Slide background

Kreftrehabilitering med fokus på livet

Les om tilbudet

Slide background

Sosiale aktiviteter

Slide background

Padle kano
på Lygnevannet

Slide background

Individuell trening
og gruppetrening

Slide background

Avslapning i
idyllisk natur

Slide background

Tilrettelagt trening
i varmtvannsbasseng

Høy kompetanse

Vi tilbyr gruppetilbud og individuelle tilbud med spesialisert tverrfaglig rehabilitering, og har faggrupper som leger, sykepleiere, fysioterapeuter, ergoterapeut, attføringskonsulent m.fl. Disse har spesialkompetanse innenfor rehabilitering. Vi har fokus på fagutvikling og kompetanseheving for fagpersoner.

Les mer

Allsidige aktiviteter

Rehabiliteringstilbudene er sammensatte, og består av relevant undervisning og en rekke allsidige aktiviteter. Aktivitetene foregår i treningssal, i varmtvannsbasseng (34°C) og i naturskjønne omgivelser ved Lygnevannet. Det er mulighet for turer på stier og til fjells, og innsjøen byr på kano- og fiskemuligheter.

Les mer

Brukermedvirkning

Alle aktivitetene tilpasses ditt funksjonsnivå, og du får god oppfølging fra kontaktperson og fagteam. Vi har fokus på at du skal oppleve bedre funksjon og økt mestring gjennom en prosess som kan videreføres når du kommer hjem.

Les mer

Sørlandets rehabiliteringssenter støtter Astrid Furholt til sydpolen

Vi støtter Astrid til Sydpolen

Roald Amundsen 1911 – Astrid Furholt 2017

Astrid Furholt gjorde et valg. For ni år siden delte en døende kreftpasient noen viktige ord med henne. «Astrid, du må leve mens du er i live». Astrids drøm er å nå Sydpolen, og vi ønsker og inspiriere deg til å følge dine drømmer. Vi har bare ett liv, og det er nå det gjelder!

Din drøm kan også bli virkelighet. Finn din sydpol!

Astrid-Furholt-TV2-Sorlandets-rehabiliteringssenter

Astrid Furholt på TV2

Se Astrid Furholt fortelle om pasientflagget og sin reise til Sydpolen på God Morgen Norge.

VELKOMMEN TIL FAGSEMINAR

Sørlandets rehabiliteringssenter ønsker å ha fokus på fag og nettverksbygging. Fagseminarene er ment å bidra til kompetanseheving, kompetanseutveksling og nettverksbygging for fagpersoner som jobber innen fagområdene.

Kronisk utmattelsessyndrom CFS/ME

18.–19. april 2018

Fagseminar for fagpersoner som jobber med utredning, rehabilitering og oppfølging av personer med CFS/ME. Målet er å gi en bred fremstilling av sykdomsbilde på høyt faglig nivå med utgangspunkt i nasjonale og internasjonale anbefalinger.

Vi har ledig stilling som ergoterapeut!

«Kreftsykepleier, kreftkoordinator og fastlege skulle anbefale alle et slikt opphold.»

Pasient

«Jeg har lært å stresse ned.»

Pasient

«Jeg har lært å finne nye mestringsstrategier.»

Pasient

«Det var en god atmosfære. En slags indre ro.»

Pasient

«Jeg har lært å leve her og nå.»

Pasient

SNARVEIER

Vi ønsker å gjøre det enklere for deg å finne frem på nettsiden. Vi har derfor samlet noen undersider for deg som pasient/pårørende og for deg som fagperson slik at du lettere kan finne informasjonen du søker. Klikk på logoer for direkte link til eksterne sider.

Venteliste

Vi har ventelister som du kan sjekke via Regional koordinerende enhet (RKE).

RKE Regional koordinerende enhet - logo
Helse Sør-Øst logo
Sørlandet sykehus logo
Helsenorge.no logo
Sørlandets rehabiliteringssenter / Raskere tilbake
51

Sengeplasser
Avtale med Helse Sør-Øst og Raskere tilbake

34

grader oppvarmet
varmtvannsbasseng (°C)

927

Pasienter behandlet i 2016

Våre rehabiliteringstilbud

Målet er at du gjennom et rehabiliteringsopphold skal nå din målsetning, at du skal oppleve økt overskudd og selvfølelse, og at den prosessen du begynner på her skal kunne videreføres når du kommer hjem.

Rehabiliteringstilbudet ved Sørlandets rehabiliteringssenter er sammensatt og består av relevante temasamlinger, veiledningssamtaler og en rekke spennende og allsidige aktiviteter både i grupper og individuelt. Aktivitetene foregår i treningssal, i varmtvannsbasseng og ute i de flotte omgivelsene våre. Alle aktivitetene tilpasses ditt funksjonsnivå, og du får god oppfølging.

Sørlandets rehabiliteringssenter har fra 1. januar 2015 ny, langsiktig samarbeidsavtale med Helse Sør-Øst. Avtalen omfatter på 46 døgnplasser fordelt på gruppetilbud, individuelle tilbud og utredningstilbud.

I tillegg har Sørlandets rehabiliteringssenter avtaler om arbeidsrettet rehabilitering gjennom avtalen Raskere tilbake.

Klikk for å lese mer om tilbudene våre.

Kreftrehabilitering

Vi tilbyr individuelt opphold for deg som er i behandling, skal styrke deg for videre behandling eller nylig er ferdigbehandlet. Vi tilbyr gruppeopphold for deg som er ferdigbehandlet og ønsker å komme «videre i livet». Alle tilbud er uavhengig av kreftdiagnose.

Individuellt opphold

Er du i kreftbehandling eller nylig ferdigbehandlet? Vårt individuelle kreftrehabiliteringstilbud hjelper og styrker deg for å håndtere endringer som følge av kreftsykdommen og behandlingen.

Kreftrehabilitering i gruppe

Ønsker du hjelp til å finne en god vei videre i livet? Vårt behandlingstilbud i gruppe er for deg som har vært igjennom kreftbehandling og trenger hjelp på veien videre.

Les mer

Raskere tilbake

Målet med «Raskere tilbake» er arbeidsrettet rehabilitering og tilbakeføring til arbeid. Tilbudet er rettet mot personer som står i fare for å bli sykemeldt, de som er sykemeldt, langtidssykemeldte m.m.

Les mer

CFS/ME – Gruppe

Sørlandets rehabiliteringssenter har gode rutiner for å ivareta tilrettelegging for CFS/ME pasienter. Metoder som benyttes ved gruppemestringstilbudet for CFS/ME bygger på anbefalinger fra Nasjonal veileder om pasienter med CFS/ME utgitt av Helsedirektoratet. Det gruppebaserte opplegget er lagt opp med korte økter, godt med pauser og lavintensitet på aktiviteter. Det er stor grad av individuell tilpassing.

Les mer

Kroniske smertetilstander

Kartlegging/utredning

Vårt tilbud om utredningsopphold er en tverrfaglig vurderings- og utredningssamtale med individuelle treff med sykepleier, fysioterapeut, ergoterapeut og lege. Det utføres en systematisk kartlegging i 3-5 dager av hver enkelt pasient der formålet er å kunne gi en tverrfaglig grundig og strukturert vurdering i forhold til funksjonsnivå.

I samarbeid med pasienten og evt henvisende instans vil den tverrfaglige utredningen munne ut i en tverrfaglig epikrise med beskrivelse av forslag til videre tiltak og evt avdekke behov for videre utredning av uavklarte problemstillinger.

Gruppetilbud

Rehabiliteringstilbudet legger vekt på ressurser og begrensninger i dagliglivets aktiviteter, deltakelse i samfunnslivet og opplevd livskvalitet. Rehabiliteringen er rettet mot gjenvinning av tapt funksjon, som igjen skal føre til økt aktivitet, deltakelse og livskvalitet.

Les mer

Brudd- og slitasjeskader

Sørlandets rehabiliteringssenter har gode rutiner for å ivareta hjelpebehov til pasienter som trenger dette. Rehabiliteringsopplegget skjer umiddelbart etter sykehusopphold og pasienter med ekstra rehabiliteringsbehov hvor det er påkrevet tverrfaglig tilnærming pga. et komplekst symptombilde.

Les mer

Rehabiliteringsferie

Vi har tilbud til deg som ønsker et ferieopphold med tilgang til flott turterreng og varmtvannsbasseng og treningssal.

Les mer

Aktuelt / siste nyheter

Teamet bak kreftrehabilitering på Sørlandets rehabiliteringssenter
Mariann Wandas på Sørlandets Rehabiliteringssenter, Eiken
Astrid Furhold polfarer - Finn din sydpol / Sørlandets rehabiliteringssenter
Lars Undheim, lege ved Sørlandets Rehabiliteringssenter

Fastlege: – Rehabilitering er løsningen for flere pasienter

Lars Undheim har sett effekten pasienter har av å komme seg på rehabilitering. Det har gjort at fastlegen henviser stadig flere til Sørlandets Rehabiliteringssenter.

Smertene er fortsatt de samme, men de styrer ikke hverdagen lenger

Seks mennesker som tidligere har vært på treukers opphold, er nå er tilbake igjen på Sørlandets rehabiliteringssenter i Eiken på en oppfølgingsuke.

Nytt fra 1. juli: Fritt rehabiliteringsvalg

Nå kan du velge Sørlandets Rehabiliteringssenter uansett hvor du bor i landet.
Sommerstengt ved Sørlandets rehabiliteringssenter

Sommerstengt uke 29, 30 og 31

Det er sommerstengt i perioden 17. juli til 6. august. Sentralbordet åpent mandag til fredag mellom kl 10 og kl 14. God sommer!
IMG_3818-3-grethe-tveit-pettersen-og-marcus-gurgen

Innholdsrikt og engasjerende fagseminar om sårbehandling

I løpet av de siste årene har Sørlandets rehabiliteringssenter arrangert flere fagseminar innenfor ulike kompetansefelt. Torsdag 8. juni sto sår og sårbehandling på agendaen.
Copyright © Sørlandets rehabiliteringssenter / Webmail / Nettside av Havdur Design