Teamkontorer / samtalerom

Teamkontorer / samtalerom

Det er flere tverrfaglige teamkontor og samtalerom som er tilrettelagt for samtaler med brukere, både individuelt og med tverrfaglige team.

Copyright © Sørlandets rehabiliteringssenter / Webmail / Nettside av Havdur Design