Forside Nyheter Smertene er fortsatt de samme, men de styrer ikke hverdagen lenger
20170901-smerter-sorlandetsrehabiliteringssenter

DELER ERFARINGER: Minner og erfaringer ble delt når de tidligere pasientene møttes igjen. Fra venstre; Terje Røed, Linda Renée Smith, Helen Rødseth, Roar Karlsen, Lissbeth Jensen, Tommy Johansen og Lilli Eie Netland. (FOTO: Oskar Hadland, Media Sør)

Smertene er fortsatt de samme, men de styrer ikke hverdagen lenger

Seks mennesker som tidligere har vært på treukers opphold, er nå er tilbake igjen på Sørlandets rehabiliteringssenter i Eiken på en oppfølgingsuke. De har forskjellige historier, men én fellesnevner: De har alle vært plaget av smerter i muskler og ledd.

– Faren med smertene er at de styrer hverdagen. Selv om vi har vært på opphold her, er mange av smertene de samme, men det er én avgjørende forskjell: Nå har vi fått verktøy til å mestre hverdagen, selv med smerter, sier Lissbeth Jensen.

Verktøy og rutiner som skaper forandring

Under oppholdet på Sørlandets rehabiliteringssenter får pasientene oppfølging av helsepersonell, og det legges planer for ulike aktiviteter. I løpet av tre uker er målet å få kunnskap, teste ut aktiviteter og lage en rehabiliteringsplan. Det er et godt verktøy når rutiner skal innarbeides og som en hjelp til å få inn nye, gode vaner. Mange er for eksempel skeptiske til å starte med trening etter at det har oppstått trøbbel med kroppen. Det kan være smertefullt å gjennomføre treningen, men med en god plan for regelmessig aktivitet så kommer fremgangen. Det gir motivasjon.

– I løpet av oppholdet har vi lært mer om sykdommen vår og hvordan vi kan forholde oss til den. Vi har fått veiledningssamtaler som har hjulpet oss til å håndtere ting bedre, og vi har erfart hva det gjør med oss å skape gode rutiner, både for mosjon, kosthold og sosialt, forteller Tommy Johansen.

Evnen til å si nei

For mange består hverdagen av mange aktiviteter, mer og mindre bindende forpliktelser, større og mindre krav, og en forventing om at man skal bidra. Mange synes det er vanskelig å prioritere. De befinner seg til slutt i en situasjon med for mye av det som skulle være det gode.

– Evnen til å si nei er det viktig å tilegne seg. For mange kan dette være vanskelig. I en stresset hverdag der det forventes at man produserer og bidrar, kan det totale presset fort bli for stort, forteller Roar Karlsen.

Forandringen

Forandring skjer ikke over natten. Det krever tid og disiplin, og aktivitetene må gjennomføres etter planen som er satt opp. De seks har satt kunnskapen de tilegnet seg under oppholdet ut i praksis. Konklusjonen er en forandret hverdagen, en bedre hverdag, selv med smerter.

– Faren med smertene er at de styrer hverdagen. Selv om vi har vært på opphold her, er mange av smertene de samme, men det er én avgjørende forskjell: Nå har vi fått verktøy til å mestre hverdagen, selv med smerter, sier Lissbeth Jensen.

Verktøy og rutiner som skaper forandring

Under oppholdet på Sørlandets rehabiliteringssenter får pasientene oppfølging av helsepersonell, og det legges planer for ulike aktiviteter. I løpet av tre uker er målet å få kunnskap, teste ut aktiviteter og lage en rehabiliteringsplan. Det er et godt verktøy når rutiner skal innarbeides og som en hjelp til å få inn nye, gode vaner. Mange er for eksempel skeptiske til å starte med trening etter at det har oppstått trøbbel med kroppen. Det kan være smertefullt å gjennomføre treningen, men med en god plan for regelmessig aktivitet så kommer fremgangen. Det gir motivasjon.

– I løpet av oppholdet har vi lært mer om sykdommen vår og hvordan vi kan forholde oss til den. Vi har fått veiledningssamtaler som har hjulpet oss til å håndtere ting bedre, og vi har erfart hva det gjør med oss å skape gode rutiner, både for mosjon, kosthold og sosialt, forteller Tommy Johansen.

Evnen til å si nei

For mange består hverdagen av mange aktiviteter, mer og mindre bindende forpliktelser, større og mindre krav, og en forventing om at man skal bidra. Mange synes det er vanskelig å prioritere. De befinner seg til slutt i en situasjon med for mye av det som skulle være det gode.

– Evnen til å si nei er det viktig å tilegne seg. For mange kan dette være vanskelig. I en stresset hverdag der det forventes at man produserer og bidrar, kan det totale presset fort bli for stort, forteller Roar Karlsen.

Forandringen

Forandring skjer ikke over natten. Det krever tid og disiplin, og aktivitetene må gjennomføres etter planen som er satt opp. De seks har satt kunnskapen de tilegnet seg under oppholdet ut i praksis. Konklusjonen er en forandret hverdagen, en bedre hverdag, selv med smerter.

Tekst og foto

Telefon med SMS om registrering på Ad Voca

Ja, det er oss som sender deg en SMS

Før du kommer på et opphold på Sørlandets rehabiliteringssenter, får du en SMS for å fylle ut skjema i Ad Voca. 

Les mer
Arbeidsrettet rehabilitering / Sørlandets rehabiliteringssenter

Ledige plasser på arbeidsrettet rehabilitering dagtilbud

Ledige plasser i Lyngdal.

Les mer
CFS/ME - Sørlandets rehabiliteringssenter

Fusjon

Aksjeeiere i Sørlandets Rehabiliteringssenter Eiken AS informeres om planlagt fusjon med datterselskapene AS Eiken og Eiken Rekhjem AS, vedtak forventes 16.10.23.

Les mer om fusjonen