Forside Nyheter Regional fagkonferanse CFS/ME
CFS/ME konferanse hos Sørlandets rehabiliteringssenter

Regional fagkonferanse CFS/ME

Konferanse for fagpersoner som jobber med utredning, rehabilitering og oppfølgning av personer med CFS/ME.

Regional fagkonferanse om CFS/ME

Sted: Rica Dyreparken Hotell, Kristiansand

Dato: 15. – 16. mars 2012

Last ned PDF av endelig program

HOVEDMÅLSETNING FOR KONFERANSEN

Konferansen er ment å bidra til regional kompetanseheving, kompetanseutveksling og nettverksbygging for fagpersoner som jobber med utredning, rehabilitering og oppfølging av personer med CFS/ME.

MÅLGRUPPE

Fagpersoner innen kommunehelsetjenesten, spesialisthelsetjenesten, NAV m.fl.

BAKGRUNN

Konferansen arrangeres av Sørlandets rehabiliteringssenter og Sørlandet sykehus HF deltar som medarrangør. Målet er å gi en bred fremstilling av sykdomsbilde på høyt faglig nivå med utgangspunkt i nasjonale og internasjonale anbefalinger samtidig som vi ønsker at den skal være praktisk nyttig for fagpersoner som jobber med CFS/ME pasienter.

GODKJENNING

Status 03.02.03:

Leger

Konferansen er godkjent av Den norske legeforening med kurs nr. L-26667 som 15 timer for

 • Allmennmedisin: 15 poeng som emnekurs/klinisk emnekurs i kronisk utmattelsessyndrom (ME/CFS) til videre- og etterutdanningen.
 • Indremedisin: 15 timer valgfritt til videre- og etterutdanningen.
 • Psykiatri: 15 timer for spesialistenes etterutdanning.
 • Samfunnsmedisin: 15 timer som valgfritt kurs til videre- og etterutdanningen.
 • Barnesykdommer: 15 timer som valgfritt kurs til videre- og etterutdanningen
 • Søknad ikke besvart enda for fysikalsk medisin og rehabilitering, nevrologi og infeksjonssykdommer.

Psykologer

Godkjenning som 17 timer vedlikeholdsaktivitet

Fysioterapeuter

NFF godkjenner kurset slik at det kan benyttes i en spesialistoppbygging.

 • Kurset teller med 14 timer som fysioterapispesifikk etterutdanning i NFFs spesialistordning.
 • Kurset vil også telle til fornyet godkjenning for spesialister.

Ergoterapeuter

Kurset er godkjent av Norsk Ergoterapeutforbund med 14 timer som spesialistspesifikt kurs meritterende til ergoterapispesialist i Allmenhelse.

Sykepleiere

Venter på tilbakemelding

PROGRAMKOMITEEN

 • Reidun Meberg Bulut (daglig leder, Sørlandets rehabiliteringssenter)
 • Sven Erik Valle Prinz (tverrfaglig gruppeteamleder og fysioterapeut, Sørlandets rehabiliteringssenter)
 • Kjersti Widding (lege fysikalsk medisin og rehabilitering, Sørlandets rehabiliteringssenter)
 • Anne Dorte Lyken (psykologspesialist, Sørlandet sykehus HF, Flekkefjord)
 • Hege Kilander Høiberg (lege i spesialisering, indremedisin/revmatologi, Sørlandet sykehus HF, Kristiansand)
 • Unn Ljøstad (nevrolog, Sørlandet sykehus HF, Kristiansand)
 • Elin Okkenhaug Bratland (sosionom, prosjektleder – oppfølgning av barn og unge med ME/CFS, Sørlandet sykehus HF, Arendal)
 • Helge Hogganvik (NAV Arbeidslivssenter)

 

FRIST FOR PÅMELDING ER GÅTT UT.

Konferansen er fulltegnet.

 

Benytt elektronisk skjema på Sørlandets rehabiliteringssenters hjemmeside.
Faktura sendes til deltaker etter at påmelding er registrert.

Vi har vurdert prisen og besluttet at det blir samme pris, også ved påmelding etter 31.1.

Ved påmelding før 31. januar 2012:
Konferanseavgift (med dagpakke) begge dager inklusiv overnatting og middag: Kr. 3.790,-
Konferanseavgift (med dagpakke) begge dager inklusiv middag (uten overnatting) Kr. 3.190,-
Konferanseavgift (med dagpakke) begge dager (uten overnatting og middag) Kr. 2.790,-

Vi oppfordrer til deltagelse begge dager, ved annet ønske vennligst ta kontakt.

Ved påmelding etter 31. januar 2012:
Konferanseavgift (med dagpakke) begge dager inklusiv overnatting og middag: Kr. 4.190,- Kr. 3.790,-

Konferanseavgift (med dagpakke) begge dager inklusiv middag (uten overnatting) Kr. 3.590,- Kr. 3.190,-
Konferanseavgift (med dagpakke) begge dager (uten overnatting og middag) Kr. 3.190,- Kr. 2.790,-

BETINGELSER

Bindende påmelding. Avbestilling må skje skriftlig.
Ved avbestilling etter 15. februar 1012 belastes 50 % avdeltageravgiften.
Ved avbestilling etter 1. mars 2012 belastes hele deltakeravgiften.

Det tas forbehold om endringer i programmet og nok antall påmeldte. Sørlandets rehabiliteringssenter AL og Sørlandet sykehus HF er ikke ansvarlig for endringer utenfor vår kontroll.

FOREDRAGSHOLDERE

 • Barbara Baumgarten-Austrheim, seksjonsleder og overlege ved ME/CFS senteret, Oslo universitetssykehus
 • Vegard Bruun Wyller, førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo, barnelege og leder for enhet for kronisk utmattelsessyndrom for barn og unge, Oslo universitetssykehus
 • Inghild Follestad, sosionom Haukeland universitetssykehus
 • Hege Kilander Høiberg, lege, indremedisinsk og revmatologisk avdeling, Sørlandet sykehus HF
 • Odd Kjøstvedt, assisterende kommuneoverlege, Kristiansand
 • Olav Mella, professor, dr.med., Universitetet i Bergen, avdelingsoverlege ved kreftavdeling, Haukeland universitetssykehus
 • Harald Nyland, professor, dr.med., Universitetet i Bergen, overlege ved nevrologisk avdeling, Haukeland universitetssykehus
 • Irma Pinxsterhuis, ergoterapispesialist og stipendiat ME/CFS senter, Oslo universitetssykehus
 • Bjarte Stubhaug, førsteamanuensis, dr.med., Universitetet i Bergen, overlege Helse Fonna og Frihamnsenteret
 • Diverse rehabiliteringssenter og behandlingslinjer i Helse Sør-Øst

Velkommen!

 

Følg oss her og på www.facebook.com/sorrehab for jevnlige oppdateringer.

Kontaktperson Reidun Meberg Bulut:
E-post: rmb@sorrehab.no
Telefon: 990 13 645

Konferanse for fagpersoner som jobber med utredning, rehabilitering og oppfølgning av personer med CFS/ME.

Regional fagkonferanse om CFS/ME

Sted: Rica Dyreparken Hotell, Kristiansand

Dato: 15. – 16. mars 2012

Last ned PDF av endelig program

HOVEDMÅLSETNING FOR KONFERANSEN

Konferansen er ment å bidra til regional kompetanseheving, kompetanseutveksling og nettverksbygging for fagpersoner som jobber med utredning, rehabilitering og oppfølging av personer med CFS/ME.

MÅLGRUPPE

Fagpersoner innen kommunehelsetjenesten, spesialisthelsetjenesten, NAV m.fl.

BAKGRUNN

Konferansen arrangeres av Sørlandets rehabiliteringssenter og Sørlandet sykehus HF deltar som medarrangør. Målet er å gi en bred fremstilling av sykdomsbilde på høyt faglig nivå med utgangspunkt i nasjonale og internasjonale anbefalinger samtidig som vi ønsker at den skal være praktisk nyttig for fagpersoner som jobber med CFS/ME pasienter.

GODKJENNING

Status 03.02.03:

Leger

Konferansen er godkjent av Den norske legeforening med kurs nr. L-26667 som 15 timer for

 • Allmennmedisin: 15 poeng som emnekurs/klinisk emnekurs i kronisk utmattelsessyndrom (ME/CFS) til videre- og etterutdanningen.
 • Indremedisin: 15 timer valgfritt til videre- og etterutdanningen.
 • Psykiatri: 15 timer for spesialistenes etterutdanning.
 • Samfunnsmedisin: 15 timer som valgfritt kurs til videre- og etterutdanningen.
 • Barnesykdommer: 15 timer som valgfritt kurs til videre- og etterutdanningen
 • Søknad ikke besvart enda for fysikalsk medisin og rehabilitering, nevrologi og infeksjonssykdommer.

Psykologer

Godkjenning som 17 timer vedlikeholdsaktivitet

Fysioterapeuter

NFF godkjenner kurset slik at det kan benyttes i en spesialistoppbygging.

 • Kurset teller med 14 timer som fysioterapispesifikk etterutdanning i NFFs spesialistordning.
 • Kurset vil også telle til fornyet godkjenning for spesialister.

Ergoterapeuter

Kurset er godkjent av Norsk Ergoterapeutforbund med 14 timer som spesialistspesifikt kurs meritterende til ergoterapispesialist i Allmenhelse.

Sykepleiere

Venter på tilbakemelding

PROGRAMKOMITEEN

 • Reidun Meberg Bulut (daglig leder, Sørlandets rehabiliteringssenter)
 • Sven Erik Valle Prinz (tverrfaglig gruppeteamleder og fysioterapeut, Sørlandets rehabiliteringssenter)
 • Kjersti Widding (lege fysikalsk medisin og rehabilitering, Sørlandets rehabiliteringssenter)
 • Anne Dorte Lyken (psykologspesialist, Sørlandet sykehus HF, Flekkefjord)
 • Hege Kilander Høiberg (lege i spesialisering, indremedisin/revmatologi, Sørlandet sykehus HF, Kristiansand)
 • Unn Ljøstad (nevrolog, Sørlandet sykehus HF, Kristiansand)
 • Elin Okkenhaug Bratland (sosionom, prosjektleder – oppfølgning av barn og unge med ME/CFS, Sørlandet sykehus HF, Arendal)
 • Helge Hogganvik (NAV Arbeidslivssenter)

 

FRIST FOR PÅMELDING ER GÅTT UT.

Konferansen er fulltegnet.

 

Benytt elektronisk skjema på Sørlandets rehabiliteringssenters hjemmeside.
Faktura sendes til deltaker etter at påmelding er registrert.

Vi har vurdert prisen og besluttet at det blir samme pris, også ved påmelding etter 31.1.

Ved påmelding før 31. januar 2012:
Konferanseavgift (med dagpakke) begge dager inklusiv overnatting og middag: Kr. 3.790,-
Konferanseavgift (med dagpakke) begge dager inklusiv middag (uten overnatting) Kr. 3.190,-
Konferanseavgift (med dagpakke) begge dager (uten overnatting og middag) Kr. 2.790,-

Vi oppfordrer til deltagelse begge dager, ved annet ønske vennligst ta kontakt.

Ved påmelding etter 31. januar 2012:
Konferanseavgift (med dagpakke) begge dager inklusiv overnatting og middag: Kr. 4.190,- Kr. 3.790,-

Konferanseavgift (med dagpakke) begge dager inklusiv middag (uten overnatting) Kr. 3.590,- Kr. 3.190,-
Konferanseavgift (med dagpakke) begge dager (uten overnatting og middag) Kr. 3.190,- Kr. 2.790,-

BETINGELSER

Bindende påmelding. Avbestilling må skje skriftlig.
Ved avbestilling etter 15. februar 1012 belastes 50 % avdeltageravgiften.
Ved avbestilling etter 1. mars 2012 belastes hele deltakeravgiften.

Det tas forbehold om endringer i programmet og nok antall påmeldte. Sørlandets rehabiliteringssenter AL og Sørlandet sykehus HF er ikke ansvarlig for endringer utenfor vår kontroll.

FOREDRAGSHOLDERE

 • Barbara Baumgarten-Austrheim, seksjonsleder og overlege ved ME/CFS senteret, Oslo universitetssykehus
 • Vegard Bruun Wyller, førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo, barnelege og leder for enhet for kronisk utmattelsessyndrom for barn og unge, Oslo universitetssykehus
 • Inghild Follestad, sosionom Haukeland universitetssykehus
 • Hege Kilander Høiberg, lege, indremedisinsk og revmatologisk avdeling, Sørlandet sykehus HF
 • Odd Kjøstvedt, assisterende kommuneoverlege, Kristiansand
 • Olav Mella, professor, dr.med., Universitetet i Bergen, avdelingsoverlege ved kreftavdeling, Haukeland universitetssykehus
 • Harald Nyland, professor, dr.med., Universitetet i Bergen, overlege ved nevrologisk avdeling, Haukeland universitetssykehus
 • Irma Pinxsterhuis, ergoterapispesialist og stipendiat ME/CFS senter, Oslo universitetssykehus
 • Bjarte Stubhaug, førsteamanuensis, dr.med., Universitetet i Bergen, overlege Helse Fonna og Frihamnsenteret
 • Diverse rehabiliteringssenter og behandlingslinjer i Helse Sør-Øst

Velkommen!

 

Følg oss her og på www.facebook.com/sorrehab for jevnlige oppdateringer.

Kontaktperson Reidun Meberg Bulut:
E-post: rmb@sorrehab.no
Telefon: 990 13 645

Tekst og foto

Telefon med SMS om registrering på Ad Voca

Ja, det er oss som sender deg en SMS

Før du kommer på et opphold på Sørlandets rehabiliteringssenter, får du en SMS for å fylle ut skjema i Ad Voca. 

Les mer
Arbeidsrettet rehabilitering / Sørlandets rehabiliteringssenter

Ledige plasser på arbeidsrettet rehabilitering dagtilbud

Ledige plasser i Lyngdal.

Les mer
CFS/ME - Sørlandets rehabiliteringssenter

Fusjon

Aksjeeiere i Sørlandets Rehabiliteringssenter Eiken AS informeres om planlagt fusjon med datterselskapene AS Eiken og Eiken Rekhjem AS, vedtak forventes 16.10.23.

Les mer om fusjonen