Nettverksdag om kreft

6. desember 2019

Nettverksdag om Kreft

Sørlandets rehabiliteringssenter har både et mestringstilbud innenfor kreft med en helhetlig tilnærming, og vi har et individuelt kreftrehabiliterings-tilbud. Våre erfaringer og tilbakemeldinger fra deltagerne er at et tilbud også til nettverket rundt deltagerne er en viktig brikke i dette tilbudet, både for å ivareta de pårørende og nettverket forøvrig og for å utruste de til å bli gode støttespillere for den som er syk.

Høsten 2019 arrangeres det nettverksdag for deltagerne på vårt krefttilbud 6. desember 2019.

Dagen arrangeres i kurslokalene på rehabiliteringssenteret fra kl. 09.30 til 14.00 (fagpersoner som hospiterer denne dagen møter kl. 09.00). Det vil bli servert lunsj kostnadsfritt.
Under nettverksdagen møter du flere fagpersoner med erfaring fra kreftrehabilitering, og det vil også bli anledning til erfaringsutveksling med andre.

Disse temaene blir presentert:

  • Kunnskap om sykdommen
  • Balanse mellom aktivitet og hvile, ved fysioterapeut eller ergoterapeut
  • Rollen din som pårørende og en del av nettverket til den som er syk
  • Veien videre

Dagen er kostnadsfri, men vi ønsker påmelding minimum 4 dager forut.

For påmelding og mer informasjon om pårørendedag/ hospiteringsdag kontakt med post@sorrehab.no

Copyright © Sørlandets rehabiliteringssenter / Webmail / Nettside av Havdur Design