjeskader

Sørlandets rehabiliteringssenter har gode rutiner for å ivareta hjelpebehov til pasienter som trenger dette. Rehabiliteringsopplegget skjer umiddelbart etter sykehusopphold og pasienter med ekstra rehabiliteringsbehov hvor det er påkrevet tverrfaglig tilnærming pga. et komplekst symptombilde.

Les mer

Rehabiliteringsferie

Vi har tilbud til deg som ønsker et ferieopphold med tilgang til flott turterreng og varmtvannsbasseng og treningssal.

Les mer

Aktuelt / siste nyheter

Rehabiliteringsferie i påsken? / Sørlandets rehabiliteringssenter

Ønsker du rehabilitering i påskeferien?

Benytt påskeferien til å komme i form. Tren i trygge og trivelige omgivelser med flott turterreng, varmtvannsbasseng og moderne treningsfasiliteter.
Skikkelig rehabilitering er avgjørende / Kreftrehabilitering ved Sørlandets rehabiliteringssenter

Skikkelig rehabilitering er avgjørende

I Dagbladet lørdag 4. februar var det et flott bilag om kreft og kreftrehabilitering. Noen av de viktige spørsmålene som ble tatt opp var hvorfor rehabilitering er en viktig del av kreftbehandlingen og hvordan tilbudet er i Norge i dag?

Hvordan lykkes med tilbakeføring i arbeid når hverdagen preges av utmattelse?

– Jeg pleier heller å si at for denne pasientgruppen handler det ikke om raskt tilbake, men om riktig tilbake i jobb, forteller teamleder Elin Korsveien.

Når rehabiliteringssenter blir byggeplass

25. januar feiret Sørlandets rehabiliteringssenter 1300 nye kvadratmeter. Både ansatte og pasienter vil nyte godt av utvidelsen. Selve byggeprosessen er det også all grunn til å rope hurra for.
Kreftsykepleier Astrid Cecilie Salvesen Moe

Kreftrehabilitering med fokus på livet

Astrid Cecilie Salvesen Moe er kreftsykepleier ved Sørlandets rehabiliteringssenter i Eiken i Vest-Agder. Hun jobber med rehabilitering av kreftpasienter.
Fagdag kreft og kreftrehabilitering ved Sørlandets rehabiliteringssenter

Fagdag om kreft og kreftrehabilitering

En stor takk til alle som var med og bidro til at fagdagen 9. juni om Kreft og Kreftrehabilitering ble så vellykket. Se bilder her.
Godmorgen Norge faksimile / Sørlandets rehabiliteringssenter

Fra God Morgen Norge; «Hun fikk ME diagnosen og tok grep som endret livet»

En flott sak på «God Morgen Norge» i går 10. februar, der en person med diagnosen ME delte sin historie på en engasjerende måte! Og så var det utrolig godt å høre at hun opplevde å få hjelp hos oss ved Sørlandets rehabiliteringssenter!
Fagdag Søvn og søvnproblemer ved Bjørn Bjorvatn / Sørlandets rehabiliteringssenter Eiken

Suksess med faglig påfyll!

Fagdagen 11. september med Bjørn Bjorvatn ble en stor suksess.
Sørlandets rehabiliteringssenter - Ledige plasser fagseminar 11. september 2015

Vi har ledige plasser på fagdagen 11. september

Meld deg på fagseminaret vårt "Søvn og søvnvansker". Begrenset antall plasser!