Henvisningsrutiner rehabilitering

Henvisningsrutiner

Henvisning fra fastlege til oss

Søknaden fylles ut av lege på elektronisk søknadsskjema.

Henvisninger innen Helse Sør-Øst

Henvisninger fra fastleger og privatpraktiserende avtalespesialister til private rehabiliteringsinstitusjoner i Helse Sør-Øst sendes elektronisk til Regional koordinerende enheten (RKE) ved Sunnaas sykehus HF. Send elektronisk via Digipost til: regional.koordinerende.enhet#V12C

Henvisninger fra andre helseregioner

Henvisninger sendes elektronisk enten til Regional koordinerende enheten (RKE) ved Sunnaas sykehus HF eller til den koordinerende enhet i din helseregion. Send elektronisk via Digipost til: regional.koordinerende.enhet#V12C

Skriver du «regional» i søkefeltet finner du alle de 4 regionale vurderingsenhetene.

Sørlandets rehabiliteringssenter - Fritt rehabiliteringsvalg - søk fra hvor som helst i landet

Henvisning fra sykehus

Sykehus kan henvise direkte til:

Sørlandets rehabiliteringssenter, Ola Garsonsvei 1, 4596 Eiken

For mer info og søknadsskjema se her på vår hjemmeside eller ring oss på tlf. 38 34 94 00

Copyright © Sørlandets rehabiliteringssenter / Webmail / Nettside av Havdur Design