Besøk. Smittevernrådene og tiltakene våre har som formål å forebygge at koronaviruset kommer inn i og sprer seg i institusjonen, uten å begrense pasientenes sosiale liv og behandlingstilbudet mer enn nødvendig. Bildet er tatt under åpningen av Uterehabiliteringshagen i fjor sommer. (Foto: Erlend Haddeland, Media Sør)

Retningslinjer for smittevern ved besøk på Sørlandets rehabiliteringssenter

Pasienter kan få besøk – under kontrollerte forhold. Her er retningslinjene som gjelder i forkant, under og etter besøket.

Fra og med 29. mai kan pasienter ha besøk dersom en følger retningslinjene våre, utarbeidet med bakgrunn i Folkehelseinstituttets «Smittevernråd ved besøk i kommunale helse- og omsorgsinstitusjoner»

Vær obs på at koronaviruset smitter først og fremst via dråpesmitte og kontaktsmitte. Smittede personer er mest smittsomme tidlig i sykdomsforløpet, men kan smitte én til to dager før de får symptomer. 

Smittevernrådene og tiltakene våre har som formål å forebygge at koronaviruset kommer inn i og sprer seg i institusjonen, uten å begrense pasientenes sosiale liv og behandlingstilbudet mer enn nødvendig. Det er viktig å legge til rette for besøk, samtidig som det er viktig å unngå at besøkende fører med seg smitte inn, særlig siden vi normalt har flere pasienter i risikogrupper.

Selv om det er utøvd godt smittevern, kan det oppstå smittetilfeller. Smitteforebyggende tiltak gjøres for å redusere denne risikoen i størst mulig grad, og for å begrense smittespredningen dersom smitte skulle oppstå. Ulike faser av pandemien og ulik smittespredning i landet vil kunne kreve tilpassede tiltak. 

Slik situasjonen er nå, gleder det oss derfor å kunne åpne for besøk.

Retningslinjer ved besøk

I forkant av besøk

 • Fysiske besøk må avklares med resepsjon på tlf. 38 34 94 00 eller ansatt ved pasientens kohort i forkant.
 • Besøkende må forberedes på gjeldende rutiner, og smittevernrådene må følges.
 • Besøkende må av smittevernhensyn forholde seg til informasjonen i dette dokumentet. Registrering skjer på sms ved ankomst utenfor hovedinngangen. Der finnes nærmere informasjon. 
 • Besøksgruppen må være liten og så begrenset som mulig. Antall besøkende må ikke være høyere enn at anbefalt avstand (minst 1 meter) og øvrige smittevernråd kan følges.
 • Pårørende eller andre som er sannsynlig eller bekreftet med covid-19 kan i henhold til covid-19-forskriften ikke komme på besøk i institusjonen.
 • Pårørende eller andre som er i hjemmekarantene eller har luftveissymptomer, kan i henhold til covid-19-forskriften ikke komme på besøk i institusjonen.
Sørlandets rehabiliteringssenter Eiken / Uteområder

Klar regel. Alle besøk skal foregå utendørs.

Under besøk

 • Alle besøk skal foregå utendørs:
  • Ved ankomst utenfor hovedinngangen til rehabiliteringssenteret: Send SMS til 488 55 690. Hver enkelt besøkende sender sms for registrering. Meldingen skal inneholde besøkendes tidspunkt, navn og telefonnummer.
  • Besøk skal kun skje på definert besøksområde i rehabiliteringshagen, evt på friområde. Ved regnvær er det overbygg i hagen. Besøkende og pasienter skal forholde seg til gjeldende skilting på besøksområde og følge skiltanvisning til besøksområde ved ankomst. Røykeområdet skal ikke benyttes til besøk.
  • Besøkende må selv ta med mat/drikke dersom det ønskes. 
  • Besøkende skal ikke inn på huset, med unntak av toalettbesøk på definert toalett ved bassenget.
 • Det føres protokoll med tidspunkt, navn og telefonnummer for alle besøkende
  • Denne er underlagt personvernerklæringen vår.
  • Informasjonen brukes kun i tilfelle smittesporing er nødvendig og oppbevares i 21 dager, for så å slettes permanent
 • Det er viktig at alle besøkende utfører håndhygiene ved ankomst, også ved besøk utendørs. Besøksområdet vil ha tilgjengelig hånd-desinfeksjon
 • Besøkende skal holde minst 1 meters avstand til ansatte og andre pasienter enn den de besøker
 • Besøkende skal også holde minst 1 meters avstand til den de besøker 
 • Pasienter kan ta imot gaver, blomster og lignende. Det er viktig å følge generelle råd for håndhygiene, da dette vil forebygge indirekte kontaktsmitte
 • Hvis besøkende har med matvarer bør alle utføre håndhygiene før maten serveres og inntas
 • Pasienten skal utføre håndhygiene når de forlater besøket. Besøket oppfordres også til å utføre håndhygiene når de forlater området. 
 • Alle felles berøringspunkter sprayes med fremsatt overflatedesinfeksjon før og etter besøk. 

I etterkant av besøk

 • Dersom den besøkende får symptomer på covid-19 i løpet av de påfølgende 48 timer med påfølgende prøvetaking, skal de opplyse om at de har vært på besøk i institusjonen som del av smitteoppsporing.

Les mer om gjenåpningen av Sørlandets rehabiliteringssenter under situasjonen med covid-19

Syntes du denne artikkelen var interessant? Del den gjerne med dine venner.


Kommentarer