Åpen søknad

Vi legger stor vekt på faglig kvalitet og kompetanse i vårt rehabiliteringstilbud. Fra tid til annen har vi behov for å rekruttere nye medarbeidere innen ulike faggrupper og kompetanseområder til vår organisasjon. 

Kreftrehabilitering - Sørlandets rehabiliteringssenter

Kvalifikasjoner

Dersom du har kompetanse som kan være av interesse for oss er du velkommen til å sende oss en åpen søknad.

Eksempler på relevante kompetanseområder er helsepersonell, sosialfaglig kompetanse, idrettspedagog, kokk/kokekyndig, kjøkkenassistenter og renholdspersonell m.v.

Vi har fra tid til annen behov for nye medarbeidere i både faste stillinger og vikariater, heltids- og deltidsstillinger.  

I søknaden er det fint om du forteller litt om deg selv og hvorfor dine fagkunnskaper vil passe oss, samt at du legger ved CV. I tillegg er det ønskelig at du oppgir referanser, og oppgir hvor lenge vi kan oppbevare din søknad.