Fagseminar

Våren 2019 – endelig dato kommer til høsten

Ortogeriatri

Hvordan kan du som fagperson bidra til at eldre som faller, ikke faller helt ut av livet? Ofte er fallet et symptom på bakenforliggende årsaker som det er helt avgjørende at du som fagperson oppdager, behandler og gjør tiltak mot.

Velkommen til Sørlandets rehabiliteringssenter

Deltageravgift:

Fagseminar koster 740,–

Gjennomførte seminarer

Foredrag og program

Vi har samlet gjennomførte fagseminarer slik at du kan laste ned PDFer av foredrag og lese om program og foredragsholderne vi har hatt besøk av. Vi håper du vil få glede av dette.

Ingen konferanser eller fagseminar

Vennligst benytt vårt påmeldingsskjema og kontroller informasjonen før du sender inn.

Påmelding

Vennligst benytt vårt påmeldingsskjema og kontroller informasjonen før du sender inn.

Copyright © Sørlandets rehabiliteringssenter / Webmail / Nettside av Havdur Design