Forside Langvarige muskel- og bløtdelssmerter Langvarige muskel og bløtdelssmerter

Kreftsykepleier, kreftkoordinator og fastlege skulle anbefale alle et slikt opphold.

Pasient