Kroniske smerter og utmattelse – Kartlegging/vurdering

Kartlegging og vurdering

Kroniske smerter og utmattelse

Døgntilbud

Målgruppe

Unge voksne 18-30 år og voksne over 30 år

  • Fibromyalgi, myofascielle smerter, langvarige nakkesmerter, langvarige ryggsmerter.
  • Tverrfaglig kartlegging, informasjon, veiledning – henvist av lege.

Målsetting

Pasienter innkalles til 3 – 5 dagers opphold for kartlegging og vurdering.

Formålet er å kunne gi en tverrfaglig grundig og strukturert vurdering med hensyn til den enkeltes funksjonsnivå.

I samarbeid med pasienten og eventuelt henvisende instans vil den tverrfaglige utredningen munne ut i en tverrfaglig epikrise med beskrivelse av forslag til videre tiltak. Det kan også avdekkes behov for videre utredning av uavklarte problemstillinger.

Arbeid og utdanning som mål

Fokus på muligheten for arbeidslivsdeltakelse til tross for helseplager og sykdom. Målet er å ivareta arbeidsperspektivet. For pasienter kan arbeid være kortsiktig eller langsiktig målsetting. Det å være i arbeid er i de aller fleste tilfeller i seg selv helsefremmende.

Kartlegging –og vurderingstilbud

  • Tverrfaglig vurderings- og utredningssamtale med tanke på gjeldende problematikk med ICF som forståelsesmodell. Utredningen vil bestå av individuelle treff med sykepleier, fysioterapeut og lege der det utføres en systematisk kartlegging av hver enkelt pasient
  • Arbeidsevne kartlegges der dette er et naturlig fokus
Plan for videre oppfølging i samråd med pasient og aktuelle aktører i kommunen:
  • Sikre tilbakemelding til henviser/lokalt behandlingsnettverk om nødvendige tiltak etter kartleggingsoppholdet i form av tverrfaglig epikrise
Copyright © Sørlandets rehabiliteringssenter / Webmail / Nettside av Havdur Design