Forside Kreftrehabilitering Kreftrehabilitering

Personalet har høy kompetanse og erfaring, hvilket var gjennomgående fra velkomst til avreise. Jeg følte meg sett, respektert og viktig.

Pasient