Besøk

Vi tilrettelegger for at pasienter nå kan få besøk, under kontrollerte forhold, mens en er på opphold ved SRE.

F.o.m. 29.05.2020 kan en derfor ha besøk dersom en følger våre retningslinjer for dette, som er utarbeidet med bakgrunn i folkehelseinstituttets «Smittevernråd ved besøk i kommunale helse- og omsorgsinstitusjoner»

Vær obs på at koronaviruset smitter først og fremst via dråpesmitte og kontaktsmitte. Smittede personer er mest smittsomme tidlig i sykdomsforløpet, men kan smitte én til to dager før de får symptomer.

Smittevernrådene og tiltakene våre har som formål å forebygge at koronaviruset kommer inn i og sprer seg i institusjonene, uten å begrense pasientenes sosiale liv og behandlingstilbudet mer enn nødvendig. Det er viktig å legge til rette for besøk, samtidig som det er viktig å unngå at besøkende fører med seg smitte inn, særlig siden vi normalt har flere pasienter i risikogrupper.

Selv om det er utøvd godt smittevern kan det oppstå smittetilfeller. Smitteforebyggende tiltak gjøres for å redusere denne risikoen i størst mulig grad, og for å begrense smittespredningen dersom smitte skulle oppstå. Ulike faser av pandemien og ulik smittespredning i landet vil kunne kreve tilpassede tiltak.

Slik situasjonen er nå, gleder det oss derfor å kunne åpne for besøk.

Retningslinjer ved besøk

I forkant av besøk

 • Fysiske besøk må avklares med resepsjon på tlf. 383 49 400 eller ansatt ved pasientens kohort i forkant
 • De besøkende må forberedes på gjeldende rutiner og smittevernrådene må følges
 • Besøkende må gå gjennom og forholde seg til informasjonen på www.sorrehab.no/smittevern og fylle ut besøksskjema der i forkant av besøk
 • Besøksgruppen må være liten og så begrenset som mulig. Antall besøkende må ikke være høyere enn at anbefalt avstand (minst 1 meter) og øvrige smittevernråd kan følges
 • Pårørende eller andre som er sannsynlig eller bekreftet med covid-19 kan i henhold til covid-19-forskriften ikke komme på besøk i institusjonen

Under besøk

 • Alle besøk skal foregår utendørs,
  • på definert besøksområde. Ved regnvær er det overbygg i hagen. Besøkende og pasienter skal forholde seg til gjeldende skilting på besøksområde og følge skiltanvisning til besøksområde ved ankomst
  • i området rundt senteret
 • Det føres protokoll med tidspunkt, navn og telefonnummer for alle besøkende
 • Det er viktig at alle besøkende utfører håndhygiene ved ankomst, også ved besøk utendørs. Besøksområdet vil ha tilgjengelig hånd-desinfeksjon
 • Besøkende skal holde minst 1 meters avstand til ansatte og andre pasienter/beboere enn den de besøker
 • Besøkende skal også holde minst 1 meters avstand til den de besøker
 • Pasienter kan ta imot gaver, blomster og lignende. Det er viktig å følge generelle råd for håndhygiene, da dette vil forebygge indirekte kontaktsmitte
 • Hvis besøkende har med matvarer bør alle utføre håndhygiene før maten serveres og inntas
 • Pasienten skal utføre håndhygiene når de forlater besøket. Besøket oppfordres også til å utføre håndhygiene når de forlater området
 • Alle felles berøringspunkter sprayes med fremsatt overflatedesinfeksjon før og etter besøk av pasient

I etterkant av besøk

 • Dersom den besøkende får symptomer på covid-19 med påfølgende prøvetaking, skal de opplyse om at de har vært på besøk i institusjonen som del av smitteoppsporingen