Fagseminar ved Sørlandets rehabiliteringssenter

Vi skal arrangere to fagdager i 2015. 4. juni er temaet «Stress, smerte og utmattelse» og 11. september «Søvn og søvnvansker».

Fagseminarene fokuserer på hvordan komme videre? Hva gjør vi når symptomer og plager blir langvarige? Hva kan vi tilby når hverken medikamenter eller operasjon anbefales?

Stress, smerte og utmattelse

Torsdag 4. juni kommer Aage Indahl, Aase Aamland, Bjarte Stubhaug og Randi Eikeland og holder foredrag om Stress, smerte og utmattelse.

 • Noen av temaene denne dagen blir:
 • Hvordan påvirker stress dagens sykdomspanorama?
 • Når ryggen krangler
 • Subjektive plager og sykemeldingene
 • Borreliose og CFS/ME
 • Stressmestring
 • Naturen som mestringsarena
 • Pasienthistorier – veien tilbake
Bjarte Stubhaug

Bjarte Stubhaug

Aage Indahl

Aage Indahl

Aase Amland

Aase Aamland

Randi Eikeland

Randi Eikeland

Søvn og søvnvansker

Fredag 11. september kommer Bjørn Bjorvatn som er leder av nasjonal kompetansetjeneste for søvnvansker ved Universitetet i Bergen. Han skal snakke om temaer som:

 • Basale mekanismer ved søvn- og døgnrytmeregulering
 • Ikke medikamentell behandling ved insomni
 • Søvnproblemer ved psykiske lidelser
 • Rytmeforstyrrelser ved faseforskyvninger og tidlig morgenoppvåkning.
 • Praktisk veiledning i bruk av søvndagbøker, søvnregistrering, stimuluskontroll-behandling, lysbehandling, melatonin, hypnotika og antidepressiva
Bjørn Bjorvatn

Bjørn Bjorvatn