Vi fikk ny avtale Raskere Tilbake – arbeidsrettet rehabilitering med Helse Sør-Øst

Dette tilbudet gjelder for personer som:

  • står i fare for å bli sykmeldte
  • er sykmeldte
  • er langtidssykemeldte
  • er på varige ytelser, og som er på vei tilbake til arbeidsdeltakelse
  • er i arbeidsfør alder, dvs fra 18 år og oppover

Diagnosegrupper som kan søkes inn:

  • Diagnose-uavhengig rehabiliteringstilbud med vekt på arbeidslivsdeltagelse.
  • Kroniske smertetilstander og utmattelsestilstander som er til vesentlig hinder for arbeidslivsdeltagelse.

De som kan henvise til Raskere tilbake tilbudet er:

  • Fastlege, legespesialist, kiropraktor og manuellterapeut.