Sykepleier vikariat – 100% dagtidsstilling

Vi har ledig et sykevikariat for snarlig tiltredelse. Vikariatet er for tiden knyttet til vårt gruppebaserte rehabiliteringstilbud. Foreløpig anslått varighet til 1.april 2021, med mulighet for forlengelse. Stillingen er en dagarbeidsstilling 37,5t/uke med arbeid hverdager kl 8-16. Stillingen er ledig for snarlig tiltredelse.

Les mer

Sykepleier tilkallingsvikarer

Vi har 51 døgnplasser fordelt på 2 enheter: Enhet for individuell rehabilitering og enhet for gruppebasert rehabilitering. Da våre tilkallingsvikarer går over i vikariater har vi behov for å rekruttere flere sykepleiere som tilkallingsvikarer.

Les mer