Forside Nyheter Gradvis gjenåpning av Sørlandets rehabiliteringssenter fra 11. mai
Reidun Meberg og Gunn Tveiten smiler mot kamera

Gjenåpning. – Vi kommer til å ta kontakt med pasienter som har fått tildelt opphold, de nærmeste dagene, sier daglig leder Reidun Meberg (t.v.), her sammen med Gunn Tveiten. Bildet er tatt under CFS/ME-konferansen i Kristiansand i 2018. (Foto: Erlend Haddeland, Media Sør)

Gradvis gjenåpning av Sørlandets rehabiliteringssenter fra 11. mai

– Vi er grundig forberedt, sier daglig leder Reidun Meberg. Se hva gjenåpningen betyr for deg som pasient.

Sørlandets rehabiliteringssenter har fått klarsignal for gradvis gjenåpning. Det skjer etter at situasjonen med covid-19 påla rehabiliteringssenteret å stenge i mars, i likhet med lignende institusjoner over hele landet. 

Planlagt oppstart blir fra mandag 11. mai. 

Kapasiteten vil bli begrenset fra oppstarten og vurdert fortløpende ut ifra myndighetenes råd om koronaviruset. Det betyr i første omgang at alle som ønsker opphold, ikke vil bli tatt inn like raskt som man normalt ville gjort. 

Pasienter og hensyn til smittevern

Sørlandets rehabiliteringssenter har gjort en rekke tilpasninger som skal ivareta smittevernet. 

Pasienter som tidligere har fått tildelt opphold i perioden fra 11. mai og utover, vil ha prioritet, og ut gjennom uken vil rehabiliteringssenteret ta kontakt med flere om det er kapasitet til det. 

Det tas også løpende inn pasienter fra sykehus. 

De forskjellige gruppene vil av smittevernhensyn disponere hver sine deler av bygg og personale, såkalte kohorter. 

– Vi kommer til å ta kontakt med pasienter som har fått tildelt opphold, de nærmeste dagene, sier daglig leder Reidun Meberg. 

Grundig forberedt

På Sørlandets rehabiliteringssenter har man jobbet nitidig med å forberede seg til en gjenåpning i lang tid før klarsignalet kom.

– Myndighetene, Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet har vært viktige eksterne ressurser når vi planla å stenge, mens vi holdt stengt og nå også når vi planlegger å åpne. De opprinnelige signalene om alternativ drift for å avlaste sykehus eller kommunehelsetjeneste er foreløpig ikke blitt noe av, og derfor gleder vi oss nå over beskjed om at de ønsker at vi fortsetter med rehabilitering som «normalt», sier daglig leder Reidun Meberg, ivrig etter å understreke hva «normalt» betyr i den nye hverdagen vi alle lever i. 

– I «normalt» må en selvfølgelig se det i lys av smittevernhensyn.

Smittevernkartlegging

Alle pasienter som kommer til opphold er forhåndsklarert ut i fra en smittevernkartlegging samt kartlegging om den enkelte er i risikogruppe.

Det er utarbeidet en ny og tilpasset smittevernplan, som skal ivareta både Folkehelseinstituttets retningslinjer, standardene som er utarbeidet for andre bransjer, beste praksis fra kommuner og sykehus og egne smittevernfaglige vurderinger. 

– Derfor er vi trygge på at vi kan drive forsvarlig selv under en pågående pandemi, og vi vil kunne sikre forsvarlig håndtering om det skulle oppstå en smittesituasjon hos oss, avslutter Meberg. 

Sørlandets rehabiliteringssenter har fått klarsignal for gradvis gjenåpning. Det skjer etter at situasjonen med covid-19 påla rehabiliteringssenteret å stenge i mars, i likhet med lignende institusjoner over hele landet. 

Planlagt oppstart blir fra mandag 11. mai. 

Kapasiteten vil bli begrenset fra oppstarten og vurdert fortløpende ut ifra myndighetenes råd om koronaviruset. Det betyr i første omgang at alle som ønsker opphold, ikke vil bli tatt inn like raskt som man normalt ville gjort. 

Pasienter og hensyn til smittevern

Sørlandets rehabiliteringssenter har gjort en rekke tilpasninger som skal ivareta smittevernet. 

Pasienter som tidligere har fått tildelt opphold i perioden fra 11. mai og utover, vil ha prioritet, og ut gjennom uken vil rehabiliteringssenteret ta kontakt med flere om det er kapasitet til det. 

Det tas også løpende inn pasienter fra sykehus. 

De forskjellige gruppene vil av smittevernhensyn disponere hver sine deler av bygg og personale, såkalte kohorter. 

– Vi kommer til å ta kontakt med pasienter som har fått tildelt opphold, de nærmeste dagene, sier daglig leder Reidun Meberg. 

Grundig forberedt

På Sørlandets rehabiliteringssenter har man jobbet nitidig med å forberede seg til en gjenåpning i lang tid før klarsignalet kom.

– Myndighetene, Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet har vært viktige eksterne ressurser når vi planla å stenge, mens vi holdt stengt og nå også når vi planlegger å åpne. De opprinnelige signalene om alternativ drift for å avlaste sykehus eller kommunehelsetjeneste er foreløpig ikke blitt noe av, og derfor gleder vi oss nå over beskjed om at de ønsker at vi fortsetter med rehabilitering som «normalt», sier daglig leder Reidun Meberg, ivrig etter å understreke hva «normalt» betyr i den nye hverdagen vi alle lever i. 

– I «normalt» må en selvfølgelig se det i lys av smittevernhensyn.

Smittevernkartlegging

Alle pasienter som kommer til opphold er forhåndsklarert ut i fra en smittevernkartlegging samt kartlegging om den enkelte er i risikogruppe.

Det er utarbeidet en ny og tilpasset smittevernplan, som skal ivareta både Folkehelseinstituttets retningslinjer, standardene som er utarbeidet for andre bransjer, beste praksis fra kommuner og sykehus og egne smittevernfaglige vurderinger. 

– Derfor er vi trygge på at vi kan drive forsvarlig selv under en pågående pandemi, og vi vil kunne sikre forsvarlig håndtering om det skulle oppstå en smittesituasjon hos oss, avslutter Meberg. 

Tekst og foto

Telefon med SMS om registrering på Ad Voca

Ja, det er oss som sender deg en SMS

Før du kommer på et opphold på Sørlandets rehabiliteringssenter, får du en SMS for å fylle ut skjema i Ad Voca. 

Les mer
Arbeidsrettet rehabilitering / Sørlandets rehabiliteringssenter

Ledige plasser på arbeidsrettet rehabilitering dagtilbud

Ledige plasser i Lyngdal.

Les mer
CFS/ME - Sørlandets rehabiliteringssenter

Fusjon

Aksjeeiere i Sørlandets Rehabiliteringssenter Eiken AS informeres om planlagt fusjon med datterselskapene AS Eiken og Eiken Rekhjem AS, vedtak forventes 16.10.23.

Les mer om fusjonen