Helsefagarbeider natt vikariat

Sørlandets rehabiliteringssenter i Eiken

Varighet anslått til medio september 2024. Turnusen går pr i dag over 6 uker og innebærer 10 vakter fordelt på 6 uker. Arbeid hver 3. helg. Som følge av at deler av vakten er hvilende utgjør stillingens lønnsprosent ca 37%. Som nattevakt har du ansvar for våre pasienter på natt. Vi har sykepleier i bakvaktsordning…

Les mer