Forside CFS/ME Nydelig plass og nydelige folk

Personalet har høy kompetanse og erfaring, hvilket var gjennomgående fra velkomst til avreise. Jeg følte meg sett, respektert og viktig.

Pasient