Forside Nyheter Fastlege: – Rehabilitering er løsningen for flere pasienter
Lars Undheim, lege ved Sørlandets Rehabiliteringssenter

FASTLEGE: – Enkelte pasienter kommer til meg med et konkret problem, men så er det egentlig totalpakken som gjør at livet blir vanskelig, sier fastlege Lars Undheim. (Foto: Erlend Haddeland, Media Sør)

Fastlege: – Rehabilitering er løsningen for flere pasienter

Lars Undheim har sett effekten pasienter har av å komme seg på rehabilitering. Det har gjort at fastlegen henviser stadig flere til Sørlandets Rehabiliteringssenter.

– Jeg henviser mer og mer. Sørlandets Rehabiliteringssenter dukker ofte opp i tankene mine når jeg hører hvordan enkelte pasienter har det. Dette fordi jeg har erfart og sett utviklingen til pasientene som har hatt et opphold på rehabilitering, en oppfølging vi fastleger ikke har kapasitet til å gi. Heldigvis kan vi hjelpe ved å henvise.

Det sier Lars Undheim, fastlege ved Lyngdal legesenter. Han har også en 50 prosent stilling som lege (LIS) ved Sørlandets Rehabiliteringssenter i Eiken i Vest-Agder. Det har gitt ham en aha-opplevelse som kommer pasientene til gode. Effekten for pasientene har vært så god at han har presentert og anbefalt Sørlandets Rehabiliteringssenter for sine kolleger på legekontoret.

Se lenger ned i saken trinnene lege og pasient går gjennom, fra ønske om rehabilitering til innvilget opphold.

Hvem trenger rehabilitering?

Som fastlege er det mange ulike typer pasienter som møter opp på kontoret hans. Mange av dem kan han gi god hjelp, men enkelte type pasienter har et mer helhetlig behov som ikke løses etter en legetime eller to.

– Enkelte pasienter kommer stadig tilbake til ny legetime, og de 20 minuttene vi har til rådighet har sine begrensninger. De kan ha mye smerter, og det kan være forskjellige plager fra gang til gang. Et kjennetegn på disse pasientene er blant annet at de går ofte inn og ut av sykmeldinger, sier han.

Undheim legger til:

– Det er mange sider i livet som kan være utfordrende, og totalt sett blir dette en vanskelig situasjon å håndtere. Enkelte pasienter kommer til meg med et konkret problem, men så er det egentlig totalpakken som gjør at livet blir vanskelig, sier legen.

Og det er her han peker på de mange fordelene ved et rehabiliteringsopphold.

Fordelene med rehabilitering

For selv om fastlegen gjerne kan hjelpe til med det konkrete problemet pasienten kommer med, vil man på et opphold på rehabiliteringssenteret komme i dybden på den enkelte pasients behov er, og hva pasienten selv ønsker å oppnå.

Målet er at pasienten gjennom et rehabiliteringsopphold skal oppnå sin målsetning, oppleve økt overskudd, økt selvfølelse og at den prosessen du begynner på hos Sørlandets Rehabiliteringssenter, kan videreføres når du kommer hjem.

Rehabiliteringstilbudet er sammensatt og består av relevante temasamlinger, veiledningssamtaler, en rekke spennende og allsidige aktiviteter både i grupper og individuelt, i treningssal, varmtvannsbasseng og ute i vakker sørlandsnatur. Alle aktivitetene tilpasses ditt funksjonsnivå, og du får god oppfølging.

Se hvilket tilbud som passer for deg

Sørlandets rehabiliteringssenter tilbyr rehabilitering for følgende kategorier:

Klikk på lenkene for å lese mer om tilbudet som passer deg, og les mer om hvilken fagkompetanse vi kan tilby.

HELHETLIG BEHOV: Som fastlege er det mange ulike typer pasienter som møter opp på kontoret hans. Mange av dem kan han gi god hjelp, men enkelte type pasienter har et mer helhetlig behov som ikke løses etter en legetime eller to. (Foto: Erlend Haddeland, Media Sør)

Fra besøk hos fastlege til oppmøte på rehabilitering

Før pasienten kan komme til rehabilitering, må man gjennom 5 trinn :

 1. Pasienten bestiller time hos fastlegen
 2. Under legetimen fyller fastlegen ut en sjekkliste for henvisning til rehabilitering (ekstern lenke) i samråd med pasienten. Her kan pasient og fastlege legge ved et ønske om hvilket rehabiliteringssenter som skal benyttes. – Jeg henviser ofte til Sørlandets Rehabiliteringssenter fordi jeg går god for kvaliteten på behandlingen her, sier fastlege Lars Undheim.Skjemaet med sjekklisten sendes elektronisk fra fastlegen til Regional koordinerende enhet (RKE) ved Sunnaas sykehus.
 3. De gjør en vurdering på om pasienten har rett på rehabilitering. RKE har en svarfrist på 10 dager.
 4. Dersom RKE vurderer at du har rett på rehabilitering, gir de beskjed til rehabiliteringssenteret.
 5. Rehabiliteringssenteret vurderer deretter når pasienten kan komme på rehabilitering. Sørlandets Rehabiliteringssenter sender deretter et innkallingsbrev til pasienten der de ønsker velkommen til et opphold til en bestemt dato.

Kostnad for rehabilitering

I Norge har vi heldigvis et velferdssystem som gjør at opphold på rehabiliteringssenter ikke bare er forbeholdt dem med store ressurser.

Her kan du lese mer om egenandel ved opphold på Sørlandets rehabiliteringssenter.

Informasjon til legene ved henvisning

Fastlegene må tenke gjennom noen punkter når de skal henvise til rehabilitering.

Dersom man opplever å få avslag på henvisning til rehabilitering, oppgir Regional koordinerende enhet (RKE) at en eller flere av følgende faktorer ikke oppfylles eller er godt nok besvart:

 • Henvisningen har ikke klart formulert mål/hensikt med oppholdet, eller beskrivelse av hvordan plagene påvirker daglig funksjon.
 • Pasienten henvises for rekonvalesens.
 • Pasienten har hatt gjentatte opphold tidligere, og det fremkommer ikke ny problematikk/forverring i tilstand/funksjon i henvisningen.
 • Hoveddiagnose er en psykisk lidelse/rus.
 • Det er ikke beskrevet oppfølging og tiltak i kommunen.

Det er viktig å få med i søknaden om det er forsøkt tiltak i det vi kaller 1. linjetjenesten, med hva som er prøvd ut, og om dette virket eller ei.

– Et mål med oppholdet på rehabilitering kan være at man ønsker å komme tilbake i jobb, eller for eksempel at man ønsker å få bedre funksjon for å være en god forelder eller god ektefelle, forklarer lege Lars Undheim.

Han går hver dag på jobb med et ønske om å yte best mulig hjelp for sine pasienter. Det betyr at han ikke har henvist sin siste pasient til Sørlandets rehabiliteringssenter i Eiken, snarere tvert imot.

Sjekk rehabiliteringstilbudene ved Sørlandets rehabiliteringssenter.

– Jeg henviser mer og mer. Sørlandets Rehabiliteringssenter dukker ofte opp i tankene mine når jeg hører hvordan enkelte pasienter har det. Dette fordi jeg har erfart og sett utviklingen til pasientene som har hatt et opphold på rehabilitering, en oppfølging vi fastleger ikke har kapasitet til å gi. Heldigvis kan vi hjelpe ved å henvise.

Det sier Lars Undheim, fastlege ved Lyngdal legesenter. Han har også en 50 prosent stilling som lege (LIS) ved Sørlandets Rehabiliteringssenter i Eiken i Vest-Agder. Det har gitt ham en aha-opplevelse som kommer pasientene til gode. Effekten for pasientene har vært så god at han har presentert og anbefalt Sørlandets Rehabiliteringssenter for sine kolleger på legekontoret.

Se lenger ned i saken trinnene lege og pasient går gjennom, fra ønske om rehabilitering til innvilget opphold.

Hvem trenger rehabilitering?

Som fastlege er det mange ulike typer pasienter som møter opp på kontoret hans. Mange av dem kan han gi god hjelp, men enkelte type pasienter har et mer helhetlig behov som ikke løses etter en legetime eller to.

– Enkelte pasienter kommer stadig tilbake til ny legetime, og de 20 minuttene vi har til rådighet har sine begrensninger. De kan ha mye smerter, og det kan være forskjellige plager fra gang til gang. Et kjennetegn på disse pasientene er blant annet at de går ofte inn og ut av sykmeldinger, sier han.

Undheim legger til:

– Det er mange sider i livet som kan være utfordrende, og totalt sett blir dette en vanskelig situasjon å håndtere. Enkelte pasienter kommer til meg med et konkret problem, men så er det egentlig totalpakken som gjør at livet blir vanskelig, sier legen.

Og det er her han peker på de mange fordelene ved et rehabiliteringsopphold.

Fordelene med rehabilitering

For selv om fastlegen gjerne kan hjelpe til med det konkrete problemet pasienten kommer med, vil man på et opphold på rehabiliteringssenteret komme i dybden på den enkelte pasients behov er, og hva pasienten selv ønsker å oppnå.

Målet er at pasienten gjennom et rehabiliteringsopphold skal oppnå sin målsetning, oppleve økt overskudd, økt selvfølelse og at den prosessen du begynner på hos Sørlandets Rehabiliteringssenter, kan videreføres når du kommer hjem.

Rehabiliteringstilbudet er sammensatt og består av relevante temasamlinger, veiledningssamtaler, en rekke spennende og allsidige aktiviteter både i grupper og individuelt, i treningssal, varmtvannsbasseng og ute i vakker sørlandsnatur. Alle aktivitetene tilpasses ditt funksjonsnivå, og du får god oppfølging.

Se hvilket tilbud som passer for deg

Sørlandets rehabiliteringssenter tilbyr rehabilitering for følgende kategorier:

Klikk på lenkene for å lese mer om tilbudet som passer deg, og les mer om hvilken fagkompetanse vi kan tilby.

HELHETLIG BEHOV: Som fastlege er det mange ulike typer pasienter som møter opp på kontoret hans. Mange av dem kan han gi god hjelp, men enkelte type pasienter har et mer helhetlig behov som ikke løses etter en legetime eller to. (Foto: Erlend Haddeland, Media Sør)

Fra besøk hos fastlege til oppmøte på rehabilitering

Før pasienten kan komme til rehabilitering, må man gjennom 5 trinn :

 1. Pasienten bestiller time hos fastlegen
 2. Under legetimen fyller fastlegen ut en sjekkliste for henvisning til rehabilitering (ekstern lenke) i samråd med pasienten. Her kan pasient og fastlege legge ved et ønske om hvilket rehabiliteringssenter som skal benyttes. – Jeg henviser ofte til Sørlandets Rehabiliteringssenter fordi jeg går god for kvaliteten på behandlingen her, sier fastlege Lars Undheim.Skjemaet med sjekklisten sendes elektronisk fra fastlegen til Regional koordinerende enhet (RKE) ved Sunnaas sykehus.
 3. De gjør en vurdering på om pasienten har rett på rehabilitering. RKE har en svarfrist på 10 dager.
 4. Dersom RKE vurderer at du har rett på rehabilitering, gir de beskjed til rehabiliteringssenteret.
 5. Rehabiliteringssenteret vurderer deretter når pasienten kan komme på rehabilitering. Sørlandets Rehabiliteringssenter sender deretter et innkallingsbrev til pasienten der de ønsker velkommen til et opphold til en bestemt dato.

Kostnad for rehabilitering

I Norge har vi heldigvis et velferdssystem som gjør at opphold på rehabiliteringssenter ikke bare er forbeholdt dem med store ressurser.

Her kan du lese mer om egenandel ved opphold på Sørlandets rehabiliteringssenter.

Informasjon til legene ved henvisning

Fastlegene må tenke gjennom noen punkter når de skal henvise til rehabilitering.

Dersom man opplever å få avslag på henvisning til rehabilitering, oppgir Regional koordinerende enhet (RKE) at en eller flere av følgende faktorer ikke oppfylles eller er godt nok besvart:

 • Henvisningen har ikke klart formulert mål/hensikt med oppholdet, eller beskrivelse av hvordan plagene påvirker daglig funksjon.
 • Pasienten henvises for rekonvalesens.
 • Pasienten har hatt gjentatte opphold tidligere, og det fremkommer ikke ny problematikk/forverring i tilstand/funksjon i henvisningen.
 • Hoveddiagnose er en psykisk lidelse/rus.
 • Det er ikke beskrevet oppfølging og tiltak i kommunen.

Det er viktig å få med i søknaden om det er forsøkt tiltak i det vi kaller 1. linjetjenesten, med hva som er prøvd ut, og om dette virket eller ei.

– Et mål med oppholdet på rehabilitering kan være at man ønsker å komme tilbake i jobb, eller for eksempel at man ønsker å få bedre funksjon for å være en god forelder eller god ektefelle, forklarer lege Lars Undheim.

Han går hver dag på jobb med et ønske om å yte best mulig hjelp for sine pasienter. Det betyr at han ikke har henvist sin siste pasient til Sørlandets rehabiliteringssenter i Eiken, snarere tvert imot.

Sjekk rehabiliteringstilbudene ved Sørlandets rehabiliteringssenter.

Tekst og foto

Telefon med SMS om registrering på Ad Voca

Ja, det er oss som sender deg en SMS

Før du kommer på et opphold på Sørlandets rehabiliteringssenter, får du en SMS for å fylle ut skjema i Ad Voca. 

Les mer
Arbeidsrettet rehabilitering / Sørlandets rehabiliteringssenter

Ledige plasser på arbeidsrettet rehabilitering dagtilbud

Ledige plasser i Lyngdal.

Les mer
CFS/ME - Sørlandets rehabiliteringssenter

Fusjon

Aksjeeiere i Sørlandets Rehabiliteringssenter Eiken AS informeres om planlagt fusjon med datterselskapene AS Eiken og Eiken Rekhjem AS, vedtak forventes 16.10.23.

Les mer om fusjonen