Kreftrehabilitering

Kreftrehabilitering med fokus på livet

Vi har to forskjellige kreftrehabiliteringstilbud; gruppebasert opphold og individuelt opphold. Begge tilbudene passer for alle kreftdiagnoser, og har noe felles tematikk og innhold. Hvilket tilbud som er aktuelt for deg avhenger av hvor du er i sykdomsforløpet. Når vi mottar en henvisning, vurderer vi hvilket tilbud som kan passe best for deg.

Individuelt opphold

Er du i kreftbehandling eller nylig ferdigbehandlet? Vårt individuelle kreftrehabiliteringstilbud hjelper og styrker deg for å håndtere endringer som følge av kreftsykdommen og behandlingen.

Kreftrehabilitering i gruppe

Ønsker du hjelp til å finne en god vei videre i livet? Vårt behandlingstilbud i gruppe er for deg som har vært igjennom kreftbehandling og trenger hjelp på veien videre.

Ønsker du å komme til oss?

Det er flere veier for å søke rehabilitering:

  • Sykehus søker direkte og tar kontakt via telefon 38 34 94 00
  • Du kan henvises av fastlege, legespesialist, kiropraktor eller manuellterapeut

«Jeg merker at det har skjedd noe med meg den tiden jeg har vært her. Jeg tenker annerledes. Her får vi så gode verktøy. Jeg vil ta dette med meg hjem og bruke det hjemme.»

Copyright © Sørlandets rehabiliteringssenter / Webmail / Nettside av Havdur Design