Forside Nyheter Fysioterapeut gjennom 40 år råder hoftepasienter til å etterspørre rehabilitering
Ole Petter Ramfjord trener på treningssenter

Hoftepasient. Ole Petter Ramfjord har jobbet som fysioterapeut i en mannsalder. Før jul fullførte han et tre ukers rehabiliteringsopphold hos Sørlandets rehabiliteringssenter. (Foto: Erlend Haddeland, Media Sør)

Fysioterapeut gjennom 40 år råder hoftepasienter til å etterspørre rehabilitering

Fysioterapeut Ole Petter Ramfjord har behandlet mange hoftepasienter. Så ble han det selv.

Som fysioterapeut gjennom et helt arbeidsliv hadde han henvist mange hoftepasienter og kjente godt til Sørlandets rehabiliteringssenter. Men Ole Petter Ramfjord hadde aldri vært der selv. Etter hofteoperasjon nummer to på ett år – «en hofteoperasjon som ikke ble helt 100 prosent», som han selv sier – ble han tilbudt et opphold. 

– Jeg takket veldig, veldig kvikt ja til tilbudet, forteller han. 

Det som møtte ham på Sørlandets rehabiliteringssenter i Eiken, overrasket han. 

Moderne rehabiliteringssenter for hoftepasienter

– Jeg kom til et veldig moderne rehabiliteringssenter. Det merket jeg på alle felt: alt ifra bygningsmasser, rom, treningssenter, terapibasseng, aktiviteter og så videre. Det var en veldig hyggelig opplevelse, og jeg ble veldig positivt overrasket, forteller Ramfjord. 

Før jul gjennomførte han et tre ukers opphold på brudd- og slitasjeskader, et individuelt tilpasset døgntilbud. 

Fastlegen eller sykehuset

Fastlegen er den første inngangsporten til et opphold på rehabiliteringssenteret for mange, men det kan også være legespesialist, kiropraktor eller manuellterapeut. Den neste er sykehuset, hvis en har vært inne til operasjon. 

– På sykehuset er det langt ifra obligatorisk for hoftepasienter å bli tilbudt et opphold på Sørlandets rehabiliteringssenter. Jeg ble fortalt på sykehuset at rehabilitering først ble tilbudt ved andre operasjon. Og jeg lurer på: «Hvor er logikken i dette?». Det fikk jeg heller aldri noe svar på, forteller Ramfjord. 

Målet med tverrfaglig rehabiliteringsforløp på brudd- og slitasjeskader er at den enkelte pasient skal oppnå bedret funksjon og oppleve mestring. Dette for at den enkelte skal kunne fungere hjemme, mestre hverdagen og kunne fortsette å leve et meningsfullt liv.

Portrett av smilende Ole Petter Ramfjord
Vennskap. – Folk knytter en unik kontakt til både de andre brukerne som er her, men også til personalet, som jeg vil si er helt enestående. Her er det et veldig, veldig godt miljø, sier Ole Petter Ramfjord. (Foto: Erlend Haddeland, Media Sør)

Den røde tråden

Ole Petter Ramfjord ser lyst på egne helseutsikter etter rehabiliteringen. 

– Jeg oppfattet raskt den røde tråden jeg er vant til å se etter i et slikt behandlingstilbud. Når en lager et helhetlig behandlingstilbud som på Sørlandets rehabiliteringssenter, så er man som fagfolk opptatt av at ting henger sammen. Det så jeg fort at det gjorde: Helt fra sykepleieren som tok imot meg, til legesamtalen og første undersøkelse hos fysioterapeut. Her var det ene veldig godt informert om hva den andre gjorde. Det gjør meg som pasient veldig trygg, sier han. 

– Hva vil du si til andre hoftepasienter som er i lignende situasjon som deg?

– Jeg vil på den ene siden, som fagmann, og på den andre siden, som pasient, si at de aller, aller fleste hadde trengt en eller annen form for rehabilitering. Her er det mye praktisk og teoretisk å snappe opp. På Sørlandets rehabiliteringssenter er det et enormt miljø, avslutter han.

Ønsker du opphold på Sørlandets rehabiliteringssenter? Les mer om tilbudet vårt for brudd- og slitasjeskader

Som fysioterapeut gjennom et helt arbeidsliv hadde han henvist mange hoftepasienter og kjente godt til Sørlandets rehabiliteringssenter. Men Ole Petter Ramfjord hadde aldri vært der selv. Etter hofteoperasjon nummer to på ett år – «en hofteoperasjon som ikke ble helt 100 prosent», som han selv sier – ble han tilbudt et opphold. 

– Jeg takket veldig, veldig kvikt ja til tilbudet, forteller han. 

Det som møtte ham på Sørlandets rehabiliteringssenter i Eiken, overrasket han. 

Moderne rehabiliteringssenter for hoftepasienter

– Jeg kom til et veldig moderne rehabiliteringssenter. Det merket jeg på alle felt: alt ifra bygningsmasser, rom, treningssenter, terapibasseng, aktiviteter og så videre. Det var en veldig hyggelig opplevelse, og jeg ble veldig positivt overrasket, forteller Ramfjord. 

Før jul gjennomførte han et tre ukers opphold på brudd- og slitasjeskader, et individuelt tilpasset døgntilbud. 

Fastlegen eller sykehuset

Fastlegen er den første inngangsporten til et opphold på rehabiliteringssenteret for mange, men det kan også være legespesialist, kiropraktor eller manuellterapeut. Den neste er sykehuset, hvis en har vært inne til operasjon. 

– På sykehuset er det langt ifra obligatorisk for hoftepasienter å bli tilbudt et opphold på Sørlandets rehabiliteringssenter. Jeg ble fortalt på sykehuset at rehabilitering først ble tilbudt ved andre operasjon. Og jeg lurer på: «Hvor er logikken i dette?». Det fikk jeg heller aldri noe svar på, forteller Ramfjord. 

Målet med tverrfaglig rehabiliteringsforløp på brudd- og slitasjeskader er at den enkelte pasient skal oppnå bedret funksjon og oppleve mestring. Dette for at den enkelte skal kunne fungere hjemme, mestre hverdagen og kunne fortsette å leve et meningsfullt liv.

Portrett av smilende Ole Petter Ramfjord
Vennskap. – Folk knytter en unik kontakt til både de andre brukerne som er her, men også til personalet, som jeg vil si er helt enestående. Her er det et veldig, veldig godt miljø, sier Ole Petter Ramfjord. (Foto: Erlend Haddeland, Media Sør)

Den røde tråden

Ole Petter Ramfjord ser lyst på egne helseutsikter etter rehabiliteringen. 

– Jeg oppfattet raskt den røde tråden jeg er vant til å se etter i et slikt behandlingstilbud. Når en lager et helhetlig behandlingstilbud som på Sørlandets rehabiliteringssenter, så er man som fagfolk opptatt av at ting henger sammen. Det så jeg fort at det gjorde: Helt fra sykepleieren som tok imot meg, til legesamtalen og første undersøkelse hos fysioterapeut. Her var det ene veldig godt informert om hva den andre gjorde. Det gjør meg som pasient veldig trygg, sier han. 

– Hva vil du si til andre hoftepasienter som er i lignende situasjon som deg?

– Jeg vil på den ene siden, som fagmann, og på den andre siden, som pasient, si at de aller, aller fleste hadde trengt en eller annen form for rehabilitering. Her er det mye praktisk og teoretisk å snappe opp. På Sørlandets rehabiliteringssenter er det et enormt miljø, avslutter han.

Ønsker du opphold på Sørlandets rehabiliteringssenter? Les mer om tilbudet vårt for brudd- og slitasjeskader

Tekst og foto

Telefon med SMS om registrering på Ad Voca

Ja, det er oss som sender deg en SMS

Før du kommer på et opphold på Sørlandets rehabiliteringssenter, får du en SMS for å fylle ut skjema i Ad Voca. 

Les mer
Arbeidsrettet rehabilitering / Sørlandets rehabiliteringssenter

Ledige plasser på arbeidsrettet rehabilitering dagtilbud

Ledige plasser i Lyngdal.

Les mer
CFS/ME - Sørlandets rehabiliteringssenter

Fusjon

Aksjeeiere i Sørlandets Rehabiliteringssenter Eiken AS informeres om planlagt fusjon med datterselskapene AS Eiken og Eiken Rekhjem AS, vedtak forventes 16.10.23.

Les mer om fusjonen