Fagseminar 5. april 2016

Endring – metoder for å fremme atferdsendring i klinisk hverdag

Lær mer om metoder for å endre livsstil! Vegard Nilsen skal fortelle om sin forskning på helserelatert livskvalitet og endring av livsstil, og metoder for hvordan livsstilsendringer kan påvirke livskvaliteten. Det passer for alle fagpersoner som har interesse for temaet!

Program

Møtevert: Arne Raen, Hms-/kvalitetsleder, Sørlandets rehabiliteringssenter

10.00 Registrering

11.00 Velkommen
Reidun Meberg, daglig leder, Sørlandets rehabiliteringssenter

11.10 Presentasjon ved Evjeklinikken
– introduksjon av tilbudet og arbeidsmetoder for livsstilsendring
Ole Anders Brøndbo, avdelingsleder fag, klinisk ernæringsfysiolog, Evjeklinikken

11.30 Presentasjon ved Sørlandets rehabiliteringssenter
– introduksjon av tilbudet og arbeidsmetoder i gruppetilbudet
Kjersti Widding, legespesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering, Sørlandets rehabiliteringssenter

11.50 Lunsj

12.30 Metoder for å fremme varig atferdsendring
Vegard Nilsen, ph.d., legespesialist i indremedisin og kommuneoverlege i Søgne

13.20 Kaffe, te, frukt

13.40 Kulturelt innslag

13.50 Salutogenese – og mulighetene til å selektere pasientene på forhånd
Vegard Nilsen

14.40 Diskusjon, innspill fra salen

15.00 Takk for i dag

Fagseminaret et gjennomført.

Foredragsholder

Vegard Nilsen, ph.d., kommuneoverlege i Søgne kommune, Kristiansand, siden 2014. Spesialist i indremedisin og jobbet ved medisinsk Klinikk Sørlandet sykehus Kristiansand fra 1998 til 2013 der han siste årene har hatt ansvaret for å bygge opp behandlingstilbudet til mennesker med sykelig overvekt. 24. november 2015 disputerte han for ph.d-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: «Lifestyle intervention in patients at risk of type 2 diabetes».

Han presenterer seg slik på Linkedin:

«Har ambisjoner om å hjelpe folk til å få det bedre med seg selv – bekymre seg litt mindre – ta aktive valg m.t.p. hva de vil – kanskje jobbe litt mindre og leve litt mer. Og ikke minst øke folks kunnskap m.t.p. hvor mye de selv kan gjøre for å få god helse. Det er mer helse i en tur på skogen enn det du finner i et pilleglass.»

Copyright © Sørlandets rehabiliteringssenter / Webmail / Nettside av Havdur Design