Forside Nyheter I Eiken tar mange første steg tilbake igjen i jobb
Stine Vikøyr og Anette Hobbesland Sandnæss_4926

Arbeidsrettet rehabilitering på dagsorden.  – Mange kommer her med håpløshet. Det å få være med å snu det til håp, og stake ut en vei videre, det gjør det meningsfullt for meg å gå på jobb, sier fysioterapeut Stine Vikøyr (t.h.), her sammen med sykepleier Anette Hobbesland Sandnæss. (Foto: Erlend Haddeland, Media Sør)

I Eiken tar mange første steg tilbake igjen i jobb

Kan mennesker som har falt utenfor skole eller arbeidslivet finne en vei tilbake? Det har mange erfart gjennom arbeidsrettet rehabilitering.

På kontorveggene innerst i en av gangene på Sørlandets rehabiliteringssenter i Eiken, henger det mange lapper.

De er ført i pennen av tidligere pasienter på Arbeidsrettet rehabilitering, et tilbud som tidligere gikk under navnet «Raskere tilbake».

«Tusen takk for all hjelp», er beskjeden som går igjen.

– Mange kommer her med tanker om at ting er håpløst. Det å få være med å snu det til håp, og stake ut en vei videre, det gjør det meningsfullt for meg å gå på jobb, sier fysioterapeut Stine Vikøyr.

Ikke bare for sykemeldte

Felles for mange av dem som søker til arbeidsrettet rehabilitering er at de enten har vært sykmeldte i lang tid, eller at de er i risikogruppen for å bli sykmeldte.

En slik risikogruppe kan være vanskelige å definere. Symptomer kan være slitenhet, at man ikke får hverdagen til å gå opp, og at man kjenner på lite overskudd.

Les også: Søk deg inn på arbeidsrettet rehabilitering via fastlegen din

Du trenger ikke ha en spesiell diagnose for å søke, men en helse som gir deg utfordringer og påvirker din deltakelse i arbeid og skole sammenheng

– Mange av dem som kommer hit, har vært i store deler av helsevesenet og fått utredning og behandling, men fremgangen uteblir, sier sykepleier Anette Hobbesland Sandnæss.

Arbeidsrettet rehabilitering har som mål å øke pasientenes mestringsevne, så de i større grad kan møte arbeidslivets krav. Samarbeid med aktuelle lokale aktører er også en sentral del av rehabiliteringen.

Sykepleier Anette Hobbesland Sandnæss
Drivkraft. – Pasienter som tar tak i eget liv, det driver meg, sier sykepleier Anette Hobbesland Sandnæss, som har videreutdanning i kognitiv terapi. (Foto: Erlend Haddeland, Media Sør)

Opplegg over tre uker

Arbeidsrettet rehabilitering starter med 3 uker på rehabiliteringssenteret. Målet er å øke deltakerens evne til å leve bedre med helseutfordringene de har.

I Eiken jobber man ut ifra en bipsykososial forståelsesmodell.

– Det betyr at vi tenker at alle har mulighet til å gjøre endringer i livet sitt som kan bedre helsa. På den måten vil de stå bedre rustet i møte med arbeid og skole.

Her blir man tatt vel imot av teamet i arbeidsrettet rehabilitering, som gir praktisk info om hva som skal skje.

Foran hver uke får deltakerne en ukeplan på hva de skal gjøre disse ukene.

– Rehabilitering må ikke forveksles med avslapning. Her stilles det krav, sier Anette med et smil.

Arbeidsrettet rehabilitering handler ikke om å komme raskt tilbake, men riktig tilbake i jobb, presiserer hun.

Fysioterapeut Stine Vikøyr
Forebygging. Stine Vikøyr er fysioterapeut under spesialisering i psykomotorisk fysioterapi og med videreutdanning i veiledning. Hun ønsker at flest mulig fastleger skal ha kjennskap til arbeidsrettet rehabilitering, slik at de kan henvise pasienter før de «møter veggen». (Foto: Erlend Haddeland, Media Sør)

Under oppholdet står blant annet dette på menyen:

  • fysisk aktivitet
  • oppmerksomhetstrening
  • uteaktivitet
  • veiledning
  • temasamlinger

Mange faktorer er med på å enten bedre eller forverre dine utfordringer.

– Ved å bedre søvn, sortere bekymringer, finne hensiktsmessig balanse mellom aktivitet og hvile kan du klare å håndtere disse utfordringene og dermed takle skole eller jobb bedre. På denne måte måten kan vi bidra til at den enkelte selv kan oppdage muligheter til endring som kan gjøre hverdagen og arbeidsoppgavene lettere å mestre.

Det sier Stine Vikøyr og legger til:

– Å være ute av arbeidslivet påvirker deg som person på flere områder, det er derfor avgjørende å se helhetlig på pasienten.

Sørlandets rehabiliteringssenter Eiken / Uteområder
Kunsten å bli bedre. – Rehabilitering betyr ikke avslapning, sier Anette, men lover at de skal ha det gøy på veien.

Oppfølging gjennom ett år

Begge beskriver arbeidsrettet rehabilitering som en kjempemulighet til å komme tilbake i arbeid.

I behandlingsopplegget ligger det også oppfølging ett år etter oppholdet. Det muliggjør også et besøk på arbeidsplassen fra Sørlandets rehabiliteringssenter. Her kan man sammen med arbeidsgiver og arbeidstaker se på tiltak for tilrettelegging.

– Dette er en kjempemulighet til å komme tilbake igjen i arbeid, avslutter Anette.

Les også: Søk deg inn på arbeidsrettet rehabilitering via fastlegen din

På kontorveggene innerst i en av gangene på Sørlandets rehabiliteringssenter i Eiken, henger det mange lapper.

De er ført i pennen av tidligere pasienter på Arbeidsrettet rehabilitering, et tilbud som tidligere gikk under navnet «Raskere tilbake».

«Tusen takk for all hjelp», er beskjeden som går igjen.

– Mange kommer her med tanker om at ting er håpløst. Det å få være med å snu det til håp, og stake ut en vei videre, det gjør det meningsfullt for meg å gå på jobb, sier fysioterapeut Stine Vikøyr.

Ikke bare for sykemeldte

Felles for mange av dem som søker til arbeidsrettet rehabilitering er at de enten har vært sykmeldte i lang tid, eller at de er i risikogruppen for å bli sykmeldte.

En slik risikogruppe kan være vanskelige å definere. Symptomer kan være slitenhet, at man ikke får hverdagen til å gå opp, og at man kjenner på lite overskudd.

Les også: Søk deg inn på arbeidsrettet rehabilitering via fastlegen din

Du trenger ikke ha en spesiell diagnose for å søke, men en helse som gir deg utfordringer og påvirker din deltakelse i arbeid og skole sammenheng

– Mange av dem som kommer hit, har vært i store deler av helsevesenet og fått utredning og behandling, men fremgangen uteblir, sier sykepleier Anette Hobbesland Sandnæss.

Arbeidsrettet rehabilitering har som mål å øke pasientenes mestringsevne, så de i større grad kan møte arbeidslivets krav. Samarbeid med aktuelle lokale aktører er også en sentral del av rehabiliteringen.

Sykepleier Anette Hobbesland Sandnæss
Drivkraft. – Pasienter som tar tak i eget liv, det driver meg, sier sykepleier Anette Hobbesland Sandnæss, som har videreutdanning i kognitiv terapi. (Foto: Erlend Haddeland, Media Sør)

Opplegg over tre uker

Arbeidsrettet rehabilitering starter med 3 uker på rehabiliteringssenteret. Målet er å øke deltakerens evne til å leve bedre med helseutfordringene de har.

I Eiken jobber man ut ifra en bipsykososial forståelsesmodell.

– Det betyr at vi tenker at alle har mulighet til å gjøre endringer i livet sitt som kan bedre helsa. På den måten vil de stå bedre rustet i møte med arbeid og skole.

Her blir man tatt vel imot av teamet i arbeidsrettet rehabilitering, som gir praktisk info om hva som skal skje.

Foran hver uke får deltakerne en ukeplan på hva de skal gjøre disse ukene.

– Rehabilitering må ikke forveksles med avslapning. Her stilles det krav, sier Anette med et smil.

Arbeidsrettet rehabilitering handler ikke om å komme raskt tilbake, men riktig tilbake i jobb, presiserer hun.

Fysioterapeut Stine Vikøyr
Forebygging. Stine Vikøyr er fysioterapeut under spesialisering i psykomotorisk fysioterapi og med videreutdanning i veiledning. Hun ønsker at flest mulig fastleger skal ha kjennskap til arbeidsrettet rehabilitering, slik at de kan henvise pasienter før de «møter veggen». (Foto: Erlend Haddeland, Media Sør)

Under oppholdet står blant annet dette på menyen:

  • fysisk aktivitet
  • oppmerksomhetstrening
  • uteaktivitet
  • veiledning
  • temasamlinger

Mange faktorer er med på å enten bedre eller forverre dine utfordringer.

– Ved å bedre søvn, sortere bekymringer, finne hensiktsmessig balanse mellom aktivitet og hvile kan du klare å håndtere disse utfordringene og dermed takle skole eller jobb bedre. På denne måte måten kan vi bidra til at den enkelte selv kan oppdage muligheter til endring som kan gjøre hverdagen og arbeidsoppgavene lettere å mestre.

Det sier Stine Vikøyr og legger til:

– Å være ute av arbeidslivet påvirker deg som person på flere områder, det er derfor avgjørende å se helhetlig på pasienten.

Sørlandets rehabiliteringssenter Eiken / Uteområder
Kunsten å bli bedre. – Rehabilitering betyr ikke avslapning, sier Anette, men lover at de skal ha det gøy på veien.

Oppfølging gjennom ett år

Begge beskriver arbeidsrettet rehabilitering som en kjempemulighet til å komme tilbake i arbeid.

I behandlingsopplegget ligger det også oppfølging ett år etter oppholdet. Det muliggjør også et besøk på arbeidsplassen fra Sørlandets rehabiliteringssenter. Her kan man sammen med arbeidsgiver og arbeidstaker se på tiltak for tilrettelegging.

– Dette er en kjempemulighet til å komme tilbake igjen i arbeid, avslutter Anette.

Les også: Søk deg inn på arbeidsrettet rehabilitering via fastlegen din

Tekst og foto

Telefon med SMS om registrering på Ad Voca

Ja, det er oss som sender deg en SMS

Før du kommer på et opphold på Sørlandets rehabiliteringssenter, får du en SMS for å fylle ut skjema i Ad Voca. 

Les mer
Arbeidsrettet rehabilitering / Sørlandets rehabiliteringssenter

Ledige plasser på arbeidsrettet rehabilitering dagtilbud

Ledige plasser i Lyngdal.

Les mer
CFS/ME - Sørlandets rehabiliteringssenter

Fusjon

Aksjeeiere i Sørlandets Rehabiliteringssenter Eiken AS informeres om planlagt fusjon med datterselskapene AS Eiken og Eiken Rekhjem AS, vedtak forventes 16.10.23.

Les mer om fusjonen