Fysioterapeut 100% fast stilling

Stillingen er for tiden knyttet til vårt individuelle rehabiliteringstilbud som jobber med rehabilitering innen fagområdene kreft, ortopedi, og ortogeriatri.

Les mer