Fagseminar 9. juni 2016

Kreftrehabilitering – Veien tilbake til et aktivt liv

Program

09.30 Velkommen

09.45 Senskader etter kreft. Hva er fatigue?
Christian Kersten, onkolog, MD PhD, Senter for kreftbehandling, Sørlandet sykehus HF

10.30 «… med skoene på…»
Arne Thomassen, ordfører i Lillesand kommune

10.50 Pause

11.10 Fysisk aktivitet og kreft
Lina Krogh, fysioterapeut, Sørlandet sykehus HF

11.30 Erfaringer fra fatigue-kurs ved Senter for Kreft på Sørlandet sykehus HF
Christian Kersten

11.50 «En flik av en kreftkoordinators hverdag».
Solveig Arneberg Aamli, kreftkoordinator Arendal kommune.
Torhild H. Utsogn, distriktskontakt for kreftkoordinator Aust- og Vest Agder, Kreftforeningen

12.15 Lunsj

13.00 «Veien tilbake til et aktivt liv». Rehabilitering av senskader etter kreftsykdom
Kjersti Widding, legespesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering, Sørlandets rehabiliteringssenter

13.25 «Kan man forandre livsstilen mens man går på cellegift?». I can-studien
Karianne Vassbakk Brovold, Ph.d.-stipendiat, Senter for kreftbehandling ved Sørlandet sykehus HF og Universitetet i Agder. Master i idrettsvitenskap

13.50 Pause

14.10 Seksualitet og kreft – Intimitet og nærhet
Anita Paulsen, sykepleier og sexolog, Sørlandet sykehus HF

15.00 «Å våge og leve litt ekstra!»
Astrid Furholt, spesialsykepleier i Onkologi, Bærum kommune. Polfarer og eventyrer. Forbereder høsten 2016 en ekspedisjon til Antarktis, der målet er å bli første kvinne til å gå den historiske ruten til Roald Amundsen til Sydpolen.

16.00 Avslutning av dagen

Foredragsholdere

Christian Kersten, lege, spesialist i onkolog, dr.med., jobber 50 % som kreftlege og 50 % som forsker ved senter for kreftbehandling (SFK) ved Sørlandet sykehus. Doktorgradsavhandling innen immunologi ved Radiumhospitalet. Ved SFK involvert i flere studier innen immunologi, livskvalitet, fatigue og livsstilsendring.

Fagseminar Kreftrehabilitering - foredragsholder Christian Kersten

Lina Krohg, fysioterapeut, ansatt på Sørlandet Sykehus Kristiansand. Arbeider blant annet med pre – og postoperativ oppfølging av pasienter med mage/tarmkreft. Foreleser ved lærings og mestringssenteret sine pasientdager om aktivitet og trening i etterkant av mage/tarmkreft.

Fagseminar Kreftrehabilitering - foredragsholder Lina Krogh

Solveig Arneberg Aamli, kreftkoordinator Arendal kommune siden 2012. Utdannet sykepleier med videreutdanning innen palliasjon, personalledelse og kompetanseutvikling, veiledning/coaching/etiskrefleksjonsveiledning. Fra tidligere 12 års ledererfaring fra kommunehelsetjenesten. 9 års erfaring som sykepleier fra sykehus og kommune.
Beskriver jobben sin slik: «For meg er det viktig å se hele mennesket og hans/hennes familie, gi veiledning, råd og hjelp ut i fra pasientens helhetssituasjon med fokus på tverrfaglig samarbeid. Har spesielt fokus på Barn som pårørende. Jobber med etisk refleksjon i kommunen, noe jeg ser er viktig for å øke kvaliteten på tjenestene samtidig som det gir økt kompetanse hos ansatte.»

Fagseminar Kreftrehabilitering - foredragsholder Solveig Arneberg Aamli

Torhild H. Utsogn, sosionom og rådgiver i Kreftforeningen siden 2002. Distriktskontakt for kreftkoordinatorene i Aust-Agder og Vest-Agder.

Fagseminar Kreftrehabilitering - foredragsholder Torhild Utsogn

Kjersti Widding, lege og spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering. Ansatt ved Sørlandet sykehus Kristiansand fra 1999 til 2010 (medisinsk avdeling og avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering). Fra 2011 ansatt ved Sørlandets rehabiliteringssenter.

Fagseminar Kreftrehabilitering - foredragsholder Kjersti Widding

Karianne Vassbakk Brovold, PhD-stipendiat innen folkehelsevitenskap med tilknytning til Senter for Kreftbehandling ved Sørlandet Sykehus, Kristiansand og Universitetet i Agder. Master i idrettsvitenskap. Hun har siden 2011 jobb som prosjektkoordinator for å utarbeide et livsstilstilbud for pasienter ved Senter for kreftbehandling i Kristiansand. Dette førte til I CAN-studien, som er en individualisert livsstilsintervensjon med fokus på kosthold, fysisk aktivitet, stressmestring og røykeslutt for 100 kreftpasienter under behandling med kurativ eller palliativ cellegift ved kreftsenteret. Målet med studien er å undersøke om kreftpasienter klarer å legge om til sunnere livsstilsvaner samtidig som de behandles med cellegift. Livsstilsstudien ble gjennomført mellom 2013-2015.

Fagseminar Kreftrehabilitering - foredragsholder Karianne V. Brovold

Astrid Furholt, spesialsykepleier i Onkologi, tidligere jobbet på Kreftsenteret på Ullevål, OUS, arbeider nå i Bærum kommune. Hun har flere års erfaring fra avdeling for lindrende behandling, der de var spesialister på avansert smertelindring til pasienter med langtkommet kreft og døende. Mange tøffe pasientmøter, gjorde at hun måtte finne måter å bearbeide og mestre dette på. Naturen, hard trening og fjellheimen ble hennes fristed. Der kunne hun tenke tanker ferdig, og kjenne at det fortsatt fantes glede. Etter hvert ble turene stadig lengre og hun har gjennomført ekspedisjoner til noen av verdens utposter, som å krysse Grønlandsisen, Spitsbergen og Patagoniaisen i Andesfjellene. I foredraget «Å våge og leve litt ekstra” vil hun dele av sine erfaringer fra den veien hun har gått.

Fagseminar Kreftrehabilitering - foredragsholder Astrid Furholt

Praktisk informasjon

Godkjenning

Leger: Kursnr. 31008. Godkjent som 6 valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanningen allmennmedisin. Fysikalsk medisin og rehabilitering godkjenner kurset med 6 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning.

Sykepleier: Kurset er godkjent av NSF som meritterende for godkjenning til klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie med totalt 6 timer.

Ergoterapeuter: Kurset er godkjent av Norsk Ergoterapeutforbund med 6 timer som spesialistspesifikt kurs meritterende til ergoterapispesialist i Somatisk helse.

Fysioterapeuter: NFF har ikke en slik godkjenningsordning lenger og har avslått søknad om forhåndsgodkjenning av kurstimer. De vurderer om kurset blir godkjent samtidig som en fysioterapeut søker forbundet om spesialtittel.

Arrangør/ programkomite

Sørlandets rehabiliteringssenter er arrangør.

Programmet er utarbeidet av Astri Cecilie Salvesen Moe (kreftsykepleier, Sørlandets rehabiliteringssenter), Torhild H. Utsogn (sosionom Kreftforeningen) og Kjersti Widding (overlege, Sørlandets rehabiliteringssenter). Programkomiteen takker disse for gode innspill: Kamilla Steinsvåg (Fagutviklingssykepleier, Songdalen kommune), Maja Hareide Holt (Konstituert enhetsleder, Senter for kreftbehandling SSK), Hafdis Helgadottir (Kreftkoordinator Kristiansand kommune), Grainne Thorkildsen (Senter for kreftbehandling SSK), Jannicke Rabben (Kreftforeningen) samt gode innspill fra en rekke engasjerte kolleger ved Sørlandets rehabiliteringssenter.

Copyright © Sørlandets rehabiliteringssenter / Webmail / Nettside av Havdur Design