Kreftsykepleier, kreftkoordinator og fastlege skulle anbefale alle et slikt opphold.

Pasient