31. oktober arrangeres det en 2 dagers nasjonal fagkonferanse som har til hensikt å øke forståelsen og kunnskapen om oppfølging og rehabilitering av kreftpasienter.

Bak står en mengde institusjoner som danner Nettverk for forskning og fagutvikling innen kreftrehabilitering. Arrangementet vil ha høy faglig kvalitet og vil øke fokus på et helhetlig pasientforløp. Det planlegges et svært variert fagprogram med mange spennende og engasjerende foredragsholdere. Målet er å skape interesse hos klinikere så vel som ledere og forskere.

Konferansen blir holdt på Scandic Hotell Bystranda i Kristiansand. Sørlandets rehabiliteringssenter er teknisk arrangør.

For mer informasjon se konferansens hjemmeside www.kreftkonferansen.no eller www.facebook.com/kreftkonferansen