Forside Nyheter Hvordan lykkes med tilbakeføring i arbeid når hverdagen preges av utmattelse?
Elin Korsveien er tverrfaglig teamleader på Sørlandets Rehabiliteringssenter. Hun viser en modell som beskriver det gapet som ofte finnes mellom ønsket arbeidskapasitet og reell arbeidskapasitet ved utmattelse.

MOTIVASJON VS. KAPASITET: Elin Korsveien er tverrfaglig teamleader på Sørlandets Rehabiliteringssenter. Hun viser en modell som beskriver det gapet som ofte finnes mellom ønsket arbeidskapasitet og reell arbeidskapasitet ved utmattelse.

Hvordan lykkes med tilbakeføring i arbeid når hverdagen preges av utmattelse?

De siste årene har kartlegging av muligheten for tilbakeføring i jobb vært en naturlig del av alle rehabiliteringstilbud ved Sørlandets rehabiliteringssenter.

– Arbeid og helse griper naturlig inn i hverandre, og det er derfor en selvfølge at også dette skal være en del av rehabiliteringstjenestene på spesialisthelsetjenestenivå.

Det sier tverrfaglig teamleder Elin Korsveien. Hun har de siste 3 årene jobbet med å se på muligheter for å hjelpe pasienter med utmattelsestilstander tilbake i arbeid.

– For en del år siden kom legespesialist Kjersti Widding til meg og sa vi måtte se på hvordan vi konkret skulle jobbe med dette inn mot pasientene som hadde utmattelse. Vi klødde oss lenge i hodet, for det er en stor utfordring med tilbakeføring i jobb når hverdagen preges av utmattelse og lite energi. Det tror jeg at både pasientene, NAV og fastleger rundt omkring i landet kan skrive under på, ler Elin Korsveien.

Korsveien har nettopp levert en masteroppgave med dette som tema. Hun forteller at det finnes lite forskning på området, men at hun til slutt fant en metode som passet godt som verktøy for jobbsamtaler.

TANKENE ER VIKTIGE: Det å kartlegge negative automatiske tanker og tankefeller er metoder fra kognitiv terapi, og som Elin også benytter i jobbsamtaler for de som har fatigue/ utmattelse. (FOTO: Oskar Hadland, Media Sør)

– Jobben vår er å kartlegge muligheter. Nøkkelen ble å blande erfaringsbasert kunnskap med kunnskap og forskning fra ergoterapifaget, kognitiv terapi og karriereveiledning. Vi har nå en modell vi bruker i jobbsamtaler med disse pasientene, og det fungerer godt.

Ingen raske løsninger

Samtidig understreker Elin Korsveien at det ikke finnes noen rask vei tilbake i jobb for denne pasientgruppen.

– Jeg pleier heller å si at for denne pasientgruppen handler det ikke om raskt tilbake, men om riktig tilbake i jobb, forteller Korsveien.

Ofte skjer tilbakeføring i arbeid via en såkalt trappetrinnsmodell. Det vil si at det er en trinnvis tilbakeføring over tid. Dette gjøres for å unngå å trigge masse symptomer, og for at kroppen skal kunne venne seg til en rytme.

Motiverte pasienter

– Jeg vil tilføye en viktig ting til slutt, sier Korsveien engasjert.

– Det med utmattelsestilstander er vanskelig for mange å forstå. Selve ordet «utmattelse» kan i seg selv oppfattes som et slags samfunnsmessig anti-ideal. Derfor er det mange som tror at de som har utmattelse er late og ikke gidder. Våre erfaringer gjennom mange år, er at det ikke er mangel på motivasjon som er hinderet for å komme tilbake i arbeid, men den lave funksjonen og mangelen på energi, avslutter Korsveien.

– Arbeid og helse griper naturlig inn i hverandre, og det er derfor en selvfølge at også dette skal være en del av rehabiliteringstjenestene på spesialisthelsetjenestenivå.

Det sier tverrfaglig teamleder Elin Korsveien. Hun har de siste 3 årene jobbet med å se på muligheter for å hjelpe pasienter med utmattelsestilstander tilbake i arbeid.

– For en del år siden kom legespesialist Kjersti Widding til meg og sa vi måtte se på hvordan vi konkret skulle jobbe med dette inn mot pasientene som hadde utmattelse. Vi klødde oss lenge i hodet, for det er en stor utfordring med tilbakeføring i jobb når hverdagen preges av utmattelse og lite energi. Det tror jeg at både pasientene, NAV og fastleger rundt omkring i landet kan skrive under på, ler Elin Korsveien.

Korsveien har nettopp levert en masteroppgave med dette som tema. Hun forteller at det finnes lite forskning på området, men at hun til slutt fant en metode som passet godt som verktøy for jobbsamtaler.

TANKENE ER VIKTIGE: Det å kartlegge negative automatiske tanker og tankefeller er metoder fra kognitiv terapi, og som Elin også benytter i jobbsamtaler for de som har fatigue/ utmattelse. (FOTO: Oskar Hadland, Media Sør)

– Jobben vår er å kartlegge muligheter. Nøkkelen ble å blande erfaringsbasert kunnskap med kunnskap og forskning fra ergoterapifaget, kognitiv terapi og karriereveiledning. Vi har nå en modell vi bruker i jobbsamtaler med disse pasientene, og det fungerer godt.

Ingen raske løsninger

Samtidig understreker Elin Korsveien at det ikke finnes noen rask vei tilbake i jobb for denne pasientgruppen.

– Jeg pleier heller å si at for denne pasientgruppen handler det ikke om raskt tilbake, men om riktig tilbake i jobb, forteller Korsveien.

Ofte skjer tilbakeføring i arbeid via en såkalt trappetrinnsmodell. Det vil si at det er en trinnvis tilbakeføring over tid. Dette gjøres for å unngå å trigge masse symptomer, og for at kroppen skal kunne venne seg til en rytme.

Motiverte pasienter

– Jeg vil tilføye en viktig ting til slutt, sier Korsveien engasjert.

– Det med utmattelsestilstander er vanskelig for mange å forstå. Selve ordet «utmattelse» kan i seg selv oppfattes som et slags samfunnsmessig anti-ideal. Derfor er det mange som tror at de som har utmattelse er late og ikke gidder. Våre erfaringer gjennom mange år, er at det ikke er mangel på motivasjon som er hinderet for å komme tilbake i arbeid, men den lave funksjonen og mangelen på energi, avslutter Korsveien.

Tekst og foto

Telefon med SMS om registrering på Ad Voca

Ja, det er oss som sender deg en SMS

Før du kommer på et opphold på Sørlandets rehabiliteringssenter, får du en SMS for å fylle ut skjema i Ad Voca. 

Les mer
Arbeidsrettet rehabilitering / Sørlandets rehabiliteringssenter

Ledige plasser på arbeidsrettet rehabilitering dagtilbud

Ledige plasser i Lyngdal.

Les mer
CFS/ME - Sørlandets rehabiliteringssenter

Fusjon

Aksjeeiere i Sørlandets Rehabiliteringssenter Eiken AS informeres om planlagt fusjon med datterselskapene AS Eiken og Eiken Rekhjem AS, vedtak forventes 16.10.23.

Les mer om fusjonen