Kreftrehabilitering – Individuell

Individuell kreftrehabilitering

Er du i kreftbehandling eller nylig ferdigbehandlet? Vårt individuelle kreftrehabiliteringstilbud hjelper og styrker deg for å håndtere endringer som følge av kreftsykdommen og behandlingen.

For hvem?

Dette er et individuelt tilpasset døgntilbud for deg som er under kreftbehandling, skal styrke deg for videre behandling eller nylig er ferdigbehandlet.

 • Alle kreftdiagnoser
 • For deg over 18 år

Mål

Målet med tverrfaglig kreftrehabilitering er at du skal fungere hjemme, mestre hverdagen og kunne fortsette å leve et greit liv etter kreftbehandlingen. Sykdomsbildet er sammensatt og ulike pasienter har forskjellige utfordringer. Derfor er rehabiliteringstilbudet tilpasset den enkeltes situasjon – sett ut fra et helhetlig menneskesyn.

Innhold

Varighet er individuelt tilpasset, men vanlig er 1–3 uker.

 • Helhetlig kartlegging av dine utfordringer og individuell oppfølging
 • Tilpasset fysisk aktivitet med gode aktivitetsopplevelser både ute, inne og i varmtvannsbasseng
 • Hjelp til å håndtere utmattelse (fatigue), tanker, følelser og bekymringer omkring sykdommen
 • Hjelp til å forstå endringer, bivirkninger og senskader
 • God oppfølging med hensyn til ernæring gjennom et sunt og variert kosthold
 • Veiledning, undervisning og samtaler med forskjellige fagpersoner
 • Fokus på arbeidsliv, rettigheter og tilretteleggingsmuligheter
 • Uterehabilitering med gode naturopplevelser
 • Oppmerksomhetstrening – være tilstede her og nå
 • Samtaler med fagpersoner som f.eks. sosionom, arbeidskonsulent, kostveileder, barneansvarlig/familieterapeut
Etter rehabilieringsoppholdet

Dersom det er aktuelt kontakter vi eksterne aktører i samråd med den enkelte. Det kan være kommunens helsetjeneste/hjemmetjeneste, hjelpemiddelsentral, fastlege, arbeidsgiver, NAV, bedriftshelsetjeneste m.m.

Hjelpebehov

Sørlandets rehabiliteringssenter har gode rutiner for å ivareta hjelpebehov. Eksempler på hjelpebehov kan være inn og ut av seng, opp og ned av stol, personlig stell, påkledning, dusj, toalettbesøk, trappegang, forflytning til og fra spisesal og avtaler, hjelp i spisesal eller matbrett på rom, hårvask, fotbad, assistanse i bassenggarderobe m.v.

Ønsker du å komme til oss?

Det er flere veier for å søke rehabilitering:

 • Sykehus søker direkte og tar kontakt via telefon 38 34 94 00
 • Du kan henvises av fastlege, legespesialist, kiropraktor eller manuellterapeut
Copyright © Sørlandets rehabiliteringssenter / Webmail / Nettside av Havdur Design