Fagseminar torsdag 8. juni 2017

Sår og sårbehandling – såre enkelt?

Velkommen til et innholdsrikt fagseminar om sår og sårbehandling. Ulike faggrupper vil gi nyttig innføring i forskjellige sårkategorier og årsakssammenhenger, både teoretisk og klinisk. Praksisnær forebygging, behandling, og valg av type materiell blir tatt opp. Gjennom en helhetlig tilnærming belyser vi viktigheten av god ernæring som en del av sårbehandlingen.

Fagseminaret er for leger, sykepleiere og andre fagpersoner som arbeider med sår og sårbehandling.

Program

08.30 Registrering

09.00 Velkommen

09.15 Sårkomplikasjoner etter kirurgi. Behandling og forebygging
Marcus Gürgen, overlege/spesialist generell kirurgi og allmennlege

10.00 Kroniske sår – hva gjør et akutt sår kronisk?
Marcus Gürgen

10.45 Pause

11.00 Kroniske sår; diagnostisering, tilnærming og behandling.
Marcus Gürgen

12.15 Lunsj

13.00 Helhetlig tilnærming til den ortogeriatriske pasienten
Grethe Tveit Pettersen, lege i spesialisering, Sørlandets rehabiliteringssenter

13.15 Ernæring ved sårbehandling
Liss Jessen, klinisk ernæringsfysiolog

14.00 Behandling av kroniske sår, presentasjonen for virkning og indikasjon for sårprodukter
Thor Anders Puntervold, sykepleier

15.30 Plenumsdiskusjon

16.00 Vel hjem

Merk: Det kan forekomme mindre endringer i programmet.

Foredragsholdere

Marcus Gürgen er overlege/spesialist generell kirurgi og allmennlege. Gürgen har jobbet med sår siden 1992, og han har drevet sårpoliklinikk Sørlandet sykehus HF, Flekkefjord siden 2000. Han har vært i styret av Norsk Interessefaggruppe for Sårheling (2003-2008) og i styret av European Wound Management Association (2007-2010). Marcus Gürgen har holdt over 200 foredrag og skrevet fagartikler i bl.a. Tidsskriftet SÅR og EWMA Journal. Han er medforfatter i boken og nettstedet «Huden og sårbehandling», Gyldendal Akademisk.

Mer om Marcus Gürgen

Marcus Gürgen tok medisinstudiet Eberhard-Karls-Universität Tübingen og Medizinische Universität zu Lübeck og er uteksaminert i 1992. Deretter fulgte spesialistutdanning i generell kirurgi St. Bonifatius-Hospital Lingen og Elisabeth-Krankenhasu Thuine (Tyskland). Han har vært:

  • Overlege kirurgisk avdeling Sørlandet sykehus Flekkefjord fra 1998–2010
  • Avdelingsoverlege kirurgisk avdeling Sørlandet sykehus Flekkefjord 2010–2012
  • Avdelingsleder kirurgisk avdeling Sørlandet sykehus Kristiansand og Arendal i 2013
  • Avdelingsleder kirurgisk avdeling Sørlandet sykehus Flekkefjord 2014–mai 2015
  • Overlege kirurgisk avdeling Sørlandet sykehus Flekkefjord juni 2015–oktober 2015.

Fra november 2015 har Gürgen vært allmennlege Kvinesdal legesenter.

Marcus Gürgen / foredragsholder fagseminar Sår og sårbehandling

Grethe Tveit Pettersen har arbeidet som lege ved Sørlandets rehabiliteringssenter siden 2015. Hun har tidligere jobbet som kommunelege og fastlege fra 2008 til 2015. I sitt daglige yrke har hun oppfølging av akutte postoperative sår, samt kroniske sår.

Grete Tveit Pettersen / foredragsholder fagseminar Sår og sårbehandling

Liss Jessen er ansatt som klinisk ernæringsfysiolog ved medisinsk avdeling SSHF, Arendal. Hun har lang erfaring med sykdomsrelatert underernæring.

Liss Jessen / foredragsholder fagseminar Sår og sårbehandling

Thor Anders Puntervold er utdannet sykepleier. De siste 15 årene har han jobbet med sårbehandlingsprodukter hos Norengros Gustav Pedersen og Smith&nephew. Puntervold underviser hyppig om sårbehandling om fokus ligger på rett produkt til rett pasient ut fra en faglig vurdering.

Thor Anders Puntervold / foredragsholder fagseminar Sår og sårbehandling

Godkjenning

Leger

  • Allmennmedisin: 7 valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanningen.
  • Generell kirurgi: 6 timer som valgfritt kurs for spesialistenes videre- og etterutdanning.
  • Fysikalsk medisin og rehabilitering: 6 timer som valgfritt kurs for spesialistenes videre- og etterutdanning.

Sykepleiere

Kurset er godkjent av NSF som meritterende med totalt 6 timer til klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie.

Copyright © Sørlandets rehabiliteringssenter / Webmail / Nettside av Havdur Design