Forside Nyheter Kropp og topp henger sammen i rehabiliteringen
Gro B. Aasheim, Sørlandets rehabiliteringssenter

Koordinator og fysioterapeut. – Kognitiv terapi er et viktig verktøy i rehabiliteringen vår i Eiken, sier Gro Boge Aasheim ved Sørlandets rehabiliteringssenter. Derfor tar mange av de ansatte videreutdanning for å i enda større grad hjelpe pasientene å hjelpe seg selv. (Alle foto: Erlend Haddeland, Media Sør)

Kropp og topp henger sammen i rehabiliteringen

Du kan ikke skille hodet fra kroppen. Kognitiv terapi er et viktig verktøy som pasientene også kan bruke når de kommer hjem fra rehabilitering.

Hva hvis det fantes en smartere måte å behandle ulike vansker på? En type terapi som kan hjelpe deg som enten har en sykdomshistorie med kreft, depresjon og angstlidelser, søvnproblemer, kroniske smerter eller vedvarende utmattelse.

På Sørlandets rehabiliteringssenter har kognitiv terapi blitt et av flere viktig verktøy i all rehabilitering, og har vært det en stund. Det er det god grunn til.

«Kognitiv er det som har med erkjennelse, oppfatning og tenkning å gjøre». (Store norske leksikon)

Lærer pasienten å hjelpe seg selv

Mens snøen utenfor nekter å smelte, legges hodene i bløt i et undervisningsrom på Sørlandets rehabiliteringssenter.

Sirpa Markkanen, veileder i kognitiv terapi, underviser over to dager her i Eiken. 17 fagpersoner innen fagområdene helse, sykepleie, rus og psykiatri noterer flittig; 9 av dem jobber på Sørlandets rehabiliteringssenter. Undervisningen er en del av videreutdanningen for helsepersonell.   

– Kognitiv terapi er en effektiv og fremtidsrettet måte å jobbe med pasientene på. Pasientene får verktøy til å mestre livet sitt, både fysisk og psykisk, forteller Markkanen i lunsjpausen.

Behov for rehabilitering? Her kan du få hjelp

Sirpa Markkanen, veileder i kognitiv terapi
Hjelp til selvhjelp. – Pasientene får verktøy til å mestre livet sitt, både fysisk og psykisk, sier veileder i kognitiv terapi Sirpa Markkanen, her foran helsepersonell på Sørlandets rehabiliteringssenter.

Les også: Mariann lærte seg å takle muskel- og leddsmerter

«Et sentralmål i kognitiv terapi er at pasienten skal bli sin egen terapeut», skriver Norsk forening for kognitiv terapi.

Som veileder Markkanen sier:

– Hodet henger sammen med kroppen. Mange av tankene våre blir hormoner på vei nedover i kroppen. Det er vanvittig interessant. Det er nå akseptert i den medisinske verden at det er sånn.

Norsk Helseinformatikk oppdateres av leger, og er Skandinavias største helsenettside. De skriver blant annet om dokumentasjonen på at kognitiv terapi, og at denne type terapi er en effektiv behandlingsform for ulike diagnoser.

Kognitiv terapi defineres slik:

«Kognitiv terapi, som også kalles kognitiv atferdsterapi, retter seg mot problemløsning og innsikt i sammenhengen mellom tenkning, handlinger og følelser. Et viktig mål er å bryte selvforsterkende onde sirkler som opprettholder psykiske helseproblemer».

Norsk forening for kognitiv terapi

Kognitiv terapi i Eiken

Under et opphold på Sørlandets rehabiliteringssenter får pasientene oppfølging av helsepersonell, og det legges planer for ulike aktiviteter. I løpet av tre uker er målet å få kunnskap, teste ut aktiviteter og lage en rehabiliteringsplan.

– Kognitiv terapi er et viktig verktøy i rehabiliteringen vår i Eiken. Det er et av flere gode verktøy som helsepersonell anvender, og ikke minst bruker i hverdagen med pasientene, sier Gro Boge Aasheim.

Les også: Smertene er fortsatt de samme, men de styrer ikke hverdagen lenger

Undervisningsrom for kognitiv terapi
Lærer seg nye metoder å hjelpe pasientene. I november tar de avsluttende eksamen i kognitiv terapi. Her fra undervisningen på Sørlandets rehabiliteringssenter i februar.

Hun er fysioterapeut ved Sørlandets rehabiliteringssenter og koordinator for undervisningen. I mars måned blir det ny samling i kurset som går over totalt fem samlinger, og som avsluttes med eksamen i november.

I tillegg til ukentlig internundervisning er det viktig for helsepersonellet på Sørlandets rehabiliteringssenter å ta nye steg i utviklingen av egen kompetanse.

Først og fremst fordi det kommer pasientene til gode.  

Behov for rehabilitering? Her kan du få hjelp

Hva hvis det fantes en smartere måte å behandle ulike vansker på? En type terapi som kan hjelpe deg som enten har en sykdomshistorie med kreft, depresjon og angstlidelser, søvnproblemer, kroniske smerter eller vedvarende utmattelse.

På Sørlandets rehabiliteringssenter har kognitiv terapi blitt et av flere viktig verktøy i all rehabilitering, og har vært det en stund. Det er det god grunn til.

«Kognitiv er det som har med erkjennelse, oppfatning og tenkning å gjøre». (Store norske leksikon)

Lærer pasienten å hjelpe seg selv

Mens snøen utenfor nekter å smelte, legges hodene i bløt i et undervisningsrom på Sørlandets rehabiliteringssenter.

Sirpa Markkanen, veileder i kognitiv terapi, underviser over to dager her i Eiken. 17 fagpersoner innen fagområdene helse, sykepleie, rus og psykiatri noterer flittig; 9 av dem jobber på Sørlandets rehabiliteringssenter. Undervisningen er en del av videreutdanningen for helsepersonell.   

– Kognitiv terapi er en effektiv og fremtidsrettet måte å jobbe med pasientene på. Pasientene får verktøy til å mestre livet sitt, både fysisk og psykisk, forteller Markkanen i lunsjpausen.

Behov for rehabilitering? Her kan du få hjelp

Sirpa Markkanen, veileder i kognitiv terapi
Hjelp til selvhjelp. – Pasientene får verktøy til å mestre livet sitt, både fysisk og psykisk, sier veileder i kognitiv terapi Sirpa Markkanen, her foran helsepersonell på Sørlandets rehabiliteringssenter.

Les også: Mariann lærte seg å takle muskel- og leddsmerter

«Et sentralmål i kognitiv terapi er at pasienten skal bli sin egen terapeut», skriver Norsk forening for kognitiv terapi.

Som veileder Markkanen sier:

– Hodet henger sammen med kroppen. Mange av tankene våre blir hormoner på vei nedover i kroppen. Det er vanvittig interessant. Det er nå akseptert i den medisinske verden at det er sånn.

Norsk Helseinformatikk oppdateres av leger, og er Skandinavias største helsenettside. De skriver blant annet om dokumentasjonen på at kognitiv terapi, og at denne type terapi er en effektiv behandlingsform for ulike diagnoser.

Kognitiv terapi defineres slik:

«Kognitiv terapi, som også kalles kognitiv atferdsterapi, retter seg mot problemløsning og innsikt i sammenhengen mellom tenkning, handlinger og følelser. Et viktig mål er å bryte selvforsterkende onde sirkler som opprettholder psykiske helseproblemer».

Norsk forening for kognitiv terapi

Kognitiv terapi i Eiken

Under et opphold på Sørlandets rehabiliteringssenter får pasientene oppfølging av helsepersonell, og det legges planer for ulike aktiviteter. I løpet av tre uker er målet å få kunnskap, teste ut aktiviteter og lage en rehabiliteringsplan.

– Kognitiv terapi er et viktig verktøy i rehabiliteringen vår i Eiken. Det er et av flere gode verktøy som helsepersonell anvender, og ikke minst bruker i hverdagen med pasientene, sier Gro Boge Aasheim.

Les også: Smertene er fortsatt de samme, men de styrer ikke hverdagen lenger

Undervisningsrom for kognitiv terapi
Lærer seg nye metoder å hjelpe pasientene. I november tar de avsluttende eksamen i kognitiv terapi. Her fra undervisningen på Sørlandets rehabiliteringssenter i februar.

Hun er fysioterapeut ved Sørlandets rehabiliteringssenter og koordinator for undervisningen. I mars måned blir det ny samling i kurset som går over totalt fem samlinger, og som avsluttes med eksamen i november.

I tillegg til ukentlig internundervisning er det viktig for helsepersonellet på Sørlandets rehabiliteringssenter å ta nye steg i utviklingen av egen kompetanse.

Først og fremst fordi det kommer pasientene til gode.  

Behov for rehabilitering? Her kan du få hjelp

Tekst og foto

Telefon med SMS om registrering på Ad Voca

Ja, det er oss som sender deg en SMS

Før du kommer på et opphold på Sørlandets rehabiliteringssenter, får du en SMS for å fylle ut skjema i Ad Voca. 

Les mer
Arbeidsrettet rehabilitering / Sørlandets rehabiliteringssenter

Ledige plasser på arbeidsrettet rehabilitering dagtilbud

Ledige plasser i Lyngdal.

Les mer
CFS/ME - Sørlandets rehabiliteringssenter

Fusjon

Aksjeeiere i Sørlandets Rehabiliteringssenter Eiken AS informeres om planlagt fusjon med datterselskapene AS Eiken og Eiken Rekhjem AS, vedtak forventes 16.10.23.

Les mer om fusjonen