Kreftrehabilitering – Gruppe

Kreftrehabilitering i gruppe

Ønsker du hjelp til å finne en god vei videre i livet? Vårt behandlingstilbud i gruppe er for deg som har vært igjennom kreftbehandling og trenger hjelp på veien videre.

For hvem?

Dette er et gruppebasert døgntilbud med individuell oppfølging for deg som til enhver tid lever med kreftsykdom eller har hatt en kreftdiagnose og blitt frisk.

 • Alle kreftdiagnoser
 • For deg over 18 år
 • For deg som er ferdig med kreftbehandling

Mål

Målet med det gruppebaserte rehabiliteringstilbudet er å gi hjelp til gode mestringsstrategier slik at du finner tilbake til din rolle i sosialt liv, familie og arbeidsliv. Kreftrehabiliteringstilbudet vårt gir god støtte på veien tilbake til hverdagslivet.

Innhold

Varighet er 3 uker og 1 oppfølgingsuke.

 • Helhetlig kartlegging av dine utfordringer og individuell tilpasning
 • Tilpasset fysisk aktivitet med gode aktivitetsopplevelser både ute, inne og i varmtvannsbasseng
 • Tematimer og veiledningssamtaler for å lære og håndtere utmattelse (fatigue), tanker, følelser og bekymringer omkring sykdommen. Vi bruker verktøy som blant annet kognitiv terapi
 • Hjelp til å forstå endringer, bivirkninger og senskader
 • God oppfølging i forhold til ernæring gjennom et sunt og variert kosthold
 • Oppmerksomhetstrening, avspenning – være tilstede her og nå
 • Uterehabilitering med gode naturopplevelser
 • Fokus på arbeidsliv, rettigheter og tilretteleggingsmuligheter
 • Samtaler med fagpersoner som f.eks. sosionom, arbeidskonsulent, kostveileder, barneansvarlig/familieterapeut
Etter rehabilieringsoppholdet

Dersom det er aktuelt kontakter vi eksterne aktører i samråd med den enkelte. Det kan være arbeidsgiver, NAV, bedriftshelsetjeneste, kommunens helsetjeneste/hjemmetjeneste, hjelpemiddelsentral, fastlege m.m.

Copyright © Sørlandets rehabiliteringssenter / Webmail / Nettside av Havdur Design