Fysioterapeut 100 % vikariat

Anslått varighet fra snarlig til 15. juli 2019, med mulighet for forlengelse. Stillingen er for tiden knyttet opp til et av våre fire gruppeteam.

Les mer