Forside Brudd- og slitasjeskader i skjelett Brudd og slitasjeskade i skjelett

Kreftsykepleier, kreftkoordinator og fastlege skulle anbefale alle et slikt opphold.

Pasient